termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 711266   Prüfpad <Informàtica> , <Biblioteconomia. Documentació > Tractament documental> Prüfpad
   
     
  • pista d'auditoria, n f
  • traça d'auditoria, n f
  • es pista de auditoría
  • es pista de verificación
  • fr piste d'audit
  • fr piste de vérification
  • fr trace d'audit
  • fr trace de vérification
  • it traccia di audit
  • pt pista de auditoria
  • en audit trail
  • de Prüfpad

  <Informàtica> , <Biblioteconomia. Documentació > Tractament documental>

  Registre d'una seqüència de fets que permet reconstruir i verificar l'historial d'una operació o d'un procés determinats.

     
 • 2764196   PTGS <Ciències de la vida > Genètica> PTGS
   
     
  • silenciament gènic posttranscripcional, n m
  • PTGS, n m sigla
  • es silenciamiento génico postranscripcional, n m
  • es PTGS, n m sigla
  • fr extinction génique post-transcriptionnelle, n f
  • fr silençage génique post-transcriptionnel, n m
  • fr PTGS, n m sigla
  • en post-transcriptional gene silencing, n
  • en PTGS, n sigla
  • de posttranskriptionelles Gen-Silencing, n n
  • de PTGS, n n sigla

  <Ciències de la vida > Genètica>

  Silenciament gènic que es produeix després del procés de transcripció.

  Nota: La sigla PTGS correspon a l'equivalent anglès post-transcriptional gene silencing.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes silenciament gènic, silenciament gènic transcripcional (sigla TGS), silenciament gènic posttranscripcional (sigla PTGS) i transcripcional (sin. transcriptiu
  -iva):

  S'aprova el terme silenciament gènic, juntament amb els termes relacionats silenciament gènic transcripcional (al costat de la sigla TGS), silenciament gènic posttranscripcional (al costat de la sigla PTGS) i l'adjectiu transcripcional (amb el sinònim complementari transcriptiu -iva), tots calcs de l'anglès, pels motius següents:

  ·són les formes utilitzades habitualment pels especialistes per a denominar aquests conceptes i ja es documenten en nombrosos textos d'especialitat i fins i tot en algunes obres lexicogràfiques;

  ·encara que són calcs de l'anglès, són formes motivades semànticament i lingüísticament adequades:

  -l'ús de silenciament, igual que l'ús de silencing en anglès, és metafòric (a partir dels sentits del verb silenciar recollits al diccionari normatiu de "No esmentar" o "Fer silenciós [...], apaivagar el soroll [...]", segons el diccionari normatiu), i segueix la tendència habitual en terminologia genètica a utilitzar metàfores vinculades amb fenòmens de discurs (són també denominacions habituals d'aquest àmbit, per exemple, expressió, transcripció o traducció);

  -l'adjectiu gènic, al seu torn, és normatiu i fa referència als gens ("Relatiu o pertanyent als gens", segons el diccionari normatiu);

  -els adjectius transcripcional i transcriptiu -iva no es documenten en diccionaris generals, però totes dues són formes lingüísticament adequades referides a la transcripció (és a dir, al "Procés pel qual la informació genètica codificada en una cadena d'àcid desoxiribonucleic és copiada en una cadena d'àcid ribonucleic missatger mitjançant la seqüència de nucleòtids", segons el diccionari normatiu) i s'utilitzen també en altres llengües; segueixen, de fet, el paral·lelisme d'altres formes de la llengua com ara nutritiu i nutricional (tots dos amb el sentit de 'relatiu a la nutrició') o operatiu i operacional ('relatiu a l'operació o a les operacions'); es dona prioritat a transcripcional perquè aquesta és la forma normalment utilitzada en genètica;(1) finalment, l'adjectiu posttranscripcional (amb adjunció del prefix post- 'després'), és també adequat i d'ús habitual;

  ·en les altres llengües també es documenten els calcs de l'anglès, que són, com en català, les formes majoritàriament usades;

  ·les sigles TGS i PTGS corresponen als equivalents anglesos transcriptional gene silencing i post-transcriptional gene silencing, respectivament, i són les utilitzades habitualment en l'àmbit, tant en català com en les altres llengües;

  ·les decisions aprovades tenen el vistiplau dels especialistes.

