termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 3194557   Crowd-Finanzierung <Economia > Finances> Crowd-Finanzierung
   
     
  • finançament col·lectiu, n m
  • es financiación colectiva, n f
  • es financiación en masa, n f
  • es financiación masiva, n f
  • es financiación participativa, n f
  • es financiación popular, n f
  • es microfinanciación colectiva, n f
  • es micromecenazgo, n m
  • fr financement collectif, n m
  • fr financement communautaire, n m
  • fr financement participatif, n m
  • fr sociofinancement, n m
  • it crowdfunding, n m
  • it finanziamento collettivo, n m
  • it finanziamento partecipativo, n m
  • pt financiamento colaborativo, n m
  • pt financiamento coletivo, n m
  • pt financiamento participativo, n m
  • pt micromecenato, n m
  • en crowdfinancing, n
  • en crowdfunding, n
  • en crowdsourced financing, n
  • en crowdsourced fundraising, n
  • de Crowd-Finanzierung, n f
  • de Crowdfunding, n m

  <Economia > Finances>

  Sistema de finançament d'un projecte per mitjà de les aportacions individuals, sovint modestes, d'un gran nombre de persones a través d'una plataforma web.

  Nota: 1. Segons que els participants rebin o no una contraprestació a canvi de les aportacions i segons el tipus d'aquesta contraprestació, el finançament col·lectiu es classifica en finançament col·lectiu de donació o microdonació (els participants no reben cap contraprestació); finançament col·lectiu amb recompensa o micromecenatge (els participants reben una petita contraprestació); finançament col·lectiu de préstec (els participants reben interessos), i finançament col·lectiu d'inversió (els participants reben accions o participacions en els beneficis empresarials).

  Nota: 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes finançament col·lectiu, finançament col·lectiu amb recompensa (sin. micromecenatge), finançament col·lectiu de donació (sin. microdonació), finançament col·lectiu de préstec, finançament col·lectiu d'inversió i micromecenes:

  S'aprova la denominació finançament col·lectiu, juntament amb les formes relacionades finançament col·lectiu amb recompensa (amb el sinònim micromecenatge), finançament col·lectiu de donació (amb el sinònim microdonació), finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, així com la denominació micromecenes, relacionada semànticament amb micromecenatge, pels motius següents:

  Pel que fa al genèric finançament col·lectiu, calc de l'anglès crowdfunding,

  ·és una forma descriptiva i lingüísticament adequada, que s'identifica d'una manera inequívoca amb el concepte;

  ·ja es documenta en contextos especialitzats amb aquest sentit;

  ·es pot utilitzar com a base per a la creació de noves denominacions relacionades;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues;

  ·té el vistiplau dels especialistes del sector.

  Pel que fa a les denominacions relacionades finançament col·lectiu amb recompensa, finançament col·lectiu de donació, finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, calcs també de l'anglès,

  ·són, com la denominació de base finançament col·lectiu, formes descriptives i lingüísticament adequades, que s'identifiquen d'una manera inequívoca amb els respectius conceptes;

  ·segueixen el paral·lelisme denominatiu d'altres llengües;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes.

  Pel que fa a micromecenatge, que s'aprova com a sinònim de finançament col·lectiu amb recompensa,

  ·és una forma ja consolidada en català per a fer referència a aquest tipus específic de finançament col·lectiu, que és el més conegut popularment i el que s'associa per defecte amb l'etiqueta crowdfunding en àmbits no especialitzats;

  ·es documenta, doncs, en nombrosos contextos i fins i tot en obres lexicogràfiques, i ha tingut també difusió des del TERMCAT;

  ·des del punt de vista lingüístic, és una forma adequada, creada per adjunció del prefix micro-, referit les petites aportacions que fan els participants, i mecenatge, referit a la funció de mecenes que adopten (un mecenes és, segons el diccionari normatiu, "Persona rica que patrocina generosament les arts, les ciències, una empresa cultural, un artista, etc.");

  ·ha donat lloc a la denominació relacionada micromecenes, també força estesa, per a designar les persones que col·laboren en un projecte mitjançant aquest tipus de finançament;

  ·els especialistes donen també el vistiplau a aquesta forma, atès l'ús generalitzat, si bé consideren preferible, perquè és semànticament més clara, la forma finançament col·lectiu amb recompensa.

