Enllaços

Normalització

 • AENOR. Associació Espanyola de Normalització i Certificació

 • ANSI. Institut Americà d'Estàndards Nacionals

 • AFNOR. Associació Francesa de Normalització

 • BSI. Institució Britànica de Normalització

 • CEI. Comissió Electrotècnica Internacional

 • CEN. Comitè Europeu de Normalització

 • ISO. Organització Internacional per a la Normalització

 • DIN. Institut Alemany de Normalització

 • SFS. Associació Finlandesa de Normalització

 • SIS. Institut Suec de Normalització

 • UNI. Ens Nacional Italià de Normalització