termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   
ÔĽŅ
            
 • 2897910   syst√®me mixte avec compensation proportionnelle ÔĽŅ <Pol√≠tica> syst√®me mixte avec compensation proportionnelle
   
     
  • sistema proporcional personalitzat, n m
  • es sistema de representaci√≥n proporcional personalizada, n m
  • es sistema mixto compensatorio, n m
  • es sistema proporcional de voto personalizado, n m
  • es sistema proporcional personalizado, n m
  • fr syst√®me de repr√©sentation proportionnelle mixte, n m
  • fr syst√®me mixte avec compensation, n m
  • fr syst√®me mixte avec compensation proportionnelle, n m
  • fr syst√®me mixte proportionnel, n m
  • fr RPM, n m sigla
  • en mixed member proportional system, n
  • en mixed member proportionality, n
  • en MMP, n sigla
  • en MMP system, n sigla

  <Política>

  Sistema mixt en què la distribució d'escons d'una cambra entre les formacions polítiques es determina amb el sistema proporcional i l'assignació d'escons als candidats específics resulta parcialment de l'aplicació del sistema majoritari.

  Nota: En els sistemes proporcionals personalitzats es combina una doble modalitat de vot: el vot de llista (en el sistema proporcional) i el vot personalitzat (en el sistema majoritari).

  Nota: Aquest sistema electoral també es denomina popularment sistema alemany, atès que el sistema electoral vigent actualment a Alemanya és un dels sistemes proporcionals personalitzats més coneguts.

  Nota: Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes d'eleccions de la sessió de normalització del dia 28 de març de 2014:

  El Consell Supervisor ratifica en tots els casos les denominacions acordades pels especialistes, tenint en compte els motius seg√ľents:(1)

  ¬∑majorit√†riament s√≥n solucions creades des del catal√†, sense dificultats de tipus ling√ľ√≠stic, motivades sem√†nticament i ja utilitzades en l'√†mbit (llindar legal, vot personalitzat, vot de llista, llista tancada, llista oberta, sistema majoritari, sistema proporcional, etc.);

  ¬∑√ļnicament s'ha optat pel manlleu en dos casos en qu√® les designacions estrangeres es coneixen internacionalment i resulta dif√≠cil trobar alternatives que remetin de manera inequ√≠voca als respectius conceptes: ballottage, adaptat en catal√† com a balotatge, i gerrymandering, adoptat directament de l'angl√®s (en aquest cas, per√≤, al costat del sin√≤nim delimitaci√≥ interessada); per als altres manlleus els mateixos especialistes han proposat solucions alternatives (√©s el cas de prorrateig desviat per a malapportionment).

  El Consell Supervisor valora especialment que, m√©s enll√† de les caracter√≠stiques formals de les denominacions acordades, la sessi√≥ de normalitzaci√≥ ha perm√®s arribar a acords sobre diverses q√ľestions importants:

  ¬∑la delimitaci√≥ i fixaci√≥ conceptual de determinats termes, definits de manera no del tot homog√®nia a les fonts de refer√®ncia (√©s el cas, per exemple, de llista tancada, llista tancada bloquejada, llista tancada desbloquejada, llista oberta i vot de barreja) o amb equivalents en altres lleng√ľes no sempre paral¬∑lels que poden generar equ√≠vocs (√©s el cas de llista oberta en catal√† i open list en angl√®s, que fan refer√®ncia a conceptes diferents);

  ·l'establiment de les relacions d'associació o de jerarquia entre determinats termes (per exemple, entre sistema electoral i fórmula electoral, o entre fórmula electoral, fórmula majoritària, fórmula distributiva, fórmula de la mitjana més elevada, etc.);

  ·la tria d'una o dues denominacions (les més usades o les que s'han considerat formalment i semànticament més precises) en aquells casos en què hi ha una variabilitat denominativa considerable per a designar un mateix concepte (és el cas, per exemple, de llindar legal, que s'ha preferit a barrera legal, llindar mínim o barrera mínima; prorrateig desviat, que s'ha preferit a desviació del prorrateig, prorrateig esbiaixat, repartiment desviat i malapportionment, o fórmula de la mitjana més elevada i fórmula de quocients, que s'han preferit a fórmula de la mitjana més gran, mètode de la mitjana més gran, regla de la mitjana més gran i fórmula de la mitjana més alta, entre d'altres).


