termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 204225   Sanderling <Zoologia > Ocells> Sanderling
   
     
  • territ de tres dits, n m
  • es correlimos tridáctilo
  • fr bécasseau sanderling
  • it calidra
  • en sanderling
  • de Sanderling
  • nc Calidris alba

  <Zoologia > Ocells>

  Ocell de l'ordre dels caradriformes, de la família dels escolopàcids, d'uns 19 centímetres de llargada i aspecte rabassut, característic per la manca de dit superior.

     
 • 206560   Saprolit <Ciències de la Terra > Petrologia> Saprolit
   
     
  • saprolita, n f
  • es saprolita
  • fr saprolite
  • fr saprolithe
  • en saprolite
  • en saprolith
  • de Saprolit

  <Ciències de la Terra > Petrologia>

  Roca descomposta i impregnada de matèria orgànica, rica en argila, esmicadissa i terrosa i generalment de colors foscos.

     
 • 1534029   Saturn-pfirsich <Agricultura > Horticultura> , <Alimentació > Fruita> Saturn-pfirsich
   
     
  • préssec pla, n m
  • paraguaià, n m sin. compl.
  • es melocotón chino
  • es paraguaya
  • es paraguayo
  • fr pêche plate
  • fr peento
  • it pesca piatta
  • it pesca saturnina
  • it pesca tabacchiera
  • it platicarpa
  • it platipesca
  • en Chinese flat peach
  • en donut peach
  • en doughnut peach
  • en flat peach
  • en peento
  • en Saturn peach
  • de Plattpfirsich
  • de Saturn-pfirsich
  • de Tellerpfirsich

  <Agricultura > Horticultura> , <Alimentació > Fruita>

  Préssec de forma aplanada, de pell més o menys rogenca i polpa dolça i sucosa.

  Nota: Segons la varietat dialectal del català, també són adequades les denominacions bresquilla plana i melicotó pla.

  Nota: A la Plana Alta i a la Plana Baixa, al País Valencià, aquest tipus de préssec es coneix específicament amb la forma bresquilla del rotllet.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes préssec pla (sin. compl. paraguaià) i nectarina plana (sin. compl. platerina):

  S'aproven els termes préssec pla i nectarina plana, amb els sinònims complementaris paraguaià i platerina, respectivament, pels motius següents:

  Pel que fa a les formes préssec pla i nectarina plana:

  ·són formes ja molt utilitzades per a designar aquestes fruites, tant en l'àmbit comercial com, especialment, en l'àmbit tècnic de la fructicultura;

  ·són formes descriptives, motivades semànticament i adequades des del punt de vista lingüístic; l'ús de l'adjectiu pla plana ("Que recorda la forma d'un pla geomètric, que forma part, aproximadament, d'un pla geomètric, sense curvatura, sense ondulacions, sense elevacions ni depressions", segons el diccionari normatiu) s'explica per contrast amb els préssecs i les nectarines tradicionals, que tenen forma globosa;(1)

  ·es documenten en nombrosos contextos especialitzats;

  ·en la resta de llengües veïnes es documenten denominacions anàlogues;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes consultats.

  Quant a les formes paraguaià i platerina:

  ·són també designacions molt utilitzades, especialment en l'àmbit comercial;

  ·paraguaià és un calc de paraguayo, forma castellana molt estesa en aquesta llengua (i, per contacte, també en català) per a designar aquest tipus de préssec al costat de paraguaya;

  ·platerina, d'altra banda, és una forma d'origen incert, potser adaptació del francès platerine (de plate 'plana' i les dues darreres síl·labes de nectarine 'nectarina'), que segons alguns especialistes és un nom comercial que engloba diversos tipus de nectarines planes però que ha passat a utilitzar-se com a genèric, tant en català com en castellà;

  ·totes dues formes tenen també el vistiplau dels especialistes.

  Les formes préssec xato / nectarina xata, préssec tomata / nectarina tomata i préssec xinès, que es documenten en algunes fonts i també s'han valorat, s'han descartat perquè tenen molt poc ús en comparació amb les formes aprovades.

  (1)Cal tenir present, a més, que el Diccionari descriptiu de la llengua catalana (Institut d'Estudis Catalans. Diccionari descriptiu de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, [2011]. <http://dcc.iecat.net/ddlc/>) ja recull l'adjectiu pla plana amb sentits més amplis que poden justificar de manera més clara l'ús que se'n fa aquí: així, pla plana referit a una superfície indica que aquella superfície "no presenta desnivells ni desigualtats", però aplicat a un cos o un objecte indica "caracteritzat pel seu poc gruix i per la seva superfície plana > vora plana, cuc pla, caixa plana, clip pla", o també, en alguns contextos, "poc protuberant" (per exemple, a pits plans o nas pla).