  Quant a microdonació, que s'aprova com a sinònim de finançament col·lectiu de donació,

  ·és una forma lingüísticament adequada, que segueix el paral·lelisme de formació de micromecenatge; està creada sobre el substantiu donació, atès que en aquest tipus de finançament els participants no reben cap mena de contraprestació i, per tant, les aportacions que fan són tècnicament donacions (una donació és, segons el diccionari normatiu, "Dació gratuïta que un donant fa d'una cosa que li pertany al donatari que l'accepta.");

  ·ja es documenta també en alguns textos especialitzats amb aquest sentit;

  ·els especialistes, per bé que prefereixen el sinònim finançament col·lectiu de donació, perquè el consideren més explicatiu i precís, accepten també aquesta denominació.

  Finalment, pel que fa a micromecenes,

  ·és una denominació àmpliament usada i consolidada, igual que el terme relacionat del qual prové, micromecenatge;

  ·en altres llengües (castellà, francès) s'utilitza la denominació paral·lela.


  Formes descartades

  Es descarten les formes micromecenatge i microfinançament com a denominacions genèriques equivalents a crowdfunding, perquè són semànticament inadequades, especialment tenint en compte els casos de finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'accions, en què no es pot parlar de mecenatge (perquè hi ha retribució econòmica a canvi de la participació i, a més, els projectes solen tenir caràcter empresarial) i en què les aportacions dels participants poden arribar a ser quantitats importants. S'ha desestimat igualment, per motius d'inadequació semàntica, la forma cofinançament, que habitualment s'utilitza per a fer referència al finançament que fan simultàniament dues o més institucions financeres.

  També s'han descartat les formes micropréstec (per a finançament col·lectiu de préstec) i microinversió (per a finançament col·lectiu d'inversió) perquè els especialistes creuen que són semànticament inadequades i equívoques; la forma micropréstec, per exemple, ja s'utilitza referida a un producte bancari convencional que no té res a veure amb el finançament col·lectiu.

  S'han valorat també les formacions amb els adjectius participatiu, col·laboratiu, popular, massiu i compartit (finançament participatiu, finançament col·laboratiu, finançament popular, etc.), en comptes de col·lectiu, però s'han desestimat perquè col·lectiu és la forma amb més suport entre els especialistes. Els experts descarten especialment participatiu (d'ús en francès, per exemple) i col·laboratiu, perquè creuen que en aquest context són equívocs, ja que participatiu pot remetre a la idea de participació en l'empresa i col·laboratiu s'associa sovint a l'economia col·laborativa. Pel que fa a massiu, popular i compartit, es consideren, en general, solucions menys precises que col·lectiu.

  Com a denominació del finançament col·lectiu amb recompensa, es descarta la forma micromecenatge col·lectiu, malgrat que és una denominació més explicativa que el sinònim micromecenatge, perquè es considera innecessàriament llarga, ja que micromecenatge ja s'identifica inequívocament amb el concepte, sense necessitat de cap altra especificació. Pels mateixos arguments s'ha descartat també, per al concepte de finançament col·lectiu de donació, el sinònim microdonació col·lectiva i s'ha optat per la forma simple microdonació.

  També s'han considerat innecessàriament llargues les denominacions explicatives calcades de l'anglès finançament col·lectiu basat en recompensa, finançament col·lectiu basat en donació, finançament col·lectiu basat en préstec i finançament col·lectiu basat en inversió.

  Finalment, entre finançament col·lectiu amb recompensa i finançament col·lectiu de recompensa s'ha preferit la denominació amb la preposició amb, que es considera més precisa, si bé la forma amb de també seria adequada. Tot i que no segueix el model de les denominacions relacionades finançament col·lectiu de donació, finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, cal tenir present que en aquest cas la preposició no introdueix, a diferència del que passa en la resta de formes, el tipus de finançament (una donació, un préstec, una inversió), sinó el retorn sobre qui aporta diners al projecte (una recompensa).

