Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

mil·lennista

 • mil·lennista, n m, f
 • es milenial, n m, f
 • es milénico | milénica, n m, f
 • es milenista, n m, f
 • fr echo-boomer, n m, f
 • fr milléniste, n m, f
 • fr post-boomer, n m, f
 • fr écho-boomer, n m, f var. ling.
 • en echo boomer, n
 • en gen yer, n
 • en Gen-Next, n
 • en generation Yer, n
 • en millennial, n
 • en nexer, n
 • en nexter, n
 • en post-boomer, n

<Sociologia>

Persona que forma part de la generació del mil·lenni.

Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor per a l'aprovació dels termes generació del mil·lenni (sin. generació Y), mil·lennista i generació X:

S'aproven els termes generació del mil·lenni (amb el sinònim generació Y), mil·lennista i generació X, pels motius següents:

Pel que fa a generació del mil·lenni i a generació Y,

·són les formes utilitzades habitualment per a designar el concepte, amb una freqüència d'ús similar;

·en les altres llengües també s'utilitzen les denominacions anàlogues;

·a generació del mil·lenni, el substantiu mil·lenni pren com a referència el fet que els integrants d'aquesta generació pertanyen a un nou mil·lenni, perquè són els nascuts a cavall del segon i el tercer mil·lenni;

·generació Y, al seu torn, s'ha creat prenent com a referència generació X, que és el nom amb què es coneix la generació precedent (la Y segueix la X en l'abecedari);

·totes dues denominacions tenen el vistiplau dels especialistes del sector.

Quant a mil·lennista,

·és una designació coherent amb el terme relacionat generació del mil·lenni;

·és un mot ben format en català, derivat de mil·lenni, a partir del sufix d'origen llatí -ista;

·al diccionari normatiu figuren les entrades cinccentista, quatrecentista, setcentista, siscentista i vuitcentista, amb un valor anàleg;

·és una forma paral·lela al castellà milenista i al francès milléniste;

·té el vistiplau d'especialistes del sector.

Finalment, generació X,

·és la forma utilitzada habitualment per a designar el concepte, popularitzada, segons diverses fonts, a partir del títol de la novel·la Generation X: Tales for an Accelerated Culture (1991), de l'escriptor canadenc Douglas Coupland;

·en les altres llengües també s'utilitza la denominació anàloga;

·té el vistiplau dels especialistes del sector.


Com a denominacions dels integrants de la generació del mil·lenni s'han valorat també, entre d'altres, les denominacions mil·lènic | mil·lènica, mil·lennal, mil·lennial, neomil·lènnic i neomil·lennista, però s'han descartat perquè la forma aprovada es considera lingüísticament preferible i es creu que té més possibilitats d'implantació.

Es descarta la forma *mil·lenista perquè en aquest cas el derivat està emparentat amb mil·lenni (formació culta anàloga a casos com trienni o quinquenni), no amb mil·lenari (del llatí millenarius, -a, -um).

[Acta 588, 26 de març de 2015]