termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 208151   octastyle <Construcció > Arquitectura> octastyle
   
     
  • octàstil -a, adj
  • es octástilo
  • fr octastyle
  • it octastilo
  • en octastyle

  <Construcció > Arquitectura>

  Dit de l'edifici pròstil que té vuit columnes.

     
 • 320589   octothorpe <Indústria > Arts gràfiques. Edició> octothorpe
   
     
  • coixinet, n m
  • malla, n f
  • es almohadilla
  • es croisillon
  • es cuadradillo
  • es signo de número
  • fr carré
  • it cancelletto
  • pt cardinal
  • pt cerquilha
  • en hash
  • en number sign
  • en octothorpe
  • en pound
  • de Raute
  • de Rautenzeichen
  • sbl #

  <Indústria > Arts gràfiques. Edició>

  Signe gràfic consistent en dues ratlles paral·leles inclinades cap a la dreta que s'encreuen amb dues ratlles paral·leles horitzontals.

  Nota: Correspon al codi 0023 d'Unicode i al codi 25 d'ASCII.

     
 • 481396   octree <Informàtica > Estructura de les dades> octree
   
     
  • arbre octal, n m
  • es árbol octal
  • fr arbre d'octants
  • en octree
  • de Octree

  <Informàtica > Estructura de les dades>

  Arbre en què cada node pare té com a màxim vuit nodes fill.

  Nota: Cada node d'un arbre octal representa un cub en l'espai físic. Cada fill representa un octant del node pare de què procedeix.

     
 • 711212   ocular bobbing <Ciències de la salut > Neurologia> ocular bobbing
   
     
  • bòbing, n m
  • es bobbing ocular
  • es rebote ocular
  • fr bobbing
  • fr bobbing oculaire
  • fr révérence
  • en bobbing
  • en ocular bobbing

  <Ciències de la salut > Neurologia>

  Moviment ocular espontani vertical que consisteix en una desviació conjugada brusca cap avall dels ulls i un retorn lent a la posició d'origen, el qual s'associa amb una lesió a la protuberància.

  Nota: El bòbing també pot associar-se amb compressió pontina, hidrocefàlia obstructiva o encefalopatia metabòlica.

     
 • 399082   odd-lot theory <Economia > Finances > Mercats financers> odd-lot theory
   
     
  • teoria de l'opció contrària, n f
  • es teoría de la opinión contraria
  • es teoría de la posición contraria
  • fr théorie de l'opinion contraire
  • en odd-lot theory

  <Economia > Finances > Mercats financers>

  Teoria emmarcada dins de l'anàlisi tècnica que, partint de la base que els petits inversors actuen de manera incorrecta, estudia les operacions de compravenda de baix import per adoptar la posició contrària.

     
 • 205783   odds <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública > Medicina preventiva i epidemiologia> odds
   
     
  • oportunitat, n f
  • es odds
  • es oportunidad
  • en odds

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública > Medicina preventiva i epidemiologia>

  Probabilitat d'un determinat esdeveniment dividida per la seva inversa o complementària.

     
 • 205782   odds ratio <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública > Medicina preventiva i epidemiologia> odds ratio
   
     
  • oportunitat relativa, n f
  • OR, n f sigla
  • es odds ratio
  • es oportunidad relativa
  • fr odds ratio
  • fr rapport des cotes
  • en odds ratio
  • en relative odds

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública > Medicina preventiva i epidemiologia>

  Quocient de dues oportunitats.

     
 • 3544577   odor pollution <Medi ambient> odor pollution
   
     
  • contaminació odorífera, n f
  • contaminació olfactiva, n f
  • es contaminación odorífera, n f
  • es contaminación odorífica, n f
  • es contaminación olfativa, n f
  • fr pollution olfactive, n f
  • en odor pollution, n
  • en odorant pollution, n
  • en odour pollution, n
  • en olfactory pollution, n
  • en smell pollution, n

  <Medi ambient>

  Contaminació produïda per la concentració en el medi de substàncies d'olor molesta o perjudicial.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme contaminació odorífera (sin. contaminació olfactiva):

  S'aproven les denominacions contaminació odorífera i contaminació olfactiva, com a sinònimes, pels motius següents:

  ·són formes motivades semànticament, creades sobre el nucli normatiu contaminació ("Acció de contaminar o de contaminar-se; l'efecte" i "Disminució de la qualitat d'algun recurs per addició o barreja amb materials aliens, sovint com a resultat de l'activitat de l'home o d'altres organismes") amb l'adjunció dels adjectius d'origen culte odorífer (del llatí odorĭfer), que significa 'que fa olor, que produeix olor', i olfactiu (formació culta analògica sobre la base del llatí olfactus), que vol dir 'relatiu a l'olfacte'; si bé en contra de odorífer es podria adduir que la contaminació, estrictament, no fa olor ni produeix olor, sinó que és produïda per les olors (per les males olors), o que està relacionada amb les olors, l'ús d'aquest adjectiu es pot justificar per extensió i també per paral·lelisme amb denominacions relacionades com ara contaminació acústica o contaminació lumínica, en què es recorre igualment a adjectius d'origen culte;

  ·totes dues s'identifiquen de manera inequívoca amb el concepte;

  ·són les formes utilitzades habitualment per a designar el concepte;

  ·es documenten en nombrosos textos especialitzats;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes.

