cercaterm 
Cerca avançada
 
   

Col·lecció En Primer Terme

L'objectiu de la col·lecció En Primer Terme és oferir al conjunt de la societat catalana els documents que, al marge dels diccionaris especialitzats, elabora el TERMCAT en l'exercici de la seva activitat com a centre de referència en terminologia.

La sèrie Criteris i Mètodes recull els documents aprovats pel Consell Supervisor del TERMCAT, o elaborats per les àrees de recerca del Centre, en què es descriuen aspectes metodològics o relacionats amb els criteris de fons de l'activitat terminològica.

Manlleus i calcs lingüístics en terminologia
Recerca terminològica: El dossier de normalització
L'ordenació dels termes
Bibliografia: Criteris de presentació en els treballs terminològics
La definició terminològica
El diccionari terminològic

La sèrie Papers recull les obres impulsades des del TERMCAT per afavorir l'estudi, l'aprofundiment i l'obertura de noves perspectives en la recerca terminològica.

Estudis d'implantació terminològica: una aproximació en l'àmbit dels esports
Espais Terminològics 2007: Neologia terminològica: El tractament dels manlleus
Espais Terminològics 2009: Terminologia i variació geolingüística

Tornar a l'inici

Manlleus i calcs lingüístics en terminologia

El primer número de la col·lecció En Primer Terme recull els criteris que el Consell Supervisor del TERMCAT aplica en l'estudi i el tractament dels manlleus i dels calcs en terminologia. El text es completa amb un annex amb les entrades terminològiques corresponents als termes normalitzats citats com a exemples per a facilitar-ne la consulta.
Aquesta publicació és una actualització, ampliació i refosa dels dos criteris publicats els anys 1990 i 1992, titulats respectivament Manlleus i calcs lingüístics en els treballs de terminologia catalana i Formació del plural dels manlleus.

Manlleus i calcs lingüístics en terminologia

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Manlleus i calcs lingüístics en terminologia. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2005. 86 p. (En Primer Terme; 1. Criteris i Mètodes)
ISBN 84-9766-134-6; 84-393-6898-4

Ressenyes sobre aquesta publicació


Tornar a l'inici

Recerca terminològica: El dossier de normalització

Aquest volum de la col·lecció En Primer Terme és una descripció del procés de recerca que segueix el TERMCAT per a cadascun dels termes que es normalitzen. Aquest procés té com a eina metodològica principal el dossier de normalització, els apartats del qual es descriuen amb detall i amb exemples reals que accentuen el caràcter pràctic de la publicació.
El text representa també una actualització i revisió de la Guia d'elaboració del dossier de normalització, difosa fins ara pel Centre, i ha estat sancionat pel Consell Supervisor del TERMCAT, que d'aquesta manera estableix els mínims procedimentals que han de seguir els dossiers de normalització que s'estudien en cadascuna de les seves sessions.

Recerca terminològica: El dossier de normalització

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Recerca terminològica: El dossier de normalització. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2006. 158 p. (En Primer Terme; 2. Criteris i Mètodes)
ISBN 84-9766-180-X; 84-393-7149-7


Tornar a l'inici

Estudis d’implantació terminològica: Una aproximació en l'àmbit dels esports

El tercer volum de la col·lecció En Primer Terme recull tres estudis sobre la implantació en l'ús real de termes propis de l'esgrima, l'escalada esportiva i l'hoquei sobre herba. La direcció dels estudis ha estat de F. Xavier Vila i Moreno, professor de sociolingüística a la Universitat de Barcelona. Marina Nogué Pich i Ignasi Vila i Moreno han dut a terme els estudis de camp.
L'anàlisi de la implantació terminològica en català és encara un terreny poc explorat; el TERMCAT presenta aquesta primera aproximació, elaborada per encàrrec del Centre, amb la intenció d'anar obrint noves vies per a l'avaluació de les actuacions de normalització i difusió de la terminologia catalana.