  Les formes inhibició gènica, extinció gènica, repressió gènica, inexpressió gènica i exhauriment gènic, que també s'han valorat com a equivalents a gene silencing, s'han desestimat perquè no tenen ús ni l'aval dels especialistes. Segons alguns experts, la forma inhibició gènica, concretament, s'associa més a productes efectors (principalment enzims) que no pas als gens que els codifiquen, i extinció gènica és estrictament una forma inadequada, perquè transmet la idea de procés definitiu o irreversible, mentre que un gen silenciat pot tornar a estar actiu posteriorment.

  (1)Es recullen al diccionari normatiu nombrosos casos en què un adjectiu en -iu -iva té un correlat en -al: additiu i addicional, constitutiu i constitucional, correctiu i correccional, correlatiu i correlacional, directiu i direccional, emotiu i emocional, generatiu i generacional, nutritiu i nutricional, operatiu i operacional, prepositiu i preposicional, etc. Sovint, la doble forma correspon a dos significats diferents: majoritàriament la forma en -iu -iva correspon a un adjectiu d'acció, vinculat directament amb un verb, mentre que la forma en -al remet a un substantiu en -ció (per exemple, constitutiu és "Que constitueix", mentre que constitucional és "Inherent a la constitució o a l'estructura del cos"; o correlatiu és "Que té o indica una relació recíproca o mútua", mentre que correlacional és "Relatiu o pertanyent a la correlació"). De vegades, però, les formes en -iu tenen també el sentit de les formes paral·leles en -ció (per exemple, nutritiu és "Que nodreix", però també és sinònim de nutricional, que vol dir "Relatiu o pertanyent a la nutrició"; i semblantment passa amb operatiu i operacional).

  [Acta 563, 12 de setembre de 2013]

     
 • 3451729   Pu'er-Tee <Alimentació > Ultramarins> Pu'er-Tee
   
     
  • te de Pu'er, n m
  • es té de Pu'er, n m
  • es té Pu'er, n m
  • es té Pu-erh, n m
  • es té rojo, n m
  • fr thé de Pu'er, n m
  • fr thé de Pu-erh, n m
  • fr thé pu'er, n m
  • fr thé pu-erh, n m
  • it tè Pu'er, n m
  • it tè Pu-erh, n m
  • pt chá Pu'er, n m
  • pt chá Pu-erh, n m
  • en Pu'er tea, n
  • en Pu-erh tea, n
  • de Pu'er-Tee, n m
  • de Pu-Erh-Tee, n m
  • zh 普洱茶, n
  • zh Pǔ'ěrchá, n

  <Alimentació > Ultramarins>

  Te xinès produït a la regió de Yunnan i en zones limítrofes que s'obté sotmetent les fulles grosses d'arbres adults a un llarg procés de fermentació.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme te de Pu'er:

  S'aprova la denominació te de Pu'er, calc del xinès Pǔ'ěrchá, pels motius següents:

  ·és una forma descriptiva del concepte, basada en el nom de la ciutat xinesa que centralitza la distribució d'aquest tipus de te (Pu'er);

  ·correspon a la traducció de la denominació xinesa d'origen del concepte (Pǔ'ěrchá o, en transcripció simplificada, Pu'ercha, de Pǔ'ěr, nom d'una ciutat, i chá 'te'), que és la solució que es fa servir també en les altres llengües;

  ·es documenta ja en fonts catalanes, al costat de la variant te de Pu-erh;

  ·té el vistiplau dels especialistes.