  Es dona prioritat a la forma contaminació odorífera perquè és la més usada i la que té més suport entre els experts.

  Es descarta la forma contaminació odorífica, a partir de l'adjectiu neològic odorífic -a (anàleg a aurífic -a o calorífic -a), perquè pràcticament no té ús.

  També s'han descartat per manca d'ús contaminació olfactòria i contaminació olorosa; contaminació olorosa, a més, suggereix que la contaminació emet bona olor.

  [Acta 611, 28 de setembre de 2016]

     
 • 3544577   odorant pollution <Medi ambient> odorant pollution
   
     
  • contaminació odorífera, n f
  • contaminació olfactiva, n f
  • es contaminación odorífera, n f
  • es contaminación odorífica, n f
  • es contaminación olfativa, n f
  • fr pollution olfactive, n f
  • en odor pollution, n
  • en odorant pollution, n
  • en odour pollution, n
  • en olfactory pollution, n
  • en smell pollution, n

  <Medi ambient>

  Contaminació produïda per la concentració en el medi de substàncies d'olor molesta o perjudicial.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme contaminació odorífera (sin. contaminació olfactiva):

  S'aproven les denominacions contaminació odorífera i contaminació olfactiva, com a sinònimes, pels motius següents:

  ·són formes motivades semànticament, creades sobre el nucli normatiu contaminació ("Acció de contaminar o de contaminar-se; l'efecte" i "Disminució de la qualitat d'algun recurs per addició o barreja amb materials aliens, sovint com a resultat de l'activitat de l'home o d'altres organismes") amb l'adjunció dels adjectius d'origen culte odorífer (del llatí odorĭfer), que significa 'que fa olor, que produeix olor', i olfactiu (formació culta analògica sobre la base del llatí olfactus), que vol dir 'relatiu a l'olfacte'; si bé en contra de odorífer es podria adduir que la contaminació, estrictament, no fa olor ni produeix olor, sinó que és produïda per les olors (per les males olors), o que està relacionada amb les olors, l'ús d'aquest adjectiu es pot justificar per extensió i també per paral·lelisme amb denominacions relacionades com ara contaminació acústica o contaminació lumínica, en què es recorre igualment a adjectius d'origen culte;

  ·totes dues s'identifiquen de manera inequívoca amb el concepte;

  ·són les formes utilitzades habitualment per a designar el concepte;

  ·es documenten en nombrosos textos especialitzats;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes.

  Es dona prioritat a la forma contaminació odorífera perquè és la més usada i la que té més suport entre els experts.

  Es descarta la forma contaminació odorífica, a partir de l'adjectiu neològic odorífic -a (anàleg a aurífic -a o calorífic -a), perquè pràcticament no té ús.

  També s'han descartat per manca d'ús contaminació olfactòria i contaminació olorosa; contaminació olorosa, a més, suggereix que la contaminació emet bona olor.

  [Acta 611, 28 de setembre de 2016]

     
 • 3544587   odour contour <Medi ambient > Gestió ambiental> odour contour
   
     
  • isodora, n f
  • es isodora, n f
  • en odour contour, n

  <Medi ambient > Gestió ambiental>

  Isolínia que uneix sobre un mapa els punts que tenen una mateixa concentració d'unitats d'olor.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme isodora:

  S'aprova la denominació isodora pels motius següents:

  ·és una forma lingüísticament adequada, substantivació de l'adjectiu neològic isodor -a, creat a partir de la forma prefixada del grec is(o)-, que significa 'igual', i odorus, adjectiu llatí que fa referència a l'olor i que és també a la base de l'adjectiu normatiu inodor.

  ·és una denominació creada per analogia amb formes ja normatives que designen conceptes semànticament afins, com ara isòbara, isòbata, isoclina o isòcrona (procedents directament del grec), o isoglossa i isoterma (formacions més modernes creades amb elements cultes);

  ·té ús i es documenta en textos especialitzats;

  ·té el vistiplau dels especialistes.

  Es descarta la forma isòdora, esdrúixola, perquè és lingüísticament inadequada, tenint en compte que és una denominació creada sobre l'adjectiu isodor -a, a partir del llatí odorus, que és una forma plana (es distingeix, en aquest sentit, de isòbara, isòbata o isòcrona, denominacions procedents directament del grec, creades sobre formes sufixades àtones).

  [CS611, 28 de setembre de 2016]