cercaterm 
Cerca avançada
 
   

Treballar al TERMCAT

El TERMCAT disposa d'una borsa de treball amb una selecció de professionals que poden ser contractats per a col·laboracions eventuals per a projectes. El TERMCAT convoca periòdicament una prova per a mantenir i ampliar la seva borsa de treball. Per ser informat d'altres convocatòries per a formar part de la borsa de treball del Centre cal omplir el següent formulari.

Per formar part de la plantilla del TERMCAT cal consultar les convocatòries vigents, d'acord amb l'article 16 dels Estatuts del TERMCAT, sobre el procés de provisió de llocs de treball, que respecta els principis de publicitat, mèrit i capacitat. Actualment no hi ha cap procés de selecció obert.

Les dades personals facilitades al TERMCAT seran incorporades al fitxer automatitzat de personal del Centre i rebran un tractament confidencial, d'acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal. En qualsevol moment es podrà exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades enviant un missatge a informacio@termcat.cat.

Tornar a l'inici

Perfil de contractant

El TERMCAT fa públic el seu perfil de contractant, d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés a la seva activitat contractual:

Perfil de contractant

Tornar a l'inici