     
 • 3204810   SbE <Ciències de la salut > Psiquiatria i salut mental> , <Psicologia> SbE
   
     
  • gestió de l'estrès per esdeveniment crític, n f
  • GEEC, n f sigla
  • es gestión del estrés por incidente crítico, n f
  • es manejo del estrés por incidente crítico, n m
  • es MEIC, n m sigla
  • fr gestion du stress à la suite d'un incident critique, n f
  • fr gestion du stress lié à un incident critique, n f
  • fr GSIC, n f sigla
  • it gestione dello stress da evento critico, n f
  • pt gerenciamento de estresse de incidente crítico, n m
  • pt gerenciamento de estresse em incidentes críticos, n m
  • pt gerenciamento do stresse após incidente crítico, n m
  • en critical incident stress management, n
  • en CISM, n sigla
  • de Stressbearbeitung nach belastenden Ereignissen, n f
  • de Stressverarbeitung nach belastenden Ereignissen, n f
  • de SbE, n f sigla
  • de SvE, n f sigla

  <Ciències de la salut > Psiquiatria i salut mental> , <Psicologia>

  Programa d'actuació destinat a mitigar les repercussions adverses que un esdeveniment crític pot tenir sobre la salut psicològica dels professionals que han dut a terme tasques d'assistència vinculades a aquest esdeveniment.

  Nota: 1. La gestió de l'estrès per esdeveniment crític va ser desenvolupada als anys vuitanta del segle xx pel doctor nord-americà Jeffrey Mitchel, en el marc de l'elaboració de programes per a reduir l'estrès entre els treballadors d'emergències dels Estats Units.

  Nota: 2. Les fases o actuacions previstes en la gestió de l'estrès per esdeveniment crític solen ser el defúsing, el debrífing, el seguiment i, en esdeveniments de gran magnitud, la desmobilització, tot i que poden variar, per exemple segons el tipus d'esdeveniment viscut o les persones objecte de suport.

  Nota: 3. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes esdeveniment crític (sin. esdeveniment traumàtic), estrès per esdeveniment crític, gestió de l'estrès per esdeveniment crític (GEEC), desmobilització i seguiment:

  S'aprova la denominació esdeveniment crític, amb el sinònim esdeveniment traumàtic, i les denominacions semànticament relacionades estrès per esdeveniment crític, gestió de l'estrès per esdeveniment crític (amb la sigla GEEC), desmobilització i seguiment, totes vinculades des del punt de vista conceptual amb els termes defúsing i debrífing, normalitzats prèviament pel Consell Supervisor, pels motius següents:

  Pel que fa a esdeveniment crític,

  ·és una forma ja utilitzada per a designar aquest concepte;

  ·segueix el paral·lelisme semàntic de la denominació anglesa originària, critical incident;

  ·s'utilitza com a denominació de base per a la creació de les formes semànticament relacionades estrès per esdeveniment crític i gestió de l'estrès per esdeveniment crític, també utilitzades;

  ·és lingüísticament adequada i descriu el concepte amb precisió, prenent com a referència la idea de gravetat d'aquest tipus d'esdeveniments (segons el diccionari normatiu, crític -a significa "Que decideix la sort d'algú, greu");

  ·en les altres llengües romàniques es documenten denominacions anàlogues;

  ·té el vistiplau dels especialistes.

  Pel que fa al sinònim esdeveniment traumàtic;

  ·és també una denominació utilitzada per a designar aquest concepte;

  ·és lingüísticament adequada i posa l'èmfasi en les conseqüències psicològiques que aquests tipus de fets poden tenir sobre les persones que els pateixen o que en són testimonis (traumàtic -a és, segons el diccionari normatiu, "Relatiu o pertanyent a un trauma", i trauma és "Pertorbació neuropsíquica produïda per un esdeveniment o experiència, físic o psíquic");

  ·en les altres llengües s'utilitza la denominació paral·lela;

  ·té el vistiplau dels especialistes.

  Quant a estrès per esdeveniment crític i gestió de l'estrès per esdeveniment crític,

  ·són formes descriptives dels respectius conceptes i lingüísticament adequades;

  ·ja tenen ús;

  ·en les altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes.

  Pel que fa a la forma desmobilització,

  ·és, en aquest context, un calc de l'anglès demobilization, substantiu pres de l'àmbit militar, igual que els termes semànticament relacionats defusing i debriefing (adaptats al català com a defúsing i debrífing, respectivament), pels paral·lelismes que poden establir-se entre l'organització dels serveis d'emergències i dels grups militars en determinades situacions;(1)

  ·en les altres llengües s'utilitza la denominació paral·lela;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes, que asseguren que és la forma utilitzada habitualment.

