termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 205758   vacataire <Treball> vacataire
   
     
  • freelance [en], adj
  • es freelance
  • es independiente
  • fr free-lance
  • fr indépendant
  • fr pigiste
  • fr vacataire
  • it free-lance
  • en freelance
  • en freelancer

  <Treball>

  Dit del professional, especialment el que duu a terme activitats liberals o creatives, que treballa pel seu compte prestant serveis professionals per a altri.

     
 • 208119   vacationnel <Lleure> vacationnel
   
     
  • vacacional, adj
  • es vacacional
  • fr vacationnel
  • en vacational
  • de Ferien

  <Lleure>

  Relatiu a les vacances.

     
 • 3286114   vaccin anti-amaril <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin anti-amaril
   
     
  • vacuna antiamaríl·lica, n f
  • vacuna contra la febre groga, n f
  • vacuna FG, n f sin. compl.
  • es vacuna antiamarílica, n f
  • es vacuna contra la fiebre amarilla, n f
  • fr vaccin anti-amaril, n m
  • fr vaccin antiamaril, n m
  • fr vaccin contre la fièvre jaune, n m
  • fr FJ, n m sigla
  • en yellow fever vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: 1. Observacions del Consell Supervisor sobre el terme vacuna antiamaríl·lica:

  L'adjectiu amaríl·lic -a, que expressa relació amb la febre groga, prové del castellà (fiebre) amarilla. Si bé aquest adjectiu no és normatiu, es documenta al Diccionari enciclopèdic de medicina. En francès també es recull l'adjectiu anàleg amaril -ile, com a forma procedent de l'espanyol, a Le nouveau Petit Robert de la langue française.

  Nota: 2. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286120   vaccin anti-H1N1 <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin anti-H1N1
   
     
  • vacuna anti-grip A(H1N1), n f
  • vacuna contra la grip A(H1N1), n f
  • es vacuna antigripal A/H1N1, n f
  • es vacuna H1N1, n f
  • fr vaccin anti-H1N1, n m
  • fr vaccin contre la grippe pandémique A (H1N1), n m
  • en H1N1 vaccine, n
  • en influenza A (H1N1) vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286121   vaccin anti-H5N1 <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin anti-H5N1
   
     
  • vacuna anti-grip A(H5N1), n f
  • vacuna contra la grip A(H5N1), n f
  • es vacuna antigripal A/H5N1, n f
  • es vacuna H5N1, n f
  • fr vaccin anti-H5N1, n m
  • fr vaccin contre la grippe pandémique A (H5N1), n m
  • en H5N1 vaccine, n
  • en influenza A (H5N1) vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286123   vaccin anti-hépatite A <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin anti-hépatite A
   
     
  • vacuna anti-hepatitis A, n f
  • vacuna contra l'hepatitis A, n f
  • vacuna HA, n f sin. compl.
  • es vacuna antihepatítica A, n f
  • es vacuna antihepatitis A, n f
  • es vacuna contra la hepatitis A, n f
  • es HA, n f sigla
  • fr vaccin anti-hépatite A, n m
  • fr vaccin antihépatite A, n m
  • fr vaccin contre l'hépatite A, n m
  • fr vaccin HA, n m
  • en hepatitis A vaccine, n
  • en HepA, n sigla

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286125   vaccin anti-hépatite B <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin anti-hépatite B
   
     
  • vacuna anti-hepatitis B, n f
  • vacuna contra l'hepatitis B, n f
  • vacuna HB, n f sin. compl.
  • es vacuna antihepatítica B, n f
  • es vacuna antihepatitis B, n f
  • es vacuna contra la hepatitis B, n f
  • es HB, n f sigla
  • fr vaccin anti-hépatite B, n m
  • fr vaccin antihépatite B, n m
  • fr vaccin contre l'hépatite B, n m
  • fr vaccin HB, n m
  • en hepatitis B vaccine, n
  • en HepB, n sigla

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: 1. La vacuna anti-hepatitis B es pot administrar sola o combinada, per exemple, en la vacuna hexavalent (vacuna DTPa-PI-Hib-HB).

  Nota: 2. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286131   vaccin anti-ourlein <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin anti-ourlein
   
     
  • vacuna antiparotidítica, n f
  • vacuna contra la parotiditis, n f
  • vacuna contra les galteres, n f sin. compl.
  • es vacuna antiparotidítica, n f
  • es vacuna contra la parotiditis, n f
  • es vacuna contra las paperas, n f
  • fr vaccin anti-ourlein, n m
  • fr vaccin antiourlein, n m
  • fr vaccin contre les oreillons, n m
  • en mumps vaccine, n
  • en mumps virus vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: 1. La vacuna antiparotidítica s'administra combinada, per exemple, en la vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotidítica (vacuna XRP) o en la vacuna antixarampionosa, antirubeòlica, antiparotidítica i antivaricel·losa (vacuna XRPV) .

