termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 204873   Dekorateur <Arts > Teatre> Dekorateur
   
     
  • escenògraf realitzador | escenògrafa realitzadora, n m, f
  • es escenógrafo realizador
  • fr décorateur exécutant
  • it scenografo realizzatore
  • en scenic artist
  • en set constructor
  • en stage setter
  • de Dekorateur

  <Arts > Teatre>

  Escenògraf que crea una escenografia a partir de l'esbós realitzat per un escenògraf dissenyador.

     
 • 2754220   Delphi-Befragung <Empresa > Administració i direcció d'empreses> Delphi-Befragung
   
     
  • mètode Delphi, n m
  • tècnica Delphi, n f
  • es método Delfos, n m
  • es método Delphi, n m
  • es técnica Delfos, n f
  • es técnica Delphi, n f
  • fr méthode Delphi, n f
  • fr technique Delphi, n f
  • it metodo Delphi, n m
  • it tecnica Delphi, n f
  • pt método Delphi, n m
  • pt técnica Delphi, n f
  • en Delphi method, n
  • en Delphi technique, n
  • de Delphi-Befragung, n f
  • de Delphi-Methode, n f

  <Empresa > Administració i direcció d'empreses>

  Mètode de prospecció consistent a consultar repetidament diversos experts per separat sobre un tema que és objecte d'estudi i anar-ne confrontant les opinions per intentar arribar a una solució de consens.

  Nota: El mètode Delphi s'utilitza especialment per a fer prospeccions relacionades amb desenvolupaments futurs que depenen de factors tecnològics.

  Nota: El mètode Delphi va ser desenvolupat als anys quaranta del segle xx per investigadors de l'empresa nord-americana Rand Corporation.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme mètode Delphi (sin. tècnica Delphi):

  S'aproven les formes mètode Delphi i tècnica Delphi (com a sinònimes), designacions híbrides construïdes a partir de les formes angleses Delphi method i Delphi technique, respectivament (de Delphi, nom anglès de Delfos, ciutat grega seu de l'oracle de Delfos, a partir del qual es van crear les denominacions d'aquest mètode de recerca), i es descarten les formes mètode (de) Delfos i tècnica (de) Delfos, pels motius següents:

  ·les formes mètode Delphi i tècnica Delphi són les utilitzades habitualment en català per a designar aquest concepte, que no és nou, sinó que es coneix des dels anys quaranta o cinquanta del segle xx;

  ·es documenten en nombroses fonts catalanes, tant especialitzades com terminològiques;

  ·també en la resta de llengües romàniques (castellà, francès, italià, etc.) es documenten majoritàriament les formes amb el topònim Delphi (en anglès), fins i tot en obres considerades de referència;

  ·els especialistes consultats, d'àmbits diversos, s'han mostrat majoritàriament favorables a mantenir en català les solucions amb Delphi, malgrat que són conscients de l'origen del terme: consideren que és tard per a canviar el nom d'un mètode que a hores d'ara ja comença a ser antic i que es coneix internacionalment amb el topònim anglès, i creuen que les solucions amb Delfos, encara que es documentin en alguns textos i en diferents llengües, difícilment podrien arribar a substituir les formes amb Delphi; també qüestionen la conveniència de voler instar a fer aquest canvi en una denominació amb tanta tradició, l'origen nord-americà de la qual és conegut de manera bastant generalitzada.

  [Acta 557, 28 de febrer de 2013]

     
 • 2754220   Delphi-Methode <Empresa > Administració i direcció d'empreses> Delphi-Methode
   
     
  • mètode Delphi, n m
  • tècnica Delphi, n f
  • es método Delfos, n m
  • es método Delphi, n m
  • es técnica Delfos, n f
  • es técnica Delphi, n f
  • fr méthode Delphi, n f
  • fr technique Delphi, n f
  • it metodo Delphi, n m
  • it tecnica Delphi, n f
  • pt método Delphi, n m
  • pt técnica Delphi, n f
  • en Delphi method, n
  • en Delphi technique, n
  • de Delphi-Befragung, n f
  • de Delphi-Methode, n f

  <Empresa > Administració i direcció d'empreses>

  Mètode de prospecció consistent a consultar repetidament diversos experts per separat sobre un tema que és objecte d'estudi i anar-ne confrontant les opinions per intentar arribar a una solució de consens.

  Nota: El mètode Delphi s'utilitza especialment per a fer prospeccions relacionades amb desenvolupaments futurs que depenen de factors tecnològics.