  [Acta 589, 30 d'abril de 2015]

     
 • 3194557   Crowdfunding <Economia > Finances> Crowdfunding
   
     
  • finançament col·lectiu, n m
  • es financiación colectiva, n f
  • es financiación en masa, n f
  • es financiación masiva, n f
  • es financiación participativa, n f
  • es financiación popular, n f
  • es microfinanciación colectiva, n f
  • es micromecenazgo, n m
  • fr financement collectif, n m
  • fr financement communautaire, n m
  • fr financement participatif, n m
  • fr sociofinancement, n m
  • it crowdfunding, n m
  • it finanziamento collettivo, n m
  • it finanziamento partecipativo, n m
  • pt financiamento colaborativo, n m
  • pt financiamento coletivo, n m
  • pt financiamento participativo, n m
  • pt micromecenato, n m
  • en crowdfinancing, n
  • en crowdfunding, n
  • en crowdsourced financing, n
  • en crowdsourced fundraising, n
  • de Crowd-Finanzierung, n f
  • de Crowdfunding, n m

  <Economia > Finances>

  Sistema de finançament d'un projecte per mitjà de les aportacions individuals, sovint modestes, d'un gran nombre de persones a través d'una plataforma web.

  Nota: 1. Segons que els participants rebin o no una contraprestació a canvi de les aportacions i segons el tipus d'aquesta contraprestació, el finançament col·lectiu es classifica en finançament col·lectiu de donació o microdonació (els participants no reben cap contraprestació); finançament col·lectiu amb recompensa o micromecenatge (els participants reben una petita contraprestació); finançament col·lectiu de préstec (els participants reben interessos), i finançament col·lectiu d'inversió (els participants reben accions o participacions en els beneficis empresarials).

  Nota: 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes finançament col·lectiu, finançament col·lectiu amb recompensa (sin. micromecenatge), finançament col·lectiu de donació (sin. microdonació), finançament col·lectiu de préstec, finançament col·lectiu d'inversió i micromecenes:

  S'aprova la denominació finançament col·lectiu, juntament amb les formes relacionades finançament col·lectiu amb recompensa (amb el sinònim micromecenatge), finançament col·lectiu de donació (amb el sinònim microdonació), finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, així com la denominació micromecenes, relacionada semànticament amb micromecenatge, pels motius següents:

  Pel que fa al genèric finançament col·lectiu, calc de l'anglès crowdfunding,

  ·és una forma descriptiva i lingüísticament adequada, que s'identifica d'una manera inequívoca amb el concepte;

  ·ja es documenta en contextos especialitzats amb aquest sentit;

  ·es pot utilitzar com a base per a la creació de noves denominacions relacionades;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues;

  ·té el vistiplau dels especialistes del sector.

  Pel que fa a les denominacions relacionades finançament col·lectiu amb recompensa, finançament col·lectiu de donació, finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, calcs també de l'anglès,

  ·són, com la denominació de base finançament col·lectiu, formes descriptives i lingüísticament adequades, que s'identifiquen d'una manera inequívoca amb els respectius conceptes;

  ·segueixen el paral·lelisme denominatiu d'altres llengües;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes.

  Pel que fa a micromecenatge, que s'aprova com a sinònim de finançament col·lectiu amb recompensa,

  ·és una forma ja consolidada en català per a fer referència a aquest tipus específic de finançament col·lectiu, que és el més conegut popularment i el que s'associa per defecte amb l'etiqueta crowdfunding en àmbits no especialitzats;

  ·es documenta, doncs, en nombrosos contextos i fins i tot en obres lexicogràfiques, i ha tingut també difusió des del TERMCAT;

  ·des del punt de vista lingüístic, és una forma adequada, creada per adjunció del prefix micro-, referit les petites aportacions que fan els participants, i mecenatge, referit a la funció de mecenes que adopten (un mecenes és, segons el diccionari normatiu, "Persona rica que patrocina generosament les arts, les ciències, una empresa cultural, un artista, etc.");

  ·ha donat lloc a la denominació relacionada micromecenes, també força estesa, per a designar les persones que col·laboren en un projecte mitjançant aquest tipus de finançament;

  ·els especialistes donen també el vistiplau a aquesta forma, atès l'ús generalitzat, si bé consideren preferible, perquè és semànticament més clara, la forma finançament col·lectiu amb recompensa.

  Quant a microdonació, que s'aprova com a sinònim de finançament col·lectiu de donació,

  ·és una forma lingüísticament adequada, que segueix el paral·lelisme de formació de micromecenatge; està creada sobre el substantiu donació, atès que en aquest tipus de finançament els participants no reben cap mena de contraprestació i, per tant, les aportacions que fan són tècnicament donacions (una donació és, segons el diccionari normatiu, "Dació gratuïta que un donant fa d'una cosa que li pertany al donatari que l'accepta.");

  ·ja es documenta també en alguns textos especialitzats amb aquest sentit;

  ·els especialistes, per bé que prefereixen el sinònim finançament col·lectiu de donació, perquè el consideren més explicatiu i precís, accepten també aquesta denominació.