  (1)Únicament s'ha proposat substituir vot barrejat (forma catalana acordada pels especialistes com a alternativa al manlleu francès panachage) per vot de barreja, per motius de neutralitat i precisió, i afegir el sinònim descriptiu delimitació interessada al manlleu de l'anglès gerrymandering, a fi que les persones no especialistes puguin desxifrar de manera més immediata el concepte.

  [Acta 572, 3 d'abril de 2014]

     
 • 2897910   syst√®me mixte proportionnel ÔĽŅ <Pol√≠tica> syst√®me mixte proportionnel
   
     
  • sistema proporcional personalitzat, n m
  • es sistema de representaci√≥n proporcional personalizada, n m
  • es sistema mixto compensatorio, n m
  • es sistema proporcional de voto personalizado, n m
  • es sistema proporcional personalizado, n m
  • fr syst√®me de repr√©sentation proportionnelle mixte, n m
  • fr syst√®me mixte avec compensation, n m
  • fr syst√®me mixte avec compensation proportionnelle, n m
  • fr syst√®me mixte proportionnel, n m
  • fr RPM, n m sigla
  • en mixed member proportional system, n
  • en mixed member proportionality, n
  • en MMP, n sigla
  • en MMP system, n sigla

  <Política>

  Sistema mixt en què la distribució d'escons d'una cambra entre les formacions polítiques es determina amb el sistema proporcional i l'assignació d'escons als candidats específics resulta parcialment de l'aplicació del sistema majoritari.

  Nota: En els sistemes proporcionals personalitzats es combina una doble modalitat de vot: el vot de llista (en el sistema proporcional) i el vot personalitzat (en el sistema majoritari).

  Nota: Aquest sistema electoral també es denomina popularment sistema alemany, atès que el sistema electoral vigent actualment a Alemanya és un dels sistemes proporcionals personalitzats més coneguts.

  Nota: Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes d'eleccions de la sessió de normalització del dia 28 de març de 2014:

  El Consell Supervisor ratifica en tots els casos les denominacions acordades pels especialistes, tenint en compte els motius seg√ľents:(1)

  ¬∑majorit√†riament s√≥n solucions creades des del catal√†, sense dificultats de tipus ling√ľ√≠stic, motivades sem√†nticament i ja utilitzades en l'√†mbit (llindar legal, vot personalitzat, vot de llista, llista tancada, llista oberta, sistema majoritari, sistema proporcional, etc.);

  ¬∑√ļnicament s'ha optat pel manlleu en dos casos en qu√® les designacions estrangeres es coneixen internacionalment i resulta dif√≠cil trobar alternatives que remetin de manera inequ√≠voca als respectius conceptes: ballottage, adaptat en catal√† com a balotatge, i gerrymandering, adoptat directament de l'angl√®s (en aquest cas, per√≤, al costat del sin√≤nim delimitaci√≥ interessada); per als altres manlleus els mateixos especialistes han proposat solucions alternatives (√©s el cas de prorrateig desviat per a malapportionment).

  El Consell Supervisor valora especialment que, m√©s enll√† de les caracter√≠stiques formals de les denominacions acordades, la sessi√≥ de normalitzaci√≥ ha perm√®s arribar a acords sobre diverses q√ľestions importants:

  ¬∑la delimitaci√≥ i fixaci√≥ conceptual de determinats termes, definits de manera no del tot homog√®nia a les fonts de refer√®ncia (√©s el cas, per exemple, de llista tancada, llista tancada bloquejada, llista tancada desbloquejada, llista oberta i vot de barreja) o amb equivalents en altres lleng√ľes no sempre paral¬∑lels que poden generar equ√≠vocs (√©s el cas de llista oberta en catal√† i open list en angl√®s, que fan refer√®ncia a conceptes diferents);

