termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 3194586   e-mécène <Economia > Finances> e-mécène
   
     
  • micromecenes, n m, f
  • es cofinanciador | cofinanciadora, n m, f
  • es mecenas, n m, f
  • es micromecenas, n m, f
  • fr e-mécène, n m, f
  • fr mécène, n m, f
  • fr micromécène, n m, f

  <Economia > Finances>

  Persona que col·labora econòmicament en un projecte mitjançant el finançament col·lectiu amb recompensa.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes finançament col·lectiu, finançament col·lectiu amb recompensa (sin. micromecenatge), finançament col·lectiu de donació (sin. microdonació), finançament col·lectiu de préstec, finançament col·lectiu d'inversió i micromecenes:

  S'aprova la denominació finançament col·lectiu, juntament amb les formes relacionades finançament col·lectiu amb recompensa (amb el sinònim micromecenatge), finançament col·lectiu de donació (amb el sinònim microdonació), finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, així com la denominació micromecenes, relacionada semànticament amb micromecenatge, pels motius següents:

  Pel que fa al genèric finançament col·lectiu, calc de l'anglès crowdfunding,

  ·és una forma descriptiva i lingüísticament adequada, que s'identifica d'una manera inequívoca amb el concepte;

  ·ja es documenta en contextos especialitzats amb aquest sentit;

  ·es pot utilitzar com a base per a la creació de noves denominacions relacionades;

  ·en altres llengües s'utilitzen denominacions anàlogues;

  ·té el vistiplau dels especialistes del sector.

  Pel que fa a les denominacions relacionades finançament col·lectiu amb recompensa, finançament col·lectiu de donació, finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, calcs també de l'anglès,

  ·són, com la denominació de base finançament col·lectiu, formes descriptives i lingüísticament adequades, que s'identifiquen d'una manera inequívoca amb els respectius conceptes;

  ·segueixen el paral·lelisme denominatiu d'altres llengües;

  ·tenen el vistiplau dels especialistes.

  Pel que fa a micromecenatge, que s'aprova com a sinònim de finançament col·lectiu amb recompensa,

  ·és una forma ja consolidada en català per a fer referència a aquest tipus específic de finançament col·lectiu, que és el més conegut popularment i el que s'associa per defecte amb l'etiqueta crowdfunding en àmbits no especialitzats;

  ·es documenta, doncs, en nombrosos contextos i fins i tot en obres lexicogràfiques, i ha tingut també difusió des del TERMCAT;

  ·des del punt de vista lingüístic, és una forma adequada, creada per adjunció del prefix micro-, referit les petites aportacions que fan els participants, i mecenatge, referit a la funció de mecenes que adopten (un mecenes és, segons el diccionari normatiu, "Persona rica que patrocina generosament les arts, les ciències, una empresa cultural, un artista, etc.");

  ·ha donat lloc a la denominació relacionada micromecenes, també força estesa, per a designar les persones que col·laboren en un projecte mitjançant aquest tipus de finançament;

  ·els especialistes donen també el vistiplau a aquesta forma, atès l'ús generalitzat, si bé consideren preferible, perquè és semànticament més clara, la forma finançament col·lectiu amb recompensa.

  Quant a microdonació, que s'aprova com a sinònim de finançament col·lectiu de donació,

  ·és una forma lingüísticament adequada, que segueix el paral·lelisme de formació de micromecenatge; està creada sobre el substantiu donació, atès que en aquest tipus de finançament els participants no reben cap mena de contraprestació i, per tant, les aportacions que fan són tècnicament donacions (una donació és, segons el diccionari normatiu, "Dació gratuïta que un donant fa d'una cosa que li pertany al donatari que l'accepta.");

  ·ja es documenta també en alguns textos especialitzats amb aquest sentit;

  ·els especialistes, per bé que prefereixen el sinònim finançament col·lectiu de donació, perquè el consideren més explicatiu i precís, accepten també aquesta denominació.

  Finalment, pel que fa a micromecenes,

  ·és una denominació àmpliament usada i consolidada, igual que el terme relacionat del qual prové, micromecenatge;

  ·en altres llengües (castellà, francès) s'utilitza la denominació paral·lela.


  Formes descartades

  Es descarten les formes micromecenatge i microfinançament com a denominacions genèriques equivalents a crowdfunding, perquè són semànticament inadequades, especialment tenint en compte els casos de finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'accions, en què no es pot parlar de mecenatge (perquè hi ha retribució econòmica a canvi de la participació i, a més, els projectes solen tenir caràcter empresarial) i en què les aportacions dels participants poden arribar a ser quantitats importants. S'ha desestimat igualment, per motius d'inadequació semàntica, la forma cofinançament, que habitualment s'utilitza per a fer referència al finançament que fan simultàniament dues o més institucions financeres.

  També s'han descartat les formes micropréstec (per a finançament col·lectiu de préstec) i microinversió (per a finançament col·lectiu d'inversió) perquè els especialistes creuen que són semànticament inadequades i equívoques; la forma micropréstec, per exemple, ja s'utilitza referida a un producte bancari convencional que no té res a veure amb el finançament col·lectiu.

  S'han valorat també les formacions amb els adjectius participatiu, col·laboratiu, popular, massiu i compartit (finançament participatiu, finançament col·laboratiu, finançament popular, etc.), en comptes de col·lectiu, però s'han desestimat perquè col·lectiu és la forma amb més suport entre els especialistes. Els experts descarten especialment participatiu (d'ús en francès, per exemple) i col·laboratiu, perquè creuen que en aquest context són equívocs, ja que participatiu pot remetre a la idea de participació en l'empresa i col·laboratiu s'associa sovint a l'economia col·laborativa. Pel que fa a massiu, popular i compartit, es consideren, en general, solucions menys precises que col·lectiu.