  Finalment, la forma seguiment,

  ·és una denominació utilitzada amb normalitat pels especialistes del sector;

  ·és lingüísticament adequada i ja té ús en altres àmbits amb un sentit anàleg (per exemple, en l'àmbit mèdic o en recerca clínica).(2)

  Com a denominació catalana equivalent de l'anglès critical incident, es descarta la forma incident crític, malgrat que té força ús, perquè es considera un calc inadequat, ja que en català incident fa referència només a un 'petit esdeveniment' o un 'esdeveniment accessori' ("Petit esdeveniment que sobrevé, especialment que ve a interrompre més o menys el curs d'un altre", segons el diccionari normatiu), i no s'adequa, per tant, al concepte. En anglès, en canvi, incident fa referència a qualsevol tipus d'esdeveniment, sobretot si és important.(3) En l'àmbit de la psicologia mateix, de fet, la forma incident crític s'aplica a un altre concepte: a un esdeveniment inesperat o sobrevingut a què s'ha de fer front en un moment determinat que condiciona el curs de l'activitat en què té lloc.

  (1) Segons el diccionari normatiu, desmobilització és "Acció de desmobilitzar; l'efecte"; desmobilitzar és "Fer cessar d'estar mobilitzat", i mobilitzar, "Aplegar i posar en peu de guerra (tropes, una esquadra, els reservistes)" o, més genèricament, "Organitzar (un grup de persones) i fer-les participar en una acció conjunta".

  (2) En recerca clínica, concretament, seguiment (en anglès, follow-up) és: "Observació durant un període determinat dels participants en un estudi clínic per a supervisar l'evolució de les variables objecte d'estudi." (FUNDACIÓ DR. ANTONI ESTEVE; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari de recerca clínica de medicaments [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2014. <http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/157>)

  (3) Segons el diccionari Collins, el substantiu incident té els sentits següents: 1. a distinct or definite occurrence; event. 2. a minor, subsidiary, or related event or action. 3. a relatively insignificant event that might have serious consequences, esp in international politics 4. a public disturbance ⇒ the police had reports of an incident outside a pub. 4. the occurrence of something interesting or exciting ⇒ the trip was not without incident. (Collins dictionaries [en línia]. London: Collins, cop. 2014. <http://www.collinsdictionary.com/>)

  [Acta 590, 14 de maig de 2015]

     
 • 481354   SC <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs> SC
   
     
  • personatge jugador, n m
  • PJ, n m sigla
  • es personaje jugador
  • es PJ sigla
  • fr personnage joueur
  • fr PJ sigla
  • en playable character
  • en player
  • en player character
  • en PC sigla
  • de Spielercharakter
  • de Spielerfigur
  • de SC sigla

  <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs>

  Personatge que és controlat directament pel jugador, a l'entorn del qual sol girar tota l'acció del joc.

     
 • 2231207   Schalensitz <Transports > Transport per carretera > Components d'automoció> Schalensitz
   
     
  • baquet, n m
  • es asiento de cubo
  • es asiento deportivo
  • es baquet
  • es bucket
  • fr baquet
  • fr siège-baquet
  • en bucket seat
  • de Schalensitz

  <Transports > Transport per carretera > Components d'automoció>

  Seient individual rígid d'un automòbil de competició amb els laterals especialment projectats cap endavant, concebut per a evitar que el cos de l'ocupant es desplaci cap als costats en els revolts.

  Nota: El baquet se sol utilitzar amb un arnès de quatre o cinc punts de subjecció.

  Nota: No són estrictament baquets els seients de sèrie d'alguns cotxes esportius que tenen els laterals lleugerament projectats cap endavant i en què el respatller és regulable.

  Nota: L'equivalent anglès bucket seat designava originalment qualsevol seient individual d'automòbil, i en alguns casos encara s'utilitza amb aquest sentit genèric.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme baquet:

  El Consell Supervisor aprova la denominació baquet, manlleu adoptat directament del francès,(1) pels motius següents:

  ·és una denominació molt estesa per a fer referència a aquest tipus de seient i és la que fan servir els especialistes de l'àmbit;

  ·s'identifica inequívocament amb el concepte;

  ·és una forma que, sense necessitat d'intervenció gràfica, s'adequa a l'ortografia de la llengua catalana;

  ·la pronúncia habitual, que es basa en la grafia (baquet) i no en la fonètica de la llengua d'origen (baqué), és paral·lela a la pronúncia d'altres mots catalans d'origen francès, com ara banquet (del francès banquet -i aquest de l'italià banchetto), bitllet (del francès billet), cuplet (del francès couplet) o torniquet (del francès tourniquet);

  ·seria difícil, segons la majoria d'especialistes, introduir una denominació catalana alternativa, tenint en compte que el manlleu ja té molt d'ús i que s'integra sense problema dins el sistema lingüístic català; no s'ha trobat, de fet, cap alternativa catalana que resulti prou precisa i adequada des del punt de vista semàntic.