Estudis d'implantació terminològica: una aproximació en l'àmbit dels esports

VILA i MORENO, Francesc Xavier (dir.); NOGUÉ PICH, Marina; VILA i MORENO, Ignasi. Estudis d'implantació terminològica: Una aproximació en l'àmbit dels esports. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2007. 262 p. (En Primer Terme; 3. Papers)
ISBN 978-84-9766-224-6; 978-84-393-7549-4

Ressenyes sobre aquesta publicació


Tornar a l'inici

L'ordenació de termes

Aquest nou volum de la col·lecció En Primer Terme se centra en els criteris d'ordenació que el TERMCAT aplica a les entrades dels seus productes terminològics. Aquests criteris són el resultat de la reflexió metodològica duta a terme pel Centre al llarg de la seva trajectòria, i preserven, pel que fa al català, els principis aprovats per l'Institut d'Estudis Catalans. També prenen com a referència les normes ISO, perquè l'aplicació dels estàndards internacionals constitueix una garantia de qualitat. I també s'hi recullen aspectes per als quals ha calgut establir criteris propis.

L'ordenació de termes

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. L'ordenació de termes. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. 94 p. (En Primer Terme; 4. Criteris i Mètodes)
ISBN 978-84-9766-263-5; 978-84-393-7746-7

Ressenyes sobre aquesta publicació


Tornar a l'inici

Espais Terminològics 2007: Neologia terminològica: El tractament dels manlleus

Aquest volum de la col·lecció En Primer Terme recull les aportacions que van fer onze experts de reconegut prestigi en el marc de la jornada organitzada el mes de novembre del 2007 a l'Institut d'Estudis Catalans.
En concret, l'obra presenta, en primer lloc, les aportacions que Joan Martí i Castell i Joan Veny, membres de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, van fer sobre el tractament dels manlleus en el diccionari normatiu i al llarg de la història de la llengua. També s'hi recull tot un bloc dedicat als criteris de trasllat al català de les llengües que s'expressen amb alfabets no llatins; els moviments migratoris i la globalització cultural han fet que aquest aspecte hagi guanyat una importància molt rellevant, i l'obra recull les aportacions de Dolors Bramon per a l'àrab, Sameer Rawal per a l'hindi i les llengües de l'índia, Sara Rovira per al xinès i Albert Nolla per al japonès. Un altre apartat està dedicat al tractament dels manlleus en el gaèlic irlandès, a càrrec de Fidelma Ní Ghallchobhair, i en italià, amb el text de Rossend Arqués. Finalment, tanquen l'obra l'aportació des del País Basc de Miel Loinaz i des de Catalunya d'Amor Montané i F. Xavier Vila, que tracten sobre les experiències d'anàlisi de la implantació de les noves propostes terminològiques.

Espais Terminològics 2007: Neologia terminològica: El tractament dels manlleus

Espais Terminològics 2007: Neologia terminològica: El tractament dels manlleus: Actes de la jornada del 7 de novembre de 2007. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2008. 199 p. (En Primer Terme; 5. Papers)
ISBN 978-84-9766-288-8; 978-84-393-7856-3

Ressenyes sobre aquesta publicació


Tornar a l'inici

Bibliografia: Criteris de presentació en els treballs terminològics

Bibliografia: Criteris de presentació en els treballs terminològics és una guia metodològica que presenta els criteris que té en compte el TERMCAT en la composició de les bibliografies que acompanyen els diccionaris o altres obres terminològiques.
En la redacció d'aquests criteris s'han fet servir com a base fonamental les normes ISO que tracten d'aquests aspectes, i quan ha calgut s'hi ha fet alguna adaptació per a les necessitats pròpies de les obres terminològiques. També s'han tingut molt en compte els criteris aplicats a la Biblioteca de Catalunya, els usos observats en altres institucions de prestigi i les orientacions recollides en les obres de referència. Per augmentar el caràcter pràctic del text, s'hi inclouen nombrosos exemples que il·lustren la casuística descrita. L'obra també presenta una bibliografia temàtica amb totes les obres en què ha participat el TERMCAT al llarg dels seus anys d'activitat. Aquesta llista permet exemplificar molts dels casos previstos en els criteris, i també fa la funció de recull complet de les obres amb intervenció del Centre de Terminologia en aquests prop de vint-i-cinc anys.