  Finalment, pel que fa a micromecenes,

  ·és una denominació àmpliament usada i consolidada, igual que el terme relacionat del qual prové, micromecenatge;

  ·en altres llengües (castellà, francès) s'utilitza la denominació paral·lela.


  Formes descartades

  Es descarten les formes micromecenatge i microfinançament com a denominacions genèriques equivalents a crowdfunding, perquè són semànticament inadequades, especialment tenint en compte els casos de finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'accions, en què no es pot parlar de mecenatge (perquè hi ha retribució econòmica a canvi de la participació i, a més, els projectes solen tenir caràcter empresarial) i en què les aportacions dels participants poden arribar a ser quantitats importants. S'ha desestimat igualment, per motius d'inadequació semàntica, la forma cofinançament, que habitualment s'utilitza per a fer referència al finançament que fan simultàniament dues o més institucions financeres.

  També s'han descartat les formes micropréstec (per a finançament col·lectiu de préstec) i microinversió (per a finançament col·lectiu d'inversió) perquè els especialistes creuen que són semànticament inadequades i equívoques; la forma micropréstec, per exemple, ja s'utilitza referida a un producte bancari convencional que no té res a veure amb el finançament col·lectiu.

  S'han valorat també les formacions amb els adjectius participatiu, col·laboratiu, popular, massiu i compartit (finançament participatiu, finançament col·laboratiu, finançament popular, etc.), en comptes de col·lectiu, però s'han desestimat perquè col·lectiu és la forma amb més suport entre els especialistes. Els experts descarten especialment participatiu (d'ús en francès, per exemple) i col·laboratiu, perquè creuen que en aquest context són equívocs, ja que participatiu pot remetre a la idea de participació en l'empresa i col·laboratiu s'associa sovint a l'economia col·laborativa. Pel que fa a massiu, popular i compartit, es consideren, en general, solucions menys precises que col·lectiu.

  Com a denominació del finançament col·lectiu amb recompensa, es descarta la forma micromecenatge col·lectiu, malgrat que és una denominació més explicativa que el sinònim micromecenatge, perquè es considera innecessàriament llarga, ja que micromecenatge ja s'identifica inequívocament amb el concepte, sense necessitat de cap altra especificació. Pels mateixos arguments s'ha descartat també, per al concepte de finançament col·lectiu de donació, el sinònim microdonació col·lectiva i s'ha optat per la forma simple microdonació.

  També s'han considerat innecessàriament llargues les denominacions explicatives calcades de l'anglès finançament col·lectiu basat en recompensa, finançament col·lectiu basat en donació, finançament col·lectiu basat en préstec i finançament col·lectiu basat en inversió.

  Finalment, entre finançament col·lectiu amb recompensa i finançament col·lectiu de recompensa s'ha preferit la denominació amb la preposició amb, que es considera més precisa, si bé la forma amb de també seria adequada. Tot i que no segueix el model de les denominacions relacionades finançament col·lectiu de donació, finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, cal tenir present que en aquest cas la preposició no introdueix, a diferència del que passa en la resta de formes, el tipus de finançament (una donació, un préstec, una inversió), sinó el retorn sobre qui aporta diners al projecte (una recompensa).

  [Acta 589, 30 d'abril de 2015]

     
 • 3194560   Crowdlending <Economia > Finances> Crowdlending
   
     
  • finançament col·lectiu de préstec, n m
  • es crowdfunding de préstamo, n m
  • fr financement participatif par prêt, n m
  • fr financement participatif par prêts, n m
  • en crowdlending, n
  • en debt based crowdfunding, n
  • en debt crowdfunding, n
  • en lending based crowdfunding, n
  • en loan crowdfunding, n
  • en loan-based crowdfunding, n
  • en debt-based crowdfunding, n var. ling.
  • en lending-based crowdfunding, n var. ling.
  • de Crowdlending, n m

  <Economia > Finances>

  Finançament col·lectiu d'una iniciativa empresarial en què els participants reben una taxa d'interès a canvi de les seves aportacions i recuperen la inversió al cap d'un temps preestablert.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes finançament col·lectiu, finançament col·lectiu amb recompensa (sin. micromecenatge), finançament col·lectiu de donació (sin. microdonació), finançament col·lectiu de préstec, finançament col·lectiu d'inversió i micromecenes:

  S'aprova la denominació finançament col·lectiu, juntament amb les formes relacionades finançament col·lectiu amb recompensa (amb el sinònim micromecenatge), finançament col·lectiu de donació (amb el sinònim microdonació), finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, així com la denominació micromecenes, relacionada semànticament amb micromecenatge, pels motius següents:

  Pel que fa al genèric finançament col·lectiu, calc de l'anglès crowdfunding,

  ·és una forma descriptiva i lingüísticament adequada, que s'identifica d'una manera inequívoca amb el concepte;

  ·ja es documenta en contextos especialitzats amb aquest sentit;

  ·es pot utilitzar com a base per a la creació de noves denominacions relacionades;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues;

  ·té el vistiplau dels especialistes del sector.

  Pel que fa a les denominacions relacionades finançament col·lectiu amb recompensa, finançament col·lectiu de donació, finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, calcs també de l'anglès,

  ·són, com la denominació de base finançament col·lectiu, formes descriptives i lingüísticament adequades, que s'identifiquen d'una manera inequívoca amb els respectius conceptes;

  ·segueixen el paral·lelisme denominatiu d'altres llengües;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes.

  Pel que fa a micromecenatge, que s'aprova com a sinònim de finançament col·lectiu amb recompensa,

  ·és una forma ja consolidada en català per a fer referència a aquest tipus específic de finançament col·lectiu, que és el més conegut popularment i el que s'associa per defecte amb l'etiqueta crowdfunding en àmbits no especialitzats;

  ·es documenta, doncs, en nombrosos contextos i fins i tot en obres lexicogràfiques, i ha tingut també difusió des del TERMCAT;

  ·des del punt de vista lingüístic, és una forma adequada, creada per adjunció del prefix micro-, referit les petites aportacions que fan els participants, i mecenatge, referit a la funció de mecenes que adopten (un mecenes és, segons el diccionari normatiu, "Persona rica que patrocina generosament les arts, les ciències, una empresa cultural, un artista, etc.");

  ·ha donat lloc a la denominació relacionada micromecenes, també força estesa, per a designar les persones que col·laboren en un projecte mitjançant aquest tipus de finançament;

  ·els especialistes donen també el vistiplau a aquesta forma, atès l'ús generalitzat, si bé consideren preferible, perquè és semànticament més clara, la forma finançament col·lectiu amb recompensa.

  Quant a microdonació, que s'aprova com a sinònim de finançament col·lectiu de donació,

  ·és una forma lingüísticament adequada, que segueix el paral·lelisme de formació de micromecenatge; està creada sobre el substantiu donació, atès que en aquest tipus de finançament els participants no reben cap mena de contraprestació i, per tant, les aportacions que fan són tècnicament donacions (una donació és, segons el diccionari normatiu, "Dació gratuïta que un donant fa d'una cosa que li pertany al donatari que l'accepta.");

  ·ja es documenta també en alguns textos especialitzats amb aquest sentit;

  ·els especialistes, per bé que prefereixen el sinònim finançament col·lectiu de donació, perquè el consideren més explicatiu i precís, accepten també aquesta denominació.

  Finalment, pel que fa a micromecenes,

  ·és una denominació àmpliament usada i consolidada, igual que el terme relacionat del qual prové, micromecenatge;

  ·en altres llengües (castellà, francès) s'utilitza la denominació paral·lela.


  Formes descartades

  Es descarten les formes micromecenatge i microfinançament com a denominacions genèriques equivalents a crowdfunding, perquè són semànticament inadequades, especialment tenint en compte els casos de finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'accions, en què no es pot parlar de mecenatge (perquè hi ha retribució econòmica a canvi de la participació i, a més, els projectes solen tenir caràcter empresarial) i en què les aportacions dels participants poden arribar a ser quantitats importants. S'ha desestimat igualment, per motius d'inadequació semàntica, la forma cofinançament, que habitualment s'utilitza per a fer referència al finançament que fan simultàniament dues o més institucions financeres.

  També s'han descartat les formes micropréstec (per a finançament col·lectiu de préstec) i microinversió (per a finançament col·lectiu d'inversió) perquè els especialistes creuen que són semànticament inadequades i equívoques; la forma micropréstec, per exemple, ja s'utilitza referida a un producte bancari convencional que no té res a veure amb el finançament col·lectiu.