  Es descarten les formes seient esportiu i seient de competició perquè són poc precises: seient esportiu podria designar altres tipus de seient i seient de competició és una forma massa restrictiva, que no admetria un ús més lax del terme, tal com ja s'ha documentat en alguns contextos.

  Es desestimen també les formes seient envoltant i seient ergonòmic perquè no designen específicament el seient propi dels automòbils de competició.

  També es bandeja la forma seient d'arnès perquè, si bé aquest tipus de seient està especialment dissenyat per a l'ús d'arnès, no sembla que l'arnès sigui un tret definitori del seient, tenint en compte sobretot que no se subjecta al seient sinó al xassís del vehicle. A més, la majoria d'especialistes s'han mostrat poc favorables a aquesta solució.

  Per aquest mateix motiu, per la falta de suport general entre els especialistes, també es descarten les denominacions seient de contorn, seient antidesplaçament, seient antilliscament, seient de retenció i seient d'alta subjecció.

  (1)Si bé alguns especialistes perceben la forma baquet com una adaptació de la denominació anglesa bucket i fins i tot proposen la grafia bàquet, que es correspondria amb la pronúncia de la forma anglesa, sembla més probable que la forma baquet, que se sol pronunciar com a mot agut, sigui un manlleu del francès, ja que aquesta forma (baquet o siège-baquet) és la que es recull en les obres lexicogràfiques i terminològiques de referència en francès per a designar aquest tipus de seient; la possibilitat que el francès baquet sigui una adaptació de l'anglès bucket, suggerida per algun especialista, no s'ha pogut contrastar en cap font i, en tot cas, la denominació baquet es documenta ja en francès a Le Trésor de la langue française en un context de l'any 1929.

  [Acta 543, 8 de març de 2012]

     
 • 307908   Schamott <Arts > Ceràmica> , <Arts > Ceràmica > Productes ceràmics> Schamott
   
     
  • xamota, n f
  • es chamota
  • fr argile composeé
  • fr chamotte
  • it chamotte
  • pt chamotte
  • en chamotte
  • en grog
  • de Schamott
  • de Schamotte

  <Arts > Ceràmica> , <Arts > Ceràmica > Productes ceràmics>

  Material refractari, generalment obtingut d'argila cuita esmicolada, que es barreja amb l'argila per a augmentar la resistència tèrmica de la peça ceràmica durant el procés de cocció.

     
 • 307908   Schamotte <Arts > Ceràmica> , <Arts > Ceràmica > Productes ceràmics> Schamotte
   
     
  • xamota, n f
  • es chamota
  • fr argile composeé
  • fr chamotte
  • it chamotte
  • pt chamotte
  • en chamotte
  • en grog
  • de Schamott
  • de Schamotte

  <Arts > Ceràmica> , <Arts > Ceràmica > Productes ceràmics>

  Material refractari, generalment obtingut d'argila cuita esmicolada, que es barreja amb l'argila per a augmentar la resistència tèrmica de la peça ceràmica durant el procés de cocció.

     
 • 204247   Scharlach-Tangare <Zoologia > Ocells> Scharlach-Tangare
   
     
  • piranga alanegra, n f
  • es piranga escarlata
  • fr tangara écarlate
  • en scarlet tanager
  • de Scharlach-Tangare
  • nc Piranga olivacea

  <Zoologia > Ocells>

  Ocell de l'ordre dels passeriformes, de la família dels tanàgrids, d'uns 17 cm de llargària, amb el bec blanquinós, robust i punxegut, les ales i la cua negres o negroses, i la part de sota de les ales blanca.

  Nota: El mascle nidificant és de color escarlata, i la femella i l'immatur són de color groc verdós.

     
 • 481368   Schattierer <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs> Schattierer
   
     
  • shader [en], n m
  • es shader
  • fr nuanceur
  • fr shader
  • en shader
  • de Schattierer
  • de Shader

  <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs>

  Programa que determina l'aparença general d'un objecte gràfic de manera algorísmica, amb els corresponents efectes de superfície de color, llum, ombra o textura.