  Nota: 2. Observacions del Consell Supervisor sobre el terme vacuna antiparotídica:

  S'aprova la denominació vacuna contra les galteres com a sinònim complementari de vacuna antiparotidítica i vacuna contra la parotiditis perquè la forma galteres, si bé és una designació de tipus popular, no és confusionària, està molt estesa, es recull al diccionari normatiu i en obres especialitzades de referència com a sinònim de parotiditis i és una denominació acceptada entre la comunitat científica, segons els especialistes consultats.

  Es descarta, en canvi, el sinònim complementari vacuna contra la parotitis, tot i que parotitis també es recull al diccionari normatiu com a sinònim de parotidits, perquè, d'una banda, parotitis no és una forma precisa com parotiditis i, de l'altra, perquè no té el caràcter popular de la designació galteres.

  Nota: 3. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286114   vaccin antiamaril <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin antiamaril
   
     
  • vacuna antiamaríl·lica, n f
  • vacuna contra la febre groga, n f
  • vacuna FG, n f sin. compl.
  • es vacuna antiamarílica, n f
  • es vacuna contra la fiebre amarilla, n f
  • fr vaccin anti-amaril, n m
  • fr vaccin antiamaril, n m
  • fr vaccin contre la fièvre jaune, n m
  • fr FJ, n m sigla
  • en yellow fever vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: 1. Observacions del Consell Supervisor sobre el terme vacuna antiamaríl·lica:

  L'adjectiu amaríl·lic -a, que expressa relació amb la febre groga, prové del castellà (fiebre) amarilla. Si bé aquest adjectiu no és normatiu, es documenta al Diccionari enciclopèdic de medicina. En francès també es recull l'adjectiu anàleg amaril -ile, com a forma procedent de l'espanyol, a Le nouveau Petit Robert de la langue française.

  Nota: 2. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3204840   vaccin antibactérien <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin antibactérien
   
     
  • vacuna bacteriana, n f
  • vacuna antibacteriana, n f sin. compl.
  • es vacuna antibacteriana, n f
  • es vacuna bacteriana, n f
  • fr vaccin antibactérien, n m
  • fr vaccin bactérien, n m
  • en bacterial vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Vacuna elaborada amb un antigen d'origen bacterià, capaç d'originar la formació d'anticossos contra la infecció bacteriana corresponent.

  Nota: Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació dels termes vacuna bacteriana (sin. vacuna antibacteriana) i vacuna vírica (sin. vacuna antivírica):

  S'aprova la sinonímia entre vacuna bacteriana i vacuna antibacteriana, d'una banda, i entre vacuna vírica i vacuna antivírica, de l'altra, establint com a prioritàries les formes amb l'adjectiu simple (sense
  anti-), pels motius següents:

  ·tots dos paràmetres de formació (la solució amb l'adjectiu simple i la solució amb l'adjectiu amb anti-) tenen ús en l'àmbit de la vacunologia d'una manera indistinta per a designar aquests conceptes;

  ·des del punt de vista lingüístic, són justificables tant vacuna bacteriana i vacuna vírica com vacuna antibacteriana i vacuna antivírica, malgrat que a simple vista puguin semblar denominacions contradictòries: d'una banda, els adjectius simples (bacterià -ana i víric -a) només indiquen relació amb la base de què deriven (en aquest cas, amb els bacteris i amb els virus, respectivament), i són, per tant, solucions del tot justificables, tant si es prenen com a referència les malalties contra les quals actuen les vacunes (malalties d'origen bacterià, en un cas, i d'origen víric, en l'altre) com si es pren com a referència la composició de les vacunes (antígens d'origen bacterià i d'origen víric, respectivament); d'altra banda, els adjectius amb anti- es justifiquen pel tipus de malaltia contra la qual actua la vacuna (malalties d'origen bacterià>vacunes antibacterianes; i malalties d'origen víric>vacunes antivíriques);

  ·en la denominació d'altres tipus de vacunes també es constata algun cas anàleg de sinonímia: per exemple, vacuna triple vírica i vacuna triple bacteriana tenen com a sinònims, respectivament, vacuna antixarampionosa, antirubeòlica i antiparotídica i vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular (acta del Consell Supervisor núm. 587);

  ·en altres llengües romàniques es constata també la coexistència del mateix doblet denominatiu;

  ·els especialistes s'han mostrat favorables a l'acceptació de totes dues denominacions, d'acord amb l'ús, i justifiquen, a més, que segons el context pot resultar més escaient una denominació o una altra.

  S'opta per donar prioritat a les formes amb l'adjectiu simple (vacuna vírica i vacuna bacteriana), perquè es consideren menys marcades, tenint en compte l'ús més genèric dels adjectius víric -a i bacterià -ana.

  [Acta 590, 14 de maig de 2015]