  Malgrat que té tradició, es descarta la variant te de Pu-ehr, amb el nom de la ciutat de Pu'er transcrit segons el sistema Wade-Giles (en transcripció estricta, P'u-erh), perquè es considera preferible recórrer al sistema de transcripció pinyin, que és el sistema estàndard de transcripció actual. Cal tenir en compte, a més, que Pu'er és una designació més simplificada, que no divergeix excessivament de Pu-ehr (aquesta forma ha tingut una difusió considerable) i que remet a la mateixa pronúncia.

  En favor de la simplificació, es descarta fer ús de la transcripció estricta Pǔ'ěr (te de Pǔ'ěr).

  D'acord amb la recomanació de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans, es manté, en canvi, l'apòstrof de Pu'er, per fidelitat a la forma d'origen i per internacionalitat, i es descarta de simplificar el nom de la ciutat en Puer. Cal tenir present que, sovint, quan els topònims no tenen una forma històrica en català, amb un ús plenament consolidat, es recorre a la forma d'ús internacional, d'acord amb els criteris especialitzats i malgrat que aquesta forma contingui certs símbols gràfics estranys en català (apòstrofs, accents o dièresis que anirien en vocals o consonants no habituals en català, etc.); és el cas, per exemple, de Øresund (del danès), Malmö (del suec), Győr (de l'hongarès) o Łódź (del polonès).

  Es desestima la forma te vermell, referent al color vermell fosc habitual de la infusió, perquè no té gaire ús i és imprecisa (sovint s'identifica, de fet, amb el roibos).

  [Acta 604, 1 d'abril de 2016]

     
 • 3451729   Pu-Erh-Tee <Alimentació > Ultramarins> Pu-Erh-Tee
   
     
  • te de Pu'er, n m
  • es té de Pu'er, n m
  • es té Pu'er, n m
  • es té Pu-erh, n m
  • es té rojo, n m
  • fr thé de Pu'er, n m
  • fr thé de Pu-erh, n m
  • fr thé pu'er, n m
  • fr thé pu-erh, n m
  • it tè Pu'er, n m
  • it tè Pu-erh, n m
  • pt chá Pu'er, n m
  • pt chá Pu-erh, n m
  • en Pu'er tea, n
  • en Pu-erh tea, n
  • de Pu'er-Tee, n m
  • de Pu-Erh-Tee, n m
  • zh 普洱茶, n
  • zh Pǔ'ěrchá, n

  <Alimentació > Ultramarins>

  Te xinès produït a la regió de Yunnan i en zones limítrofes que s'obté sotmetent les fulles grosses d'arbres adults a un llarg procés de fermentació.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme te de Pu'er:

  S'aprova la denominació te de Pu'er, calc del xinès Pǔ'ěrchá, pels motius següents:

  ·és una forma descriptiva del concepte, basada en el nom de la ciutat xinesa que centralitza la distribució d'aquest tipus de te (Pu'er);

  ·correspon a la traducció de la denominació xinesa d'origen del concepte (Pǔ'ěrchá o, en transcripció simplificada, Pu'ercha, de Pǔ'ěr, nom d'una ciutat, i chá 'te'), que és la solució que es fa servir també en les altres llengües;

  ·es documenta ja en fonts catalanes, al costat de la variant te de Pu-erh;

  ·té el vistiplau dels especialistes.

  Malgrat que té tradició, es descarta la variant te de Pu-ehr, amb el nom de la ciutat de Pu'er transcrit segons el sistema Wade-Giles (en transcripció estricta, P'u-erh), perquè es considera preferible recórrer al sistema de transcripció pinyin, que és el sistema estàndard de transcripció actual. Cal tenir en compte, a més, que Pu'er és una designació més simplificada, que no divergeix excessivament de Pu-ehr (aquesta forma ha tingut una difusió considerable) i que remet a la mateixa pronúncia.