  S'han valorat també les formacions amb els adjectius participatiu, col·laboratiu, popular, massiu i compartit (finançament participatiu, finançament col·laboratiu, finançament popular, etc.), en comptes de col·lectiu, però s'han desestimat perquè col·lectiu és la forma amb més suport entre els especialistes. Els experts descarten especialment participatiu (d'ús en francès, per exemple) i col·laboratiu, perquè creuen que en aquest context són equívocs, ja que participatiu pot remetre a la idea de participació en l'empresa i col·laboratiu s'associa sovint a l'economia col·laborativa. Pel que fa a massiu, popular i compartit, es consideren, en general, solucions menys precises que col·lectiu.

  Com a denominació del finançament col·lectiu amb recompensa, es descarta la forma micromecenatge col·lectiu, malgrat que és una denominació més explicativa que el sinònim micromecenatge, perquè es considera innecessàriament llarga, ja que micromecenatge ja s'identifica inequívocament amb el concepte, sense necessitat de cap altra especificació. Pels mateixos arguments s'ha descartat també, per al concepte de finançament col·lectiu de donació, el sinònim microdonació col·lectiva i s'ha optat per la forma simple microdonació.

  També s'han considerat innecessàriament llargues les denominacions explicatives calcades de l'anglès finançament col·lectiu basat en recompensa, finançament col·lectiu basat en donació, finançament col·lectiu basat en préstec i finançament col·lectiu basat en inversió.

  Finalment, entre finançament col·lectiu amb recompensa i finançament col·lectiu de recompensa s'ha preferit la denominació amb la preposició amb, que es considera més precisa, si bé la forma amb de també seria adequada. Tot i que no segueix el model de les denominacions relacionades finançament col·lectiu de donació, finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, cal tenir present que en aquest cas la preposició no introdueix, a diferència del que passa en la resta de formes, el tipus de finançament (una donació, un préstec, una inversió), sinó el retorn sobre qui aporta diners al projecte (una recompensa).


  [Acta 589, 30 d'abril de 2015]

     
 • 635766   Crudités <Gastronomia > Entrants. Aperitius> Crudités
   
     
  • crudités, n f pl
  • es crudités
  • fr crudités
  • it crudità
  • it crudités
  • en crudités
  • de Crudités

  <Gastronomia > Entrants. Aperitius>

  Plat d'origen francès constituït d'hortalisses crues, i de vegades fruites, que se serveixen ratllades, tallades a la juliana o a rodanxes, i acompanyades d'alguna salsa freda.

     
 • 294929   Crumb <Indústria > Indústria alimentària> Crumb
   
     
  • crumb [en], n m
  • es crumb
  • fr crumb
  • it crumb
  • en crumb
  • de Crumb

  <Indústria > Indústria alimentària>

  Producte obtingut per cocció i assecatge de la barreja de pasta de cacau, llet concentrada i sucre, o únicament de llet concentrada i sucre, el qual, un cop molt, s'utilitza en l'elaboració de la xocolata amb llet.

     
 • 2631057   Cubewano <Ciències de la Terra > Astronomia> , <Ciències de la Terra > Astrofísica> Cubewano
   
     
  • objecte clàssic del cinturó de Kuiper, n m
  • cubewano, n m sin. compl.
  • es cubewano
  • es objeto clásico del cinturón de Kuiper
  • fr cubewano
  • fr objet classique de la ceinture de Kuiper
  • it cubewano
  • it oggetto classico della fascia di Kuiper
  • pt cubewano
  • pt objeto clássico do cinturão de Kuiper
  • en classical Kuiper belt object
  • en cubewano
  • de Cubewano
  • de klassisches Kuipergürtel-Objekt

  <Ciències de la Terra > Astronomia> , <Ciències de la Terra > Astrofísica>

  Objecte transneptunià del cinturó de Kuiper, amb una òrbita de baixa excentricitat, que no presenta ressonància amb Neptú.