  ·l'establiment de les relacions d'associació o de jerarquia entre determinats termes (per exemple, entre sistema electoral i fórmula electoral, o entre fórmula electoral, fórmula majoritària, fórmula distributiva, fórmula de la mitjana més elevada, etc.);

  ·la tria d'una o dues denominacions (les més usades o les que s'han considerat formalment i semànticament més precises) en aquells casos en què hi ha una variabilitat denominativa considerable per a designar un mateix concepte (és el cas, per exemple, de llindar legal, que s'ha preferit a barrera legal, llindar mínim o barrera mínima; prorrateig desviat, que s'ha preferit a desviació del prorrateig, prorrateig esbiaixat, repartiment desviat i malapportionment, o fórmula de la mitjana més elevada i fórmula de quocients, que s'han preferit a fórmula de la mitjana més gran, mètode de la mitjana més gran, regla de la mitjana més gran i fórmula de la mitjana més alta, entre d'altres).


  (1)Únicament s'ha proposat substituir vot barrejat (forma catalana acordada pels especialistes com a alternativa al manlleu francès panachage) per vot de barreja, per motius de neutralitat i precisió, i afegir el sinònim descriptiu delimitació interessada al manlleu de l'anglès gerrymandering, a fi que les persones no especialistes puguin desxifrar de manera més immediata el concepte.

  [Acta 572, 3 d'abril de 2014]

     
 • 307964   syst√®me mondial de localisation ÔĽŅ <Telecomunicacions> syst√®me mondial de localisation
   
     
  • sistema de posicionament global, n m
  • GPS, n m sigla
  • es sistema de posicionamiento global
  • es GPS sigla
  • fr syst√®me de positionnement mondial
  • fr syst√®me mondial de localisation
  • fr GPS sigla
  • en global positioning system
  • en GPS sigla

  <Telecomunicacions>

  Sistema de posicionament que, per mitjà de satèl·lits, permet localitzar les coordenades terrestres i l'altura sobre el nivell del mar on es troba un receptor.

  Nota: La sigla GPS correspon a la denominació anglesa global positioning system.

     
 • 205621   syst√®me mononucl√©e phagocytaire ÔĽŅ <Ci√®ncies de la vida > Biologia cel¬∑lular> syst√®me mononucl√©e phagocytaire
   
     
  • sistema mononuclear fagoc√≠tic, n m
  • sistema reticuloendotelial, n m sin. compl.
  • es sistema mononuclear fagoc√≠tico
  • es sistema ret√≠culo-endotelial
  • fr syst√®me mononucl√©e phagocytaire
  • fr syst√®me r√©ticulo-endoth√©lial
  • en mononuclear phagocyte system
  • en reticuloendothelial system

  <Ciències de la vida > Biologia cel·lular>

  Conjunt de cèl·lules, com ara macròfags, cèl·lules encebades, cèl·lules plasmàtiques o limfòcits, que intervenen en els processos immunològics dels organismes animals.

     
 • 2897908   syst√®me parall√®le ÔĽŅ <Pol√≠tica> syst√®me parall√®le
   
     
  • sistema paral¬∑lel, n m
  • es sistema mixto paralelo, n m
  • es sistema paralelo, n m
  • es sistema segmentado, n m
  • fr scrutin mixte sans compensation, n m
  • fr syst√®me parall√®le, n m
  • en member mixed majoritarian system, n
  • en mixed member majoritarian system, n
  • en parallel system, n
  • en MMM, n sigla

  <Política>

  Sistema mixt en què una part dels escons d'una cambra s'elegeixen mitjançant l'aplicació d'un sistema majoritari, i l'altra part, mitjançant l'aplicació d'un sistema proporcional, sense que es produeixi cap compensació ni influència entre els resultats de tots dos sistemes.

