Enllaços

Terminologia

 • AETER. Associació Espanyola de Terminologia

 • AET. Associació Europea de Terminologia

 • ALETERM. Xarxa Temàtica de Docència en Terminologia Argentina / Brasil / Colòmbia / Espanya

 • ASSITERM. Associació Italiana per la Terminologia

 • Bureau de la traduction. Servei de Traducció del Govern del Canadà

 • CDT. Centre de Traducció dels Organismes de la Unió Europea

 • CRTT. Centre de Recerca en Terminologia i Traducció (Universitat Lumière-Lyon 2)

 • DANTERM. Centre Danès de Terminologia

 • CTB. Centre de Terminologia de Brussel·les

 • DGLF. Delegació General de la Llengua Francesa i de les Llengües de França

 • DGT. Direcció General de Traducció. Comissió Europea

 • DIT. Institut Alemany de Terminologia

 • ELETO. Societat Hel·lena de Terminologia

 • Eter. Associació Terminològica Estoniana

 • ELRA. Associació Europea de Recursos Lingüístics

 • EURALEX. Associació Europea de Lexicografia

 • FEILIN. Federació Europea de les Institucions Lingüístiques Nacionals

 • Foras na Gaeilge. Organisme de promoció de la llengua irlandesa a Irlanda

 • IITF. Institut Internacional de Recerca Terminològica. Universitat de Vaasa. Finlàndia

 • ILTEC. Institut de Lingüística Teòrica i Computacional

 • Infoterm. Centre Internacional d'Informació Terminològica

 • NedTerm. Terminologia neerlandesa

 • NL-Term. Associació de Terminologia Neerlandesa

 • NORDTERM. Associació d'organitzacions i societats dels països nòrdics dedicades a la formació, la recerca i el treball terminològics

 • NPLD. Xarxa per a la Promoció de la Diversitat Lingüística

 • OQLF. Oficina Quebequesa de la Llengua Francesa

 • Organisation internationale de la francophonie. Organització internacional de la francofonia

 • RaDT. Consell per a la Terminologia en Llengua Alemanya

 • REALITER. Xarxa Panllatina de Terminologia

 • RITERM. Xarxa Iberoamericana de Terminologia

 • SCATERM. Societat Catalana de Terminologia

 • SFT. Societat Francesa de Terminologia

 • SEPLN. Societat Espanyola per al Processament del Llenguatge Natural

 • SGaT. Societat Gallega de Terminologia

 • SPELL. Servei de Planificació i Elaboració de la Llengua Ladina

 • Språkrådet. Terminologitenesta. Consell de la Llengua Noruega. Servei de Terminologia

 • TermAst. Centre de terminologia asturiana

 • TermBret. Kreizenn Dermenadurezh. Centre de Terminologia Bretó

 • TermCoord. Unitat de Coordinació Terminològica del Parlament Europeu

 • TermEsp. Grup de Recerca Terminologia Científica en Espanyol

 • Terminalf. Recursos terminològics en llengua francesa

 • TERMISTI. Centre de Recerca en Terminologia de l'Institut Superior de Traductors i Intèrprets. Comunitat francesa de Brussel·les

 • TermNet. Xarxa Internacional de Terminologia

 • TNC. Centre Suec de Terminologia

 • Tremédica. Associació Internacional de Traductors i Redactors de Medicina i Ciències Afins

 • TSK. Centre Finès de Terminologia

 • Union Latina. Direcció de Terminologia i Indústries de la Llengua. Unió Europea

 • UZEI. Centre de Terminologia i Lexicografia. País Basc