  Nota: La denominació cubewano prové de la lectura lletrejada en anglès de la sigla QB1, nom del primer objecte d'aquest tipus que es va descobrir, generalitzat posteriorment en plural per a referir-se en conjunt a la resta d'objectes anàlegs (QB1-os> cubewanos); és una forma pròpia de contextos informals.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes objecte clàssic del cinturó de Kuiper (sin. cubewano), objecte transneptunià i cinturó de Kuiper:

  S'aprova el terme objecte clàssic del cinturó de Kuiper, juntament amb el sinònim complementari cubewano, pels motius següents:

  Pel que fa a objecte clàssic del cinturó de Kuiper,

  ·és la forma utilitzada habitualment pels especialistes en contextos científics;

  ·és una forma descriptiva del concepte i lingüísticament adequada: el nucli objecte clàssic respon al fet que les òrbites d'aquests objectes són similars a les dels planetes, és a dir, a les dels objectes astronòmics clàssics per excel·lència; cinturó de Kuiper, d'altra banda, fa referència al nom de la regió del sistema solar on són;

  ·es documenta en nombroses fonts, tant especialitzades com terminològiques i lexicogràfiques;

  ·en la resta de llengües s'utilitza la designació anàloga;

  ·és, segons diverses fonts, la designació recomanada per la Unió Astronòmica Internacional;

  ·té el vistiplau dels especialistes.

  Quant a cubewano (manlleu de l'anglès creat a partir de la lectura lletrejada de la sigla QB1, nom del primer objecte d'aquest tipus que es va descobrir, generalitzat posteriorment en plural per a referir-se al conjunt d'objectes anàlegs: QB1-os> cubewanos),

  ·és una forma també molt coneguda i popular entre els experts, si bé s'utilitza sobretot en contextos informals;

  ·encara que la terminació -ano és molt poc freqüent en català, el diccionari normatiu ja recull formes, com ara gitano, soprano o xicano (igualment manlleus), que també contenen aquesta terminació; també inclou formes amb w, com ara kiwi o web;

  ·es documenta en nombroses obres, tant especialitzades com terminològiques i lexicogràfiques;

  ·en la resta de llengües també es documenta i s'utilitza profusament;

  ·la majoria d'especialistes consultats són partidaris de l'acceptació d'aquesta forma, al costat de objecte clàssic del cinturó de Kuiper, que consideren prioritària.


  Com a termes semànticament relacionats amb objecte clàssic del cinturó de Kuiper, s'aproven també les formes cinturó de Kuiper i objecte transneptunià, pels motius següents:

  ·són les denominacions habituals d'aquests conceptes i es documenten en nombroses fonts especialitzades;

  ·cinturó de Kuiper és una forma creada per paral·lelisme amb cinturó d'asteroides (designació ja recollida al diccionari normatiu) i en honor a l'astrònom nord-americà Gerard Kuiper, que va predir l'existència d'aquesta regió del sistema solar als anys seixanta del segle xx;

  ·objecte transneptunià és una forma descriptiva i lingüísticament adequada, construïda sobre el genèric objecte ("Cosa material en tant que s'ofereix als nostres sentits", segons el diccionari normatiu) i l'adjectiu transneptunià -ana (del prefix del llatí trans-, que significa 'dellà' + l'adjectiu normatiu neptunià -ana, "Relatiu o pertanyent al planeta Neptú o al déu Neptú");

  ·en la resta de llengües s'utilitzen les designacions anàlogues;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes.

  [Acta 547, 31 de maig de 2012]

     
 • 481413   Culling <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs> Culling
   
     
  • eliminació, n f
  • es culling
  • es descarte
  • fr supression d'éléments indésirables
  • en culling
  • de Culling

  <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs>

  Procés de la renderització en què es determinen i se suprimeixen els objectes gràfics o les zones d'un objecte gràfic de la pantalla que no són visibles per a l'observador.

     
 • 835105   Cup <Indústria > Indústria tèxtil > Confecció> Cup
   
     
  • copa, n f
  • cassoleta, n f sin. compl.
  • es copa
  • fr bonnet
  • it coppa
  • en cup
  • de Cup

  <Indústria > Indústria tèxtil > Confecció>

  Cadascuna de les dues parts buides i de forma còncava d'uns sostenidors, destinada a cobrir els pits i a sostenir-los.