  Nota: En el sistema paral·lel, els electors emeten dos vots: un vot per als escons que s'elegeixen amb el sistema majoritari, i un altre per als escons que s'elegeixen amb el sistema proporcional.

  Nota: Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes d'eleccions de la sessió de normalització del dia 28 de març de 2014:

  El Consell Supervisor ratifica en tots els casos les denominacions acordades pels especialistes, tenint en compte els motius seg√ľents:(1)

  ¬∑majorit√†riament s√≥n solucions creades des del catal√†, sense dificultats de tipus ling√ľ√≠stic, motivades sem√†nticament i ja utilitzades en l'√†mbit (llindar legal, vot personalitzat, vot de llista, llista tancada, llista oberta, sistema majoritari, sistema proporcional, etc.);

  ¬∑√ļnicament s'ha optat pel manlleu en dos casos en qu√® les designacions estrangeres es coneixen internacionalment i resulta dif√≠cil trobar alternatives que remetin de manera inequ√≠voca als respectius conceptes: ballottage, adaptat en catal√† com a balotatge, i gerrymandering, adoptat directament de l'angl√®s (en aquest cas, per√≤, al costat del sin√≤nim delimitaci√≥ interessada); per als altres manlleus els mateixos especialistes han proposat solucions alternatives (√©s el cas de prorrateig desviat per a malapportionment).

  El Consell Supervisor valora especialment que, m√©s enll√† de les caracter√≠stiques formals de les denominacions acordades, la sessi√≥ de normalitzaci√≥ ha perm√®s arribar a acords sobre diverses q√ľestions importants:

  ¬∑la delimitaci√≥ i fixaci√≥ conceptual de determinats termes, definits de manera no del tot homog√®nia a les fonts de refer√®ncia (√©s el cas, per exemple, de llista tancada, llista tancada bloquejada, llista tancada desbloquejada, llista oberta i vot de barreja) o amb equivalents en altres lleng√ľes no sempre paral¬∑lels que poden generar equ√≠vocs (√©s el cas de llista oberta en catal√† i open list en angl√®s, que fan refer√®ncia a conceptes diferents);

  ·l'establiment de les relacions d'associació o de jerarquia entre determinats termes (per exemple, entre sistema electoral i fórmula electoral, o entre fórmula electoral, fórmula majoritària, fórmula distributiva, fórmula de la mitjana més elevada, etc.);

  ·la tria d'una o dues denominacions (les més usades o les que s'han considerat formalment i semànticament més precises) en aquells casos en què hi ha una variabilitat denominativa considerable per a designar un mateix concepte (és el cas, per exemple, de llindar legal, que s'ha preferit a barrera legal, llindar mínim o barrera mínima; prorrateig desviat, que s'ha preferit a desviació del prorrateig, prorrateig esbiaixat, repartiment desviat i malapportionment, o fórmula de la mitjana més elevada i fórmula de quocients, que s'han preferit a fórmula de la mitjana més gran, mètode de la mitjana més gran, regla de la mitjana més gran i fórmula de la mitjana més alta, entre d'altres).


  (1)Únicament s'ha proposat substituir vot barrejat (forma catalana acordada pels especialistes com a alternativa al manlleu francès panachage) per vot de barreja, per motius de neutralitat i precisió, i afegir el sinònim descriptiu delimitació interessada al manlleu de l'anglès gerrymandering, a fi que les persones no especialistes puguin desxifrar de manera més immediata el concepte.

  [Acta 572, 3 d'abril de 2014]

     
 • 2897909   syst√®me proportionnel ÔĽŅ <Pol√≠tica> syst√®me proportionnel
   
     
  • sistema proporcional, n m
  • es sistema de representaci√≥n proporcional, n m
  • es sistema proporcional, n m
  • fr syst√®me de repr√©sentation proportionnelle, n m
  • fr syst√®me proportionnel, n m
  • en proportional representation system, n
  • en proportional system, n

  <Política>

  Sistema electoral en què es distribueixen els escons d'una circumscripció electoral entre les diverses candidatures proporcionalment al nombre de vots que han obtingut.