  En favor de la simplificació, es descarta fer ús de la transcripció estricta Pǔ'ěr (te de Pǔ'ěr).

  D'acord amb la recomanació de l'Oficina d'Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans, es manté, en canvi, l'apòstrof de Pu'er, per fidelitat a la forma d'origen i per internacionalitat, i es descarta de simplificar el nom de la ciutat en Puer. Cal tenir present que, sovint, quan els topònims no tenen una forma històrica en català, amb un ús plenament consolidat, es recorre a la forma d'ús internacional, d'acord amb els criteris especialitzats i malgrat que aquesta forma contingui certs símbols gràfics estranys en català (apòstrofs, accents o dièresis que anirien en vocals o consonants no habituals en català, etc.); és el cas, per exemple, de Øresund (del danès), Malmö (del suec), Győr (de l'hongarès) o Łódź (del polonès).

  Es desestima la forma te vermell, referent al color vermell fosc habitual de la infusió, perquè no té gaire ús i és imprecisa (sovint s'identifica, de fet, amb el roibos).

  [Acta 604, 1 d'abril de 2016]

     
 • 635769   Puck <Esports> Puck
   
     
  • disc, n m
  • es disco
  • es pastilla
  • fr disque
  • fr palet
  • fr rondelle
  • it disco
  • en puck
  • de Puck

  <Esports>

  Peça generalment de forma rodona i plana que s'intenta introduir a la porteria de l'adversari en l'hoquei d'aire.

     
 • 305944   Pulaï <Indústria > Indústria de la fusta > Fusta> Pulaï
   
     
  • pulai, n m
  • es pulai
  • fr pulaï
  • en Asian alstonia
  • de Pulaï

  <Indústria > Indústria de la fusta > Fusta>

  Fusta procedent del sud-est asiàtic que s'obté de diverses espècies d'arbres del gènere Alstonia, de la família de les apocinàcies, principalment de l'espècie Alstonia scholaris, lleugera, tova, amb el duramen de color blanc grogós o gris, i l'albeca no diferenciada.

     
 • 206071   Pumpellyit <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia> Pumpellyit
   
     
  • pumpel·lyita, n f
  • es pumpellyita
  • fr pumpellyite
  • it pumpellyite
  • en pumpellyite
  • de Pumpellyit

  <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia>

  Silicat de calci, alumini, magnesi i ferro hidratat, mineral que cristal·litza en el sistema monoclínic i que estructuralment és un nesosilicat.

  Nota: La pumpel·lyita generalment és de color groc i té una duresa baixa.

  Nota: La denominació és dedicada al geòleg nord-americà J. W. Powell (1834-1902).

     
 • 204303   Pyritoeder <Matemàtiques > Geometria> Pyritoeder
   
     
  • dodecaedre pentagonal, n m
  • pentadodecaedre, n m
  • piritoedre, n m
  • es pentadodecaedro
  • es piritoedro
  • fr pentagonododécaèdre
  • fr pyritoèdre
  • en pyritohedron
  • de Pyritoeder

  <Matemàtiques > Geometria>

  Poliedre de dotze cares pentagonals irregulars asimètriques i iguals.

  Nota: També són correctes les variants ortogràfiques dodecàedre pentagonal, pentadodecàedre i piritòedre.

     
 • 206069   Pyrophyllit <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia> Pyrophyllit
   
     
  • pirofil·lita, n f
  • es pirofilita
  • fr pyrophyllite
  • it pirofillite
  • en pyrophyllite
  • de Pyrophyllit

  <Ciències de la Terra > Mineralogia > Gemmologia>

  Silicat d'alumini hidratat, mineral que cristal·litza en el sistema monoclínic i que estructuralment és un fil·losilicat.

  Nota: La pirofil·lita s'assembla molt al talc.

  Nota: La denominació prové dels mots grecs pyr, 'foc', i fyllon, 'fulla', en referència al fet que s'exfolia quan s'escalfa.