  Nota: El mètode Delphi va ser desenvolupat als anys quaranta del segle xx per investigadors de l'empresa nord-americana Rand Corporation.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme mètode Delphi (sin. tècnica Delphi):

  S'aproven les formes mètode Delphi i tècnica Delphi (com a sinònimes), designacions híbrides construïdes a partir de les formes angleses Delphi method i Delphi technique, respectivament (de Delphi, nom anglès de Delfos, ciutat grega seu de l'oracle de Delfos, a partir del qual es van crear les denominacions d'aquest mètode de recerca), i es descarten les formes mètode (de) Delfos i tècnica (de) Delfos, pels motius següents:

  ·les formes mètode Delphi i tècnica Delphi són les utilitzades habitualment en català per a designar aquest concepte, que no és nou, sinó que es coneix des dels anys quaranta o cinquanta del segle xx;

  ·es documenten en nombroses fonts catalanes, tant especialitzades com terminològiques;

  ·també en la resta de llengües romàniques (castellà, francès, italià, etc.) es documenten majoritàriament les formes amb el topònim Delphi (en anglès), fins i tot en obres considerades de referència;

  ·els especialistes consultats, d'àmbits diversos, s'han mostrat majoritàriament favorables a mantenir en català les solucions amb Delphi, malgrat que són conscients de l'origen del terme: consideren que és tard per a canviar el nom d'un mètode que a hores d'ara ja comença a ser antic i que es coneix internacionalment amb el topònim anglès, i creuen que les solucions amb Delfos, encara que es documentin en alguns textos i en diferents llengües, difícilment podrien arribar a substituir les formes amb Delphi; també qüestionen la conveniència de voler instar a fer aquest canvi en una denominació amb tanta tradició, l'origen nord-americà de la qual és conegut de manera bastant generalitzada.

  [Acta 557, 28 de febrer de 2013]

     
 • 208798   Delphinarium <Ramaderia > Explotació animal> Delphinarium
   
     
  • delfinari, n m
  • es delfinario
  • fr delphinarium
  • it delfinario
  • en dolphinarium
  • de Delphinarium

  <Ramaderia > Explotació animal>

  Lloc destinat a la cria i l'exhibició de dofins.

     
 • 3204805   Demobilization <Ciències de la salut > Psiquiatria i salut mental> , <Psicologia> Demobilization
   
     
  • desmobilització, n f
  • es desmovilización, n f
  • fr démobilisation, n f
  • it demobilization, n f
  • en demobilisation, n
  • en demobilization, n f var. ling.
  • de Demobilization, n f

  <Ciències de la salut > Psiquiatria i salut mental> , <Psicologia>

  Trobada breu, de deu a trenta minuts de durada, que es fa amb els professionals que han dut a terme tasques d'assistència durant la gestió d'un esdeveniment crític de grans proporcions, just abans de ser rellevats per un altre equip de professionals o al final de les operacions, per a ajudar-los a fer el procés de transició des de l'elevat estat d'alerta en què es troben fins a una situació de normalitat.

  Nota: 1. La desmobilització és una de les intervencions previstes en la gestió de l'estrès per esdeveniment crític. Sol ser conduïda per un professional que no ha intervingut sobre el terreny en les tasques de gestió. Generalment, s'hi donen a conèixer les circumstàncies de l'esdeveniment, el futur immediat i, si escau, la recomposició de l'estructura organitzativa, i s'informa també sobre les possibles repercussions psíquiques en els professionals i sobre els mitjans d'ajuda per a superar-les.

  Nota: 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes esdeveniment crític (sin. esdeveniment traumàtic), estrès per esdeveniment crític, gestió de l'estrès per esdeveniment crític (GEEC), desmobilització i seguiment:

  S'aprova la denominació esdeveniment crític, amb el sinònim esdeveniment traumàtic, i les denominacions semànticament relacionades estrès per esdeveniment crític, gestió de l'estrès per esdeveniment crític (amb la sigla GEEC), desmobilització i seguiment, totes vinculades des del punt de vista conceptual amb els termes defúsing i debrífing, normalitzats prèviament pel Consell Supervisor, pels motius següents:

  Pel que fa a esdeveniment crític,

  ·és una forma ja utilitzada per a designar aquest concepte;

  ·segueix el paral·lelisme semàntic de la denominació anglesa originària, critical incident;

  ·s'utilitza com a denominació de base per a la creació de les formes semànticament relacionades estrès per esdeveniment crític i gestió de l'estrès per esdeveniment crític, també utilitzades;

  ·és lingüísticament adequada i descriu el concepte amb precisió, prenent com a referència la idea de gravetat d'aquest tipus d'esdeveniments (segons el diccionari normatiu, crític -a significa "Que decideix la sort d'algú, greu");

  ·en les altres llengües romàniques es documenten denominacions anàlogues;

  ·té el vistiplau dels especialistes.