  Nota: En els sistemes proporcionals el grau de proporcionalitat en l'assignació d'escons és variable i depèn de les característiques dels elements que formen el sistema (la fórmula electoral, la magnitud de la circumscripció, etc.).

  Nota: Criteris generals aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes d'eleccions de la sessió de normalització del dia 28 de març de 2014:

  El Consell Supervisor ratifica en tots els casos les denominacions acordades pels especialistes, tenint en compte els motius seg√ľents:(1)

  ¬∑majorit√†riament s√≥n solucions creades des del catal√†, sense dificultats de tipus ling√ľ√≠stic, motivades sem√†nticament i ja utilitzades en l'√†mbit (llindar legal, vot personalitzat, vot de llista, llista tancada, llista oberta, sistema majoritari, sistema proporcional, etc.);

  ¬∑√ļnicament s'ha optat pel manlleu en dos casos en qu√® les designacions estrangeres es coneixen internacionalment i resulta dif√≠cil trobar alternatives que remetin de manera inequ√≠voca als respectius conceptes: ballottage, adaptat en catal√† com a balotatge, i gerrymandering, adoptat directament de l'angl√®s (en aquest cas, per√≤, al costat del sin√≤nim delimitaci√≥ interessada); per als altres manlleus els mateixos especialistes han proposat solucions alternatives (√©s el cas de prorrateig desviat per a malapportionment).

  El Consell Supervisor valora especialment que, m√©s enll√† de les caracter√≠stiques formals de les denominacions acordades, la sessi√≥ de normalitzaci√≥ ha perm√®s arribar a acords sobre diverses q√ľestions importants:

  ¬∑la delimitaci√≥ i fixaci√≥ conceptual de determinats termes, definits de manera no del tot homog√®nia a les fonts de refer√®ncia (√©s el cas, per exemple, de llista tancada, llista tancada bloquejada, llista tancada desbloquejada, llista oberta i vot de barreja) o amb equivalents en altres lleng√ľes no sempre paral¬∑lels que poden generar equ√≠vocs (√©s el cas de llista oberta en catal√† i open list en angl√®s, que fan refer√®ncia a conceptes diferents);

  ·l'establiment de les relacions d'associació o de jerarquia entre determinats termes (per exemple, entre sistema electoral i fórmula electoral, o entre fórmula electoral, fórmula majoritària, fórmula distributiva, fórmula de la mitjana més elevada, etc.);

  ·la tria d'una o dues denominacions (les més usades o les que s'han considerat formalment i semànticament més precises) en aquells casos en què hi ha una variabilitat denominativa considerable per a designar un mateix concepte (és el cas, per exemple, de llindar legal, que s'ha preferit a barrera legal, llindar mínim o barrera mínima; prorrateig desviat, que s'ha preferit a desviació del prorrateig, prorrateig esbiaixat, repartiment desviat i malapportionment, o fórmula de la mitjana més elevada i fórmula de quocients, que s'han preferit a fórmula de la mitjana més gran, mètode de la mitjana més gran, regla de la mitjana més gran i fórmula de la mitjana més alta, entre d'altres).


  (1)Únicament s'ha proposat substituir vot barrejat (forma catalana acordada pels especialistes com a alternativa al manlleu francès panachage) per vot de barreja, per motius de neutralitat i precisió, i afegir el sinònim descriptiu delimitació interessada al manlleu de l'anglès gerrymandering, a fi que les persones no especialistes puguin desxifrar de manera més immediata el concepte.

  [Acta 572, 3 d'abril de 2014]

  Nota: Observacions del Consell Supervisor sobre el terme sistema proporcional:

  Es descarta la forma sistema de representaci√≥ proporcional, tot i que t√© molt d'√ļs i √©s adequada sem√†nticament, perqu√® es considera innecess√†riament llarga i perqu√® trenca el paral¬∑lelisme amb les denominacions sem√†nticament relacionades sistema majoritari i sistema mix.