  Com a denominació del finançament col·lectiu amb recompensa, es descarta la forma micromecenatge col·lectiu, malgrat que és una denominació més explicativa que el sinònim micromecenatge, perquè es considera innecessàriament llarga, ja que micromecenatge ja s'identifica inequívocament amb el concepte, sense necessitat de cap altra especificació. Pels mateixos arguments s'ha descartat també, per al concepte de finançament col·lectiu de donació, el sinònim microdonació col·lectiva i s'ha optat per la forma simple microdonació.

  També s'han considerat innecessàriament llargues les denominacions explicatives calcades de l'anglès finançament col·lectiu basat en recompensa, finançament col·lectiu basat en donació, finançament col·lectiu basat en préstec i finançament col·lectiu basat en inversió.

  Finalment, entre finançament col·lectiu amb recompensa i finançament col·lectiu de recompensa s'ha preferit la denominació amb la preposició amb, que es considera més precisa, si bé la forma amb de també seria adequada. Tot i que no segueix el model de les denominacions relacionades finançament col·lectiu de donació, finançament col·lectiu de préstec i finançament col·lectiu d'inversió, cal tenir present que en aquest cas la preposició no introdueix, a diferència del que passa en la resta de formes, el tipus de finançament (una donació, un préstec, una inversió), sinó el retorn sobre qui aporta diners al projecte (una recompensa).


  [Acta 589, 30 d'abril de 2015]

     
 • 208889   eagle <Esport > Esports de pilota > Golf> eagle
   
     
  • eagle [en], n m
  • dos sota par, n m sin. compl.
  • es eagle
  • fr aigle
  • fr eagle
  • en eagle

  <Esport > Esports de pilota > Golf>

  Resultat de completar un forat amb dos cops per sota del par.

     
 • 205390   eau de cologne <Imatge personal > Estètica. Cosmètica. Perfumeria> eau de cologne
   
     
  • aigua de Colònia, n f
  • colònia, n f sin. compl.
  • es agua de colonia
  • es colonia
  • fr eau de cologne
  • fr eau de toilette
  • en eau de cologne

  <Imatge personal > Estètica. Cosmètica. Perfumeria>

  Líquid aromàtic fet amb una base d'alcohol a la qual s'afegeixen essències, emprat per a perfumar la pell i els cabells.

     
 • 205390   eau de toilette <Imatge personal > Estètica. Cosmètica. Perfumeria> eau de toilette
   
     
  • aigua de Colònia, n f
  • colònia, n f sin. compl.
  • es agua de colonia
  • es colonia
  • fr eau de cologne
  • fr eau de toilette
  • en eau de cologne

  <Imatge personal > Estètica. Cosmètica. Perfumeria>

  Líquid aromàtic fet amb una base d'alcohol a la qual s'afegeixen essències, emprat per a perfumar la pell i els cabells.

     
 • 206818   eau surnageante <Medi ambient> eau surnageante
   
     
  • aigua sobrenedant, n f
  • es agua sobrenadante
  • fr eau surnageante
  • en supernatant water

  <Medi ambient>

  Aigua que queda damunt de les partícules sòlides en un procés d'espessiment de llots.

     
 • 208589   eau suspendue <Ciències de la Terra > Hidrologia> eau suspendue
   
     
  • aigua vadosa, n f
  • es agua vadosa
  • fr eau suspendue
  • fr eau vadose
  • en suspended subsurface water
  • en vadose water
  • en wandering water

  <Ciències de la Terra > Hidrologia>

  Aigua subsuperficial que ocupa temporalment els porus de la zona del subsol compresa entre la superfície terrestre i el nivell freàtic, i ocupada predominantment per l'aire.

     
 • 208589   eau vadose <Ciències de la Terra > Hidrologia> eau vadose
   
     
  • aigua vadosa, n f
  • es agua vadosa
  • fr eau suspendue
  • fr eau vadose
  • en suspended subsurface water
  • en vadose water
  • en wandering water

  <Ciències de la Terra > Hidrologia>

  Aigua subsuperficial que ocupa temporalment els porus de la zona del subsol compresa entre la superfície terrestre i el nivell freàtic, i ocupada predominantment per l'aire.

     
 • 207739   ébauché <Indústria > Indústria metal·lúrgica> ébauché
   
     
  • desbast, n m
  • es desbaste
  • fr ébauché
  • en bloom

  <Indústria > Indústria metal·lúrgica>

  Producte semielaborat obtingut per colada contínua de l'acer o per laminatge o forja d'un lingot i que, sotmès a deformacions ulteriors, dona lloc a altres productes de forja més acabats.

     
 • 207744   ébauché carré <Indústria > Indústria metal·lúrgica> ébauché carré
   
     
  • desbast quadrat, n m
  • es desbaste cuadrado
  • fr ébauché carré
  • en square bloom

  <Indústria > Indústria metal·lúrgica>

  Desbast obtingut per laminatge de l'acer, de secció recta, aproximadament quadrada, els costats del qual són superiors a 50 mm.

     
 • 207743   ébauché plat <Indústria > Indústria metal·lúrgica> ébauché plat
   
     
  • desbast pla, n m
  • es desbaste plano
  • fr brame
  • fr ébauché plat
  • it bramma
  • en slab
  • de Bramme

  <Indústria > Indústria metal·lúrgica>

  Desbast obtingut per laminatge de l'acer, de secció rectangular, que té un gruix igual o superior a 50 mm i una relació entre amplària i gruix igual o superior a 2.