termcat - neoloteca
   
Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

            
 • 3286115   vaccin anticholérique <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin anticholérique
   
     
  • vacuna anticolèrica, n f
  • vacuna contra el còlera, n f
  • vacuna C, n f sin. compl.
  • es vacuna anticolérica, n f
  • es vacuna contra el cólera, n f
  • fr vaccin anticholérique, n m
  • en cholera vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286132   vaccin anticoqueluche <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin anticoqueluche
   
     
  • vacuna antipertússica, n f
  • vacuna contra la tos ferina, n f
  • es vacuna antitosferínica, n f
  • es vacuna contra la tos ferina, n f
  • fr vaccin anticoqueluche, n m
  • fr vaccin anticoquelucheux, n m
  • fr vaccin contre la coqueluche, n m
  • en pertussis vaccine, n
  • en whooping cough vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: 1. La vacuna antipertússica s'administra combinada, per exemple, en la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular (vacuna DTPa o vacuna dTpa), en la vacuna pentavalent (vacuna DTPa-PI-Hib) o en la vacuna hexavalent (vacuna DTPa-PI-Hib-HB).

  Nota: 2. Segons la varietat dialectal del català, també és adequada, entre d'altres, la denominació vacuna contra la distenta.

  Nota: 3. Observacions del Consell Supervisor sobre el terme vacuna antipertússica:

  L'adjectiu pertússic -a deriva del substantiu pertussis (del llatí per 'molt' i tussis 'tos'), el qual s'ha pres del nom científic del bacteri que causa la tos ferina, Bordetella pertussis, per a designar la malaltia. Si bé pertussis no es recull al diccionari normatiu, és una forma àmpliament coneguda en l'àmbit especialitzat i es documenta al Diccionari enciclopèdic de medicina. En castellà també es documenta l'adjectiu anàleg pertúsico -ca en obres de referència.

  Es descarta el sinònim complementari vacuna contra el catarro, si bé catarro és una forma tradicional en català central per a designar aquesta malaltia i es recull al diccionari normatiu com a sinònim de tos ferina, perquè la denominació catarro és confusionària, ja que remet a dos conceptes diferents: "1. Malaltia infecciosa i molt contagiosa, causada pel bacil Bordetella pertussis, caracteritzada per violents accessos de tos convulsiva, que afecta sobretot els infants. 2. Inflamació aguda o crònica d'una membrana mucosa, generalment amb hipersecreció. Catarro nasal. Catarro intestinal."

  Nota: 4. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286132   vaccin anticoquelucheux <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin anticoquelucheux
   
     
  • vacuna antipertússica, n f
  • vacuna contra la tos ferina, n f
  • es vacuna antitosferínica, n f
  • es vacuna contra la tos ferina, n f
  • fr vaccin anticoqueluche, n m
  • fr vaccin anticoquelucheux, n m
  • fr vaccin contre la coqueluche, n m
  • en pertussis vaccine, n
  • en whooping cough vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: 1. La vacuna antipertússica s'administra combinada, per exemple, en la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular (vacuna DTPa o vacuna dTpa), en la vacuna pentavalent (vacuna DTPa-PI-Hib) o en la vacuna hexavalent (vacuna DTPa-PI-Hib-HB).

  Nota: 2. Segons la varietat dialectal del català, també és adequada, entre d'altres, la denominació vacuna contra la distenta.

  Nota: 3. Observacions del Consell Supervisor sobre el terme vacuna antipertússica:

  L'adjectiu pertússic -a deriva del substantiu pertussis (del llatí per 'molt' i tussis 'tos'), el qual s'ha pres del nom científic del bacteri que causa la tos ferina, Bordetella pertussis, per a designar la malaltia. Si bé pertussis no es recull al diccionari normatiu, és una forma àmpliament coneguda en l'àmbit especialitzat i es documenta al Diccionari enciclopèdic de medicina. En castellà també es documenta l'adjectiu anàleg pertúsico -ca en obres de referència.

  Es descarta el sinònim complementari vacuna contra el catarro, si bé catarro és una forma tradicional en català central per a designar aquesta malaltia i es recull al diccionari normatiu com a sinònim de tos ferina, perquè la denominació catarro és confusionària, ja que remet a dos conceptes diferents: "1. Malaltia infecciosa i molt contagiosa, causada pel bacil Bordetella pertussis, caracteritzada per violents accessos de tos convulsiva, que afecta sobretot els infants. 2. Inflamació aguda o crònica d'una membrana mucosa, generalment amb hipersecreció. Catarro nasal. Catarro intestinal."

  Nota: 4. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286116   vaccin antidiphtérique <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin antidiphtérique
   
     
  • vacuna antidiftèrica, n f
  • vacuna contra la diftèria, n f
  • toxoide diftèric, n m sin. compl.
  • es toxoide diftérico, n m
  • es vacuna antidiftérica, n f
  • es vacuna contra la difteria, n f
  • fr vaccin antidiphtérique, n m
  • en diphtheria toxoid, n
  • en diphtheria vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: 1. La vacuna antidiftèrica s'administra combinada, per exemple, en la vacuna antidiftèrica, antitetànica i antipertússica acel·lular (vacuna DTPa), en la vacuna antitetànica i antidiftèrica (vacuna Td), en la vacuna pentavalent (vacuna DTPa-PI-Hib) o en la vacuna hexavalent (vacuna DTPa-PI-Hib-HB).

  Nota: 2. Observacions del Consell Supervisor sobre el terme vacuna antidiftèrica:

  S'aprova com a sinònim complementari la denominació toxoide diftèric, basada en la composició microbiològica de la vacuna, perquè és una denominació amb tradició en català; en la resta de llengües també té ús la denominació anàloga.

  Nota: 3. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286122   vaccin antigrippal <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin antigrippal
   
     
  • vacuna antigripal, n f
  • vacuna contra la grip, n f
  • vacuna G, n f sin. compl.
  • es vacuna antigripal, n f
  • es vacuna contra la gripe, n f
  • fr vaccin antigrippal, n m
  • en flu vaccine, n
  • en influenza vaccine, n
  • en influenza virus vaccine, n

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: 1. La vacuna antigripal pot ser inactivada o atenuada.

  Nota: 2. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286123   vaccin antihépatite A <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin antihépatite A
   
     
  • vacuna anti-hepatitis A, n f
  • vacuna contra l'hepatitis A, n f
  • vacuna HA, n f sin. compl.
  • es vacuna antihepatítica A, n f
  • es vacuna antihepatitis A, n f
  • es vacuna contra la hepatitis A, n f
  • es HA, n f sigla
  • fr vaccin anti-hépatite A, n m
  