termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 481386   Verkaufsversion <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs> Verkaufsversion
   
     
  • versió final, n f
  • es versión de disponibilidad general
  • es versión dorada
  • es versión final
  • fr version finale
  • fr version or
  • fr version stable
  • en gold version
  • en release to manufacturing version
  • en RTM version
  • de Endversion
  • de Verkaufsversion

  <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs>

  Versió d'un videojoc que es comercialitza, resultat de la verificació i actualització de la versió candidata.

     
 • 252375   verlassenes Fabrikgelände <Construcció > Urbanisme> verlassenes Fabrikgelände
   
     
  • erm industrial, n m
  • es baldío industrial
  • fr friche industrielle
  • en abandoned industrial zone
  • en vacant industrial land
  • de aufgegebenes Industriegebiet
  • de verlassenes Fabrikgelände

  <Construcció > Urbanisme>

  Terreny en un medi urbà que ha quedat abandonat com a resultat de la demolició o l'abandonament d'una construcció d'ús industrial.

     
 • 314291   Verlogenheit <Ciències de la salut > Psiquiatria i salut mental> Verlogenheit
   
     
  • mendacitat, n f
  • es mendacidad
  • fr mendacité
  • fr penchant au mensonage
  • en mendacity
  • de Verlogenheit

  <Ciències de la salut > Psiquiatria i salut mental>

  Hàbit patològic de mentir.

     
 • 1534039   Vermikompost <Medi ambient > Gestió ambiental> Vermikompost
   
     
  • vermicompost, n m
  • es lombricompost
  • es lombricompuesto
  • es lumbricompost
  • es vermicompost
  • fr lombricompost
  • fr vermicompost
  • it vermicompost
  • en vermicompost
  • de Vermikompost
  • de Wurmkompost

  <Medi ambient > Gestió ambiental>

  Compost de gran valor ecològic produït per l'acció de cucs de terra sobre la matèria orgànica, que s'utilitza com a esmena o com a substrat de creixement per a plantes.

  Nota: El vermicompost és la matèria resultant del vermicompostatge.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes vermicultura, vermicompost, vermicompostar, vermicompostatge i vermicompostador:

  S'aproven els termes vermicultura, vermicompost, vermicompostar, vermicompostatge i vermicompostador pels motius següents:

  ·són les formes utilitzades habitualment pels especialistes per a designar aquests conceptes en català;

  ·es documenten en nombrosos textos d'especialitat ;

  ·són designacions lingüísticament adequades i transparents, construïdes amb la forma prefixada vermi- (del llatí vermis, 'cuc' o 'verm') seguides, respectivament, de la forma sufixada -cultura (del mot llatí cultura 'cultiu' o 'cria') i els substantius compost(1), compostar(2), compostatge(3) i compostador(4), tots recollits ja en obres lexicogràfiques catalanes;

  ·en altres llengües -si bé, segons el cas, hi ha vacil·lació entre els formants vermi- i lumbri(ci)-- es documenta també el mateix patró de formació;

  ·tenen el vistiplau de la majoria d'especialistes consultats.

  Es descarten les denominacions amb els formants lumbrici- i lumbri- (aquest darrer reducció de lumbrici-, del llatí lŭmbrīcus, que ha donat en català els substantius llambric i llombric) perquè tenen molt menys ús que les formes amb vermi-. Les variants documentades amb llombri- o lombri-, d'altra banda, són lingüísticament inadequades, probablement influència del castellà.

  Es desestima de fer una distinció entre les formes vermicultura (cria de cucs en general) i lumbricicultura o lumbricultura (cria de cucs de terra) perquè seria només una distinció teòrica, ja que normalment els únics cucs que es crien són oligoquets, és a dir, cucs de terra (i només algunes espècies). També cal tenir present que, des del punt de vista lingüístic, el formant lumbri(ci)- no fa referència només als cucs de terra, sinó que també pot referir-se als cucs intestinals i fins i tot, per extensió, als cucs en general ("Cuc, especialment de terra o intestinal" és la definició que fa el diccionari normatiu de llambric). Finalment, també cal tenir en compte que les denominacions catalanes habituals dels conceptes relacionats amb l'obtenció de compost (en què només intervenen cucs de terra), són les creades amb la forma sufixada vermi-.