  Pel que fa al sinònim esdeveniment traumàtic;

  ·és també una denominació utilitzada per a designar aquest concepte;

  ·és lingüísticament adequada i posa l'èmfasi en les conseqüències psicològiques que aquests tipus de fets poden tenir sobre les persones que els pateixen o que en són testimonis (traumàtic -a és, segons el diccionari normatiu, "Relatiu o pertanyent a un trauma", i trauma és "Pertorbació neuropsíquica produïda per un esdeveniment o experiència, físic o psíquic");

  ·en les altres llengües s'utilitza la denominació paral·lela;

  ·té el vistiplau dels especialistes.

  Quant a estrès per esdeveniment crític i gestió de l'estrès per esdeveniment crític,

  ·són formes descriptives dels respectius conceptes i lingüísticament adequades;

  ·ja tenen ús;

  ·en les altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes.

  Pel que fa a la forma desmobilització,

  ·és, en aquest context, un calc de l'anglès demobilization, substantiu pres de l'àmbit militar, igual que els termes semànticament relacionats defusing i debriefing (adaptats al català com a defúsing i debrífing, respectivament), pels paral·lelismes que poden establir-se entre l'organització dels serveis d'emergències i dels grups militars en determinades situacions;(1)

  ·en les altres llengües s'utilitza la denominació paral·lela;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes, que asseguren que és la forma utilitzada habitualment.

  Finalment, la forma seguiment,

  ·és una denominació utilitzada amb normalitat pels especialistes del sector;

  ·és lingüísticament adequada i ja té ús en altres àmbits amb un sentit anàleg (per exemple, en l'àmbit mèdic o en recerca clínica).(2)

  Com a denominació catalana equivalent de l'anglès critical incident, es descarta la forma incident crític, malgrat que té força ús, perquè es considera un calc inadequat, ja que en català incident fa referència només a un 'petit esdeveniment' o un 'esdeveniment accessori' ("Petit esdeveniment que sobrevé, especialment que ve a interrompre més o menys el curs d'un altre", segons el diccionari normatiu), i no s'adequa, per tant, al concepte. En anglès, en canvi, incident fa referència a qualsevol tipus d'esdeveniment, sobretot si és important.(3) En l'àmbit de la psicologia mateix, de fet, la forma incident crític s'aplica a un altre concepte: a un esdeveniment inesperat o sobrevingut a què s'ha de fer front en un moment determinat que condiciona el curs de l'activitat en què té lloc.

  (1) Segons el diccionari normatiu, desmobilització és "Acció de desmobilitzar; l'efecte"; desmobilitzar és "Fer cessar d'estar mobilitzat", i mobilitzar, "Aplegar i posar en peu de guerra (tropes, una esquadra, els reservistes)" o, més genèricament, "Organitzar (un grup de persones) i fer-les participar en una acció conjunta".

  (2) En recerca clínica, concretament, seguiment (en anglès, follow-up) és: "Observació durant un període determinat dels participants en un estudi clínic per a supervisar l'evolució de les variables objecte d'estudi." (FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de recerca clínica de medicaments [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/157>)

  (3) Segons el diccionari Collins, el substantiu incident té els sentits següents: 1. a distinct or definite occurrence; event. 2. a minor, subsidiary, or related event or action. 3. a relatively insignificant event that might have serious consequences, esp in international politics 4. a public disturbance ⇒ the police had reports of an incident outside a pub. 4. the occurrence of something interesting or exciting ⇒ the trip was not without incident. (Collins dictionaries [en línia]. London: Collins, cop. 2014. <http://www.collinsdictionary.com/>)

  [Acta 590, 14 de maig de 2015]

     
 • 206669   dendritischer Einschluss <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia> dendritischer Einschluss
   
     
  • inclusió dendrítica, n f
  • es inclusión dendrítica
  • fr inclusion dendritique
  • it inclusione dendritica
  • en dendritic inclusion
  • de dendritischer Einschluss

  <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia>

  Inclusió d'un agregat cristal·lí de forma arborescent.

  Nota: Per exemple, el creixement dendrític de pirolusita en l'àgata.

     
 • 481412   Design-Dokumentation <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs> Design-Dokumentation
   
     
  • document de disseny, n m
  • es documentación de diseño
  • es documento de diseño
  • fr avant-projet
  • en design document
  • de Design-Dokumentation

  <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs>

  Document que conté informació detallada sobre els objectius, les regles, l'abast, el context, l'estructura narrativa, les condicions de victòria i derrota i el disseny estètic d'un videojoc, que serveix de guia als diferents equips de treball durant el procés de desenvolupament.

  Nota: El document de disseny es manté viu mentre dura el procés de desenvolupament del joc.

     
 • 206283   deutscher Lapis <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia> deutscher Lapis
   
     
  • lapis alemany, n m
  • lapis suís, n m sin. compl.
  • es lapis alemán
  • es lapis suizo
  • fr lapis allemand
  • fr lapis suisse
  • it lapislazzuli svizzero
  • it lapislazzuli tedesco
  • en German lapis
  • en Swiss lapis
  • de deutscher Lapis
  • de schweizer Lapis

  <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia>

  Àgata tenyida de blau.