  [Acta 572, 3 d'abril de 2014]

     
 • 204851   syst√®me quinconce ÔĽŅ <Esports > Esports de pilota > Futbol> syst√®me quinconce
   
     
  • sistema 2-3-5, n m
  • es formaci√≥n piramidal
  • es sistema 2-3-5
  • es sistema piramidal
  • fr m√©thode classique de jeu
  • fr pyramide
  • fr syst√®me classique
  • fr syst√®me quinconce
  • en 2-3-5 system
  • en pyramid
  • en pyramidal system

  <Esports > Esports de pilota > Futbol>

  Sistema de joc clàssic a partir del qual han evolucionat la resta de sistemes, molt més complexos, que consisteix a jugar amb dos defenses, tres mitjos i cinc davanters.

     
 • 205621   syst√®me r√©ticulo-endoth√©lial ÔĽŅ <Ci√®ncies de la vida > Biologia cel¬∑lular> syst√®me r√©ticulo-endoth√©lial
   
     
  • sistema mononuclear fagoc√≠tic, n m
  • sistema reticuloendotelial, n m sin. compl.
  • es sistema mononuclear fagoc√≠tico
  • es sistema ret√≠culo-endotelial
  • fr syst√®me mononucl√©e phagocytaire
  • fr syst√®me r√©ticulo-endoth√©lial
  • en mononuclear phagocyte system
  • en reticuloendothelial system

  <Ciències de la vida > Biologia cel·lular>

  Conjunt de cèl·lules, com ara macròfags, cèl·lules encebades, cèl·lules plasmàtiques o limfòcits, que intervenen en els processos immunològics dels organismes animals.

     
 • 3354292   syst√®me v√©lo et transport en commun ÔĽŅ <Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible> syst√®me v√©lo et transport en commun
   
     
  • bicicleta d'enlla√ß, n f
  • es sistema bicicleta y tranporte colectivo, n m
  • fr mode combin√© v√©lo-transport en commun, n m
  • fr syst√®me v√©lo et transport en commun, n m
  • en bike and ride, n

  <Transports > Mobilitat > Mobilitat sostenible>

  Sistema de connexi√≥ de bicicletes i transport p√ļblic consistent en l'oferiment d'aparcaments de bicicletes de gran capacitat en estacions i parades dels mitjans de transport p√ļblic, perqu√® els usuaris que els agafen puguin estacionar-hi els vehicles d'una manera c√≤moda i segura.

  Nota: 1. Cadascun dels aparcaments de bicicletes integrats en un sistema de bicicleta d'enllaç s'anomena aparcament de bicicleta d'enllaç.

  Nota: 2. Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme bicicleta d'enllaç:

  S'aprova la denominaci√≥ bicicleta d'enlla√ß pels motius seg√ľents:

  ·és una forma transparent, sintètica i creativa que, per aquestes característiques, pot competir amb èxit amb el manlleu anglès bike-and-ride system, molt estès entre els especialistes de l'àmbit;

  ¬∑pel que fa al nucli, pren com a model les denominacions bicicleta multiusuari i bicicleta p√ļblica i, per mitj√† del complement d'enlla√ß, fa refer√®ncia a la caracter√≠stica b√†sica del sistema, que √©s la possibilitat de connexi√≥ amb el transport p√ļblic;

  ·segueix l'esquema de la forma normalitzada aparcament d'enllaç, fixada pel Consell Supervisor com a alternativa a park-and-ride, de manera que es manté en les denominacions catalanes bicicleta d'enllaç i aparcament d'enllaç el paral·lelisme de les formes originals angleses bike-and-ride i park-and-ride;

  ·té l'aval d'especialistes consultats.

  [Acta 599, 16 de desembre de 2015]

     
 • 208144   systyle ÔĽŅ <Construcci√≥ > Arquitectura> systyle
   
     
  • sistil, n m
  • es sistilo
  • fr systyle
  • it sistilo
  • en systyle

  <Construcció > Arquitectura>

  Intercolumni de quatre mòduls.