  (1)"Producte resultant de la transformació biològica controlada, en presència d'oxigen i a temperatura més aviat alta, de substàncies orgàniques diverses, com ara restes vegetals, palla, fems, etc., emprat per a adobar la terra o per a cultivar-hi bolets" (Institut d'Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana [en línia]. 2a ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2011. <http://dlc.iec.cat/>).

  (2)"Formar compost (amb residus orgànics)" (Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2011. <http://www.diccionari.cat/>).

  (3)"Procés de formació de compost" (Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2011. <http://www.diccionari.cat/>).

  (4)"Dipòsit adequat per a fer-hi el compostatge" (Diccionari.cat [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2011. <http://www.diccionari.cat/>).

     
 • 314322   verminderter Affekt <Ciències de la salut > Psiquiatria i salut mental> verminderter Affekt
   
     
  • afecte retret, n m
  • es afecto constreñido
  • es afecto embotado
  • es afecto restringido
  • en blunt affect
  • en blunted affect
  • en constricted affect
  • en restricted affect
  • de abgestumpfter Affekt
  • de verminderter Affekt

  <Ciències de la salut > Psiquiatria i salut mental>

  Afecte caracteritzat per una minva més o menys important dels signes d'expressió emocional.

  Nota: Alguns autors distingeixen entre les persones que presenten una minva considerable dels signes d'expressió emocional (en anglès, blunted affect 'afecte esmussat') i aquelles en què aquesta minva és més lleu (en anglès, constricted affect o restricted affect 'afecte restringit'). Generalment, però, aquesta distinció és irrellevant.

     
 • 481382   Verschiebung <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs> Verschiebung
   
     
  • translació, n f
  • es traslación
  • es traslado
  • fr déplacement rectiligne
  • fr translation
  • en shift
  • en translating
  • en translation
  • de Translation
  • de Verschiebung

  <Audiovisuals > Imatge. So > Multimèdia > Videojocs>

  Transformació geomètrica consistent a desplaçar un objecte gràfic al llarg d'un vector.

     
 • 205445   Verschränkung <Construcció> Verschränkung
   
     
  • a portell, adv
  • es a tresbolillo
  • es al tresbolillo
  • fr quinconce
  • it a fila sfalsata
  • en quincunx
  • en staggered
  • de Verschränkung
  • de Wechselweise

  <Construcció>

  Manera de col·locar peces o elements en rengles, de forma que les posicions dels d'una fila corresponguin als punts mitjans dels buits entre dues peces de les files immediates.

     
 • 208607   verschütteln <Ciències de la salut > Teràpies alternatives > Homeopatia> verschütteln
   
     
  • sucussionar, v tr
  • es sucusionar
  • fr secouer
  • pt sucussionar
  • en succuss, to
  • de verschütteln

  <Ciències de la salut > Teràpies alternatives > Homeopatia>

  Agitar un flascó que conté una dilució mitjançant un nombre determinat de moviments vigorosos i rítmics per a dinamitzar-la.

     
 • 208606   Verschüttelung <Ciències de la salut > Teràpies alternatives > Homeopatia> Verschüttelung
   
     
  • sucussió, n f
  • es sucusión
  • fr succussion
  • it succussione
  • en succussion
  • de Verschüttelung

  <Ciències de la salut > Teràpies alternatives > Homeopatia>

  Agitació d'un flascó que conté una dilució mitjançant un nombre determinat de moviments vigorosos i rítmics per a dinamitzar-la.

  Nota: Les dilucions decimals, centesimals i cinquantamil·lesimals reben un nombre estàndard de moviments, que algunes farmacopees han fixat en un mínim de cent.

  Nota: Inicialment, aquest procediment es feia manualment, però actualment els laboratoris disposen d'aparells que automatitzen el procés.

     
 • 208456   verschwommene Logik <Matemàtiques> verschwommene Logik
   
     
  • lògica borrosa, n f
  • lògica difusa, n f
  • es lógica borrosa
  • es lógica difusa
  • fr logique de l'incertain
  • fr logique floue
  • it logica approssimata
  • it logica fuzzy
  • it logica sfumata
  • en fuzzy logic
  • de Fuzzy Logic
  • de unscharfe Logik
  • de verschwommene Logik

  <Matemàtiques>

  Branca de la lògica, basada en la teoria dels conjunts difusos, en què els enunciats poden tenir valors intermedis entre dos extrems (0 i 1, cert i fals, etc.).