  Nota: Cassoleta és una denominació popular, mentre que copa té un caràcter més tècnic.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme copa (sin. compl. cassoleta):

  S'aprova el terme copa, amb el sinònim complementari cassoleta, pels motius següents:

  Pel que fa a copa:

  ·és la denominació que té ús entre els especialistes de l'àmbit per a fer referència a aquest concepte;

  ·és una denominació lingüísticament adequada i motivada semànticament, tenint en compte que aquesta part dels sostenidors pot recordar la forma del vas d'una copa;

  ·el substantiu copa es documenta al diccionari normatiu amb altres significats metafòrics, com ara "Part del barret en què entra el cap" o "Ròtula";

  ·es documenten denominacions anàlogues a copa en francès, en italià, en anglès i en alemany;

  ·té el suport de tots els especialistes consultats.


  Pel que fa a cassoleta:

  ·és una denominació lingüísticament adequada (diminutiu del substantiu cassola) i motivada des d'un punt de vista semàntic, tenint en compte que cassoleta ja es documenta al diccionari normatiu per a designar diversos elements de forma aproximadament cupular ("1 1 f. [LC] [DE] Peça que es posa sota la guarnició o puny d'una espasa per resguardar la mà. 1 2 f. [LC] [DE] Peça que es posa a la part de fora d'un broquer per cobrir l'empunyadura. 1 3 f. [DE] Peça del puny de les armes de foc antigues on hom posa l'enceb. 1 4 f. [ED] Pasta fullada en forma de cassola petita que s'omple amb carn, peix o verdures o també amb dolços. 2 f. [LC] [MD] Ròtula. 3 1 f. [LC] [BOB] Bolet del gènere Peziza o de gèneres afins de l'ordre de les pezizals, d'ascoma còncau en forma de cassoleta o cúpula invertida, més o menys discoidal, recobert per dins per l'himeni, comestible de més o menys qualitat segons l'espècie");

  ·és la denominació que té ús popularment per a fer referència a aquest concepte;

  ·els especialistes consultats són partidaris d'establir la sinonímia entre copa i cassoleta.(1)

  (1)Si bé en alguna font s'ha documentat el substantiu cassoleta per a fer referència a un tipus concret de copa (específicament, a la copa enconxada amb escuma), els especialistes consultats en general consideren que cassoleta designa qualsevol tipus de copa i per aquest motiu són partidaris de fixar cassoleta i copa com a sinònims.

     
 • 208471   Cyklin-abhängige Kinase <Ciències de la vida > Bioquímica> Cyklin-abhängige Kinase
   
     
  • cinasa dependent de ciclina, n f
  • quinasa dependent de ciclina, n f sin. compl.
  • CDK, n f sigla
  • es quinasa dependiente de ciclina
  • es CDK sigla
  • fr cycline-dépendant kinase
  • fr kinase cycline-dépendant
  • fr CDK sigla
  • en cyclin-dependent kinase
  • en CDK sigla
  • de Cyklin-abhängige Kinase
  • de CDK sigla

  <Ciències de la vida > Bioquímica>

  Cinasa que participa en el desenvolupament del cicle cel·lular i que només és activa quan forma complexos moleculars amb ciclines.

     
 • 206266   Cymophan <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia> Cymophan
   
     
  • crisoberil d'ull de gat, n m
  • cimòfana, n f sin. compl.
  • ull de gat, n m sin. compl.
  • es cimofana
  • es crisoberilo ojo de gato
  • es ojo de gato
  • es ojo de gato oriental
  • fr chrysobéryl oeil de chat
  • fr cymophane
  • fr oeil de chat
  • fr oeil de chat oriental
  • it cimofane
  • it crisoberillo occhio di gatto
  • it occhio di gatto
  • it occhio di gatto orientale
  • en cat's eye
  • en cat's-eye chrysoberyl
  • en cymophane
  • en oriental cat's eye
  • de Chrysoberyllkatzenauge
  • de Cymophan
  • de Katzenauge
  • de orientalisches Katzenauge

  <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia>

  Varietat translúcida o opaca de crisoberil que presenta l'efecte d'ull de gat per les inclusions internes que conté, formades per canals molt fins i orientats paral·lelament.

  Nota: El sintagma ull de gat fa referència a la similitud del color i de l'efecte òptic amb l'ull de gat. Tot i que hi ha altres gemmes que presenten aquest efecte òptic, aquest sintagma s'utilitza per a referir-se específicament al crisoberil d'ull de gat.

  Nota: La denominació cimòfana prové dels mots grecs kyma, 'onda', i psainein, 'aparentar'. La denominació ull de gat oriental es considera obsoleta.

  Formes desestimades
  cimòfan, n m
  cimofana, n f
  ull de gat oriental, n m