  Nota: El lapis alemany és una imitació del lapislàtzuli.

     
 • 295015   Didgeridoo <Música > Instruments musicals> Didgeridoo
   
     
  • didjeridú, n m
  • es didgeridoo
  • fr didgeridoo
  • fr didjeridou
  • en didgeridoo
  • en didjeridoo
  • en didjeridu
  • de Didgeridoo

  <Música > Instruments musicals>

  Instrument aeròfon de columna de la família dels corns, que fa entre 120 i 180 cm de llargada, amb el tub recte i sense broquet i amb una embocadura de resina o de cera a l'extrem superior, que es fabrica amb una canya o amb una branca buidada.

  Nota: És un instrument originari dels aborígens d'Austràlia.

     
 • 3451727   Dim Sum (*) <Gastronomia> Dim Sum (*)
   
     
  • tapes cantoneses, n f pl
  • dimsum, n m sin. compl.
  • es dim sum, n m
  • fr dimsum, n m
  • fr dim sum, n m var. ling.
  • it dim sum, n m
  • en dianxin, n
  • en dim sam, n
  • en dim sum, n
  • de Dimsum, n pl
  • de Dim Sum, n pl var. ling.
  • zh 点心, n
  • zh diÇŽnxÄ«n, n

  <Gastronomia>

  Assortiment de plats de la cuina cantonesa que se serveix en petites racions, com a aperitiu o bé com a àpat principal, generalment acompanyat de te.

  Nota: 1. S'inclouen dins les tapes cantoneses una gran varietat de plats, dolços o salats: diferents tipus de pasta farcida, fideus, boletes d'arròs, bocins de pollastre fregits, rotlles de primavera, pastissets, etc.

  Nota: 2. La denominació dimsum és una forma cantonesa vehiculada probablement a través de l'anglès.

  Nota:
  3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme tapes cantoneses (sin. compl. dimsum):

  S'aproven les denominacions tapes cantoneses i dimsum (aquesta segona, com a sinònim complementari) pels motius següents:

  Pel que fa a tapes cantoneses,

  ·es considera una alternativa catalana viable al manlleu d'origen cantonès dimsum, molt conegut;

  ·ja té un cert ús en català (especialment, la variant tapes xineses, que és, malgrat tot, una forma menys exacta que tapes cantoneses);

  ·és una forma descriptiva, creada per l'analogia que pot establir-se entre el concepte de tapa conegut a casa nostra ( "Petita ració d'olives, marisc, embotits, croquetes, etc., que se serveix en bars i establiments similars, especialment com a part d'un aperitiu", segons el diccionari normatiu) i aquest concepte de la gastronomia xinesa;

  ·es creu que pot ser una denominació útil en contextos de divulgació o en què el nom originari es desconegui (per exemple, en cartes de restaurants o en llibres de cuina);

  ·té el vistiplau dels especialistes consultats.

  Pel que fa a dimsum, manlleu del cantonès vehiculat probablement a través de l'anglès,

  ·és la denominació originària d'aquest tipus de menjar i la més coneguda internacionalment;

  ·s'identifica inequívocament amb el concepte;

  ·ja es documenta en català i també en la resta de llengües;

  ·s'adapta al sistema fònic i gràfic del català.

  D'altra banda, si bé la denominació més documentada és amb els formants separats, dim sum (de dim 'punt', o també, segons el context, 'tocar', i sum 'cor', interpretat sovint com 'menja que commou el cor'), s'opta per dimsum, amb els formants aglutinats, perquè és una forma clarament lexicalitzada, amb un significat que va més enllà del sentit de cadascun dels formants.

  S'aprova com a substantiu masculí, d'acord amb l'ús documentat en català i en la resta de llengües romàniques.

  Es descarten les formes diǎnxīn (forma estàndard en xinès, transcrita segons el sistema pinyin) i dianxin (transcripció simplificada de diǎnxīn, sense indicació de tons), perquè no tenen ús, ja que la denominació consolidada als països occidentals és la cantonesa.

  S'accepta el manlleu dimsum al costat de tapes cantoneses, perquè és una forma estesa internacionalment, que vehicula un concepte emblemàtic de la gastronomia xinesa força popular també ja a casa nostra i, en general, a Occident. D'acord amb el criteri seguit habitualment pel Consell Supervisor en aquests casos, però, es prioritza l'alternativa catalana (tapes cantoneses), a fi de donar-hi la màxima difusió.

  Finalment, també s'han valorat altres propostes descriptives, com ara assortiment cantonès o platets cantonesos, però s'han descartat perquè es considera que tapes cantoneses descriu més bé el concepte.

  [Acta 604, 1 d'abril de 2016]