cercaterm 
Cerca avançada
 
   

Presentació

El TERMCAT és el centre de terminologia de la llengua catalana, creat el 1985 per la Generalitat de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans.

La missió del TERMCAT és coordinar l'activitat terminològica en llengua catalana, mitjançant la prestació de serveis de qualitat, la creació de productes terminològics i la normalització de neologismes, per garantir la disponibilitat de la terminologia catalana en tots els sectors de coneixement i d'activitat i per afavorir-ne l'ús.

El TERMCAT, per disposició estatutària, és un consorci amb personalitat jurídica pròpia, constituït per la Generalitat de Catalunya –que en garanteix el finançament–, l'Institut d'Estudis Catalans –que hi aporta el paper referencial en la normalització terminològica– i el Consorci per a la Normalització Lingüística –que assegura la difusió en el territori–. Està adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El TERMCAT és regit per un Consell de Direcció amb representants dels ens consorciats. La normalització terminològica, és a dir, la fixació de les noves propostes terminològiques necessàries per al desenvolupament del coneixement en els diversos àmbits d'especialitat, es duu a terme per mitjà del Consell Supervisor, un organisme col·legiat en què la participació de diversos membres de l'Institut d'Estudis Catalans i la presidència d'un membre de la seva Secció Filològica garanteixen l'encaix adequat d'aquesta tasca amb el conjunt de l'activitat codificadora en llengua catalana.

El TERMCAT té també una reconeguda trajectòria en l'àmbit internacional, i participa regularment en les xarxes de col·laboració terminològica multilingüe.

Estatuts

Estatuts: DECRET 108/2006, de 25 d’abril, pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts del Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT

Modificació: ACORD GOV/133/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova la modificació dels Estatuts de determinats consorcis participats per l'Administració de la Generalitat a través del Departament de CulturaBon Govern

Codi bones pràctiques
Declaració codi bones pràctiques

Tornar a l'inici

Consell de Direcció

El Consell de Direcció del TERMCAT està integrat per representants de la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística.

La composició actual del Consell de Direcció és la següent:

 • Ester Franquesa i Bonet, presidenta
  Direcció General de Política Lingüística

 • Joandomènec Ros Aragonès, vicepresident
  Institut d'Estudis Catalans

 • Jordi Bover i Salvadó, secretari
  TERMCAT

 • Marta Xirinachs i Codina
  Direcció General de Política Lingüística

 • M. Teresa Cabré i Castellví
  Institut d'Estudis Catalans

 • Mònica Pereña Pérez
  Departament d'Ensenyament

 • Josep Solà i Font
  Departament d'Empresa i Coneixement

 • Olga Alay i Torrecilla
  Departament d'Empresa i Coneixement

 • Josep Madorell i Bonora
  Consorci per a la Normalització Lingüística


 • Declaració de suport al model educatiu


Tornar a l'inici

Consell Supervisor

El Consell Supervisor del TERMCAT és un òrgan permanent i col·legiat, que es reuneix quinzenalment per estudiar els dossiers de normalització corresponents als casos terminològics que s'han de normalitzar, o per aprovar els documents de criteris lingüístics aplicables al treball terminològic.

La composició actual del Consell Supervisor és la següent:

  Membres permanents

 • Institut d'Estudis Catalans
  Secció Filològica
  Albert Jané i Riera, president

 • Institut d'Estudis Catalans
  Pere Montalat Buscató

 • Institut d'Estudis Catalans
  Josep M. Casasús i Guri

 • TERMCAT
  Jordi Bover i Salvadó

 • TERMCAT
  Joan Rebagliato Nadal

  Membres adscrits

  A proposta del president del Consell Supervisor i del director del TERMCAT són assessors adscrits del Consell Supervisor:

 • Joan Nunes Alonso
  Doctor en Geografia

 • Carles Riera i Fonts
  Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Farmàcia i Teologia

  Assessors geolingüístics

  A proposta del president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans i del director del TERMCAT són assessors geolingüístics externs del Consell Supervisor:

 • Maria Josep Cuenca i Ordiñana
  Doctora en Filologia Catalana

 • Ramon Sistac i Vicén
  Doctor en Filologia Catalana

 • Joan Veny i Clar
  Doctor en Filologia Catalana

  Secretaria

 • TERMCAT
  Dolors Montes i Pérez


Tornar a l'inici

Directori i organigrama

Una mica d'història

Xarxes i cooperació

El TERMCAT manté relacions estables de cooperació en l'àmbit nacional i internacional amb les institucions i organismes que es dediquen a la terminologia i a activitats que s'hi relacionen.

En l'exercici de les seves competències, el TERMCAT estableix convenis de col·laboració amb altres administracions públiques, universitats, i organismes per promoure el desenvolupament i l'ús de la terminologia en llengua catalana mitjançant la intervenció en projectes orientats a la producció i la difusió de continguts terminològics, amb la col·laboració d'especialistes dels diversos àmbits del coneixement, la prestació de serveis d'assessorament i la participació en programes de formació universitària i d'acollida d'estudiants procedents d'estudis de grau, postgrau o màster.

En l'àmbit universitari, el TERMCAT manté un conveni marc de col·laboració amb la Xarxa Vives d'Universitats en virtut del qual es promou la participació dels membres de la comunitat universitària en els estudis previs a l'aprovació dels termes nous, i es prioritza l'oferta dels serveis d'assessorament, normalització i producció terminològica a les universitats de la xarxa.

Paral·lelament, el TERMCAT té convenis de col·laboració amb altres organismes i entitats amb un paper rellevant en la difusió i promoció de la terminologia. Així, destaca el conveni signat amb l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), de què el TERMCAT també és membre, per a l'elaboració de la versió oficial catalana de les normes ISO i UNE.

EL TERMCAT col·labora amb organismes i xarxes de terminologia d'àmbit nacional i internacional per mitjà de l'intercanvi i la difusió d'informació i de publicacions terminològiques, de contribucions a les jornades i congressos organitzats en el marc de les activitats d'aquestes xarxes, de la participació del Centre en les juntes directives d'alguns o rganismes —el TERMCAT ocupa la secretaria executiva de l'AET des del 2011 i la tresoreria des del 2013— i de la participació en projectes terminològics multilingües, amb la voluntat de garantir la projecció exterior de la llengua catalana.

Concretament, el TERMCAT col·labora amb les associacions i xarxes següents:

AETAssociació Europea de Terminologia
AETERAssociació Espanyola de Terminologia
INFOTERMCentre Internacional d’Informació Terminològica
REALITERXarxa Panllatina de Terminologia
RITERMXarxa Iberoamericana de Terminologia
SCATERMSocietat Catalana de Terminologia
El TERMCAT també forma part del Comitè Tècnic de Normalització 191 de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), que s'ocupa de la normalització dels principis, mètodes i aplicacions relatius a la terminologia. Aquest comitè és el representant estatal al Comitè Tècnic 37 de l'Organització Internacional per a la Normalització (ISO).
Tornar a l'inici

Convenis

El TERMCAT en xifres

Dades econòmiques

Transparència

Contacte

Horari d'atenció al públic: de 9 a 14 h i de 15 a 18 h de dilluns a dijous; divendres de 9 a 15 h.

De l'1 de juny al 30 de setembre, durant el període nadalenc i per Setmana Santa l'horari d'atenció al públic és de 8 a 15 h.

El Centre de Terminologia TERMCAT tanca les tres primeres setmanes d'agost i els dies 24 i 31 de desembre. Durant tot el mes d'agost el Servei d'Atenció Personalitzada del Cercaterm i el Servei de Documentació no estan actius.

informacio@termcat.cat


Tornar a l'inici