Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

portafolis

  • portafolis, n m
  • dossier, n m sin. compl.
  • es portafolio, n m
  • fr portefeuille, n m
  • fr portefeuille de compétences, n m
  • fr portefolio, n m
  • fr portfolio, n m
  • it portfolio, n m
  • en portfolio, n

<Pedagogia. Ensenyament>

Recull documental que mostra els coneixements, les habilitats o l'experiència educativa o professional d'una persona.

Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes portafolis (sin. compl. dossier), portafolis d'aprenentatge (sin. compl. dossier d'aprenentatge), portafolis de docència (sin. compl. dossier de docència) i portafolis digital (sin. compl. dossier digital):


Es revisa la decisió presa pel Consell Supervisor a la reunió núm. 388, del 29 d'abril de 2004, sobre els termes anglesos student portfolio i teaching portfolio, en què es van aprovar com a úniques denominacions catalanes equivalents dossier d'aprenentatge i dossier de docència, respectivament, i s'acorda ara d'aprovar també com a denominacions catalanes possibles, amb categoria de denominacions principals, els calcs de l'anglès portafolis d'aprenentatge i portafolis de docència. També s'aproven les denominacions semànticament relacionades portafolis (amb el sinònim complementari dossier), que designa un concepte superordinat dels anteriors, i portafolis digital (amb el sinònim complementari dossier digital).

Els motius per a l'acceptació de la forma portafolis, bandejada inicialment, són els següents:

·el TERMCAT ha rebut nombroses peticions de reconsideració d'aquest cas, tant des de l'Administració com des dels serveis lingüístics d'institucions universitàries, que argumenten que els docents rebutgen majoritàriament l'ús de la forma dossier i que és difícil convèncer-los que la incorporin i la utilitzin; també els especialistes assessors del Diccionari d'educació(1) feien notar ja l'any 2011 l'arrelament del calc portafolis i les dificultats d'implantació de la forma dossier;

·la recerca documental ha permès constatar que actualment la forma portafolis (amb les variants portafoli o portfoli) està, efectivament, molt consolidada en l'àmbit de l'educació;

·els especialistes consultats argumenten que senten dossier com una denominació massa genèrica, que no transmet amb prou precisió l'abast d'aquest concepte, que actualment no es refereix només a un recull de documentació, com pot suggerir dossier, sinó a una eina més complexa, sense un format predeterminat, per a recollir experiències i recursos (blogs, wikis, etc.) ja en etapes prèvies a l'educació universitària;

·a la sessió núm. 402, del 27 de gener de 2005, el Consell Supervisor ja va aprovar la forma portafolis europeu de llengües (en comptes de *dossier europeu de llengües), per a designar un concepte similar, concretament el "document d'àmbit europeu que inclou informació sobre les competències lingüístiques i les experiències culturals significatives d'una persona" (en anglès, European language portfolio); si bé a l'acta s'apunta que es tracta d'un cas excepcional, en què l'ús de dossier és inviable perquè ja designa una part específica del portafolis, l'acceptació de portafolis obre la porta a l'ús d'aquesta forma en altres contextos, més encara quan les similituds conceptuals són tan evidents;

·és una forma amb un component d'internacionalitat molt important, atès que pràcticament totes les llengües considerades habitualment de referència hi recorren, ja sigui al manlleu directe de l'anglès o bé al calc (castellà, portafolio; francès portfolio i portefeuille; italià, portfolio, etc.);

·des del punt de vista lingüístic, el substantiu portafolis està ben format en català: es tracta d'un compost creat a partir del verb portar i el substantiu foli que ja es documenta en algunes obres lexicogràfiques amb el sentit recte de 'cartera o carpeta per a portar documents';(2) per bé, doncs, que amb el sentit amb què s'utilitza en l'àmbit educatiu és un calc de l'anglès, no resulta una forma estranya en català;

·té el vistiplau dels especialistes.

Entre portafoli i portafolis, s'opta per portafolis perquè -com ja s'adduïa a l'acta 402, quan es va aprovar la forma portafolis europeu de llengües- el segon component del compost (foli) és un substantiu amb un referent comptable i, en aquests casos (compostos de verb + substantiu), se sol donar prioritat en els termes de nova creació a la forma plural del substantiu (com en les formes normatives aguantallibres, aplegapilotes, eixugavidres, portabombetes, etc.).

Es descarten els manlleus portfolio i portfoli (adaptació de portfolio) perquè es prefereix recórrer a un mot català ja documentat; per coherència amb la forma portafolis europeu de llengües, prèviament aprovada pel Consell Supervisor, i perquè portafolis ja és una forma molt utilitzada amb aquest sentit i amb el sentit recte de cartera o carpeta.

S'acorda de mantenir la forma dossier com a sinònim complementari de portafolis en totes les denominacions aprovades perquè és una forma que, des del punt de vista semàntic, s'adequa perfectament als diferents conceptes i ja ha tingut molta difusió des del TERMCAT.


Pel que fa a les noves denominacions aprovades (el genèric portafolis i la denominació més específica portafolis digital) són formes i conceptes molt utilitzats. Per motius d'ús, i d'acord amb el sentit de l'adjectiu digital aprovat pel Consell Supervisor a la sessió núm. 599 ("Que té relació amb els mitjans informàtics o amb internet, especialment des del punt de vista del desenvolupament, la formació, la gestió o la comunicació."), es prefereix portafolis digital a les formes portafolis electrònic, portafolis en línia o portafolis virtual, que també es documenten en algunes fonts.

(1) CATALUNYA. DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari d'educació [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2011. (Diccionaris en Línia)
<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/126/>

(2) Vegeu, per exemple, el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana i el Diccionari català-valencià-balear, que recullen portafoli, i el Diccionari normatiu valencià, que recull portafolis.


[Acta 614, 23 de novembre de 2016]