Bibliografia: Criteris de presentació en els treballs terminològics

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Bibliografia: Criteris de presentació en els treballs terminològics. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2009. 151 p. (En Primer Terme; 6. Criteris i Mètodes)
ISBN 978-84-9766-304-5; 978-84-393-7938-6

Ressenyes sobre aquesta publicació


Tornar a l'inici

La definició terminològica

La definició terminològica presenta els criteris que el TERMCAT aplica en la redacció de definicions. Com que la finalitat del llibre és eminentment aplicada, s'ha segmentat molt l'exposició teòrica, s'hi ha intercalat un gran nombre d'exemples reals i s'ha afegit, al final, un capítol de resum de tots els criteris desenvolupats al llarg de l'obra, a tall de manual independent de consulta.

En un diccionari, la definició és cabdal per a donar eines a l'usuari que li permetin interpretar un discurs, gràcies a la caracterització precisa de cada unitat. A més, però, també li pot servir per a acostar-se al camp en qüestió (a partir de les relacions existents amb altres unitats lèxiques) o per a generar un discurs amb aquella unitat (a partir de la informació sobre les característiques de l'estructura sintàctica en què s'insereix).

La definició terminològica

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. La definició terminològica. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2009. 250 p. (En Primer Terme; 7. Criteris i Mètodes)
ISBN 978-84-9766-327-4; 978-84-393-8144-0

Ressenyes sobre aquesta publicació


Tornar a l'inici

Espais Terminològics 2009: Terminologia i variació geolingüística

Aquest volum recull les aportacions que van fer els ponents convidats als III Espais Terminològics, la trobada de caràcter biennal que el Centre de Terminologia TERMCAT convoca per afavorir l'intercanvi d'idees sobre aspectes relacionats amb la terminologia i que va tenir lloc a l'Aula Magna de la Universitat de Barcelona el 12 de novembre del 2009.

La jornada es va centrar en la variació geolingüística en terminologia. Se sol considerar que els llenguatges d'especialitat, l'àmbit propi de la terminologia, no presenten una variació geolingüística gaire accentuada, especialment en comparació amb la que trobem en el lèxic comú. De tota manera, i com es pot descobrir amb la lectura de les ponències aplegades, la variació geolingüística també és un fet en terminologia, i planteja tot un conjunt d'interrogants.

Els textos dels ponents, experts de reconegut prestigi, són una ajuda inestimable per a totes les persones que, per motius professionals o per preocupació científica, estiguin interessades en la lingüística, especialment en la terminologia i la dialectologia.

Espais Terminològics 2009: Terminologia i variació geolingüística

Espais Terminològics 2009: Terminologia i variació geolingüística: Actes de la jornada del 12 de novembre de 2009. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. 214 p. (En Primer Terme; 8. Papers)
ISBN 978-84-9766-378-6; 978-84-393-8433-5Ressenyes sobre aquesta publicació


Tornar a l'inici

El diccionari terminològic

El diccionari terminològic és fruit de l'experiència del TERMCAT en la creació i la supervisió de diccionaris terminològics. La intenció del manual és proporcionar les eines necessàries per a donar format de diccionari a un cabal de coneixements, per a optimitzar la consulta de dades terminològiques i per a reflexionar sobre la mateixa pràctica terminològica.

Per a complir aquests objectius, l'obra es divideix en una primera part que analitza detingudament cada element d'un diccionari (introducció, cos, índexs, etc.) i cada camp de la informació d'un terme (denominació, equivalents, categoria lèxica, definició, etc.), i una segona part que exposa, de manera successiva, les diferents fases del procés d'elaboració d'un diccionari terminològic.

El diccionari terminològic

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. El diccionari terminològic. Vic: Eumo Editorial; Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2010. 319 p. (En Primer Terme; 9. Criteris i Mètodes)
ISBN 978-84-9766-394-6; 978-84-393-8676-6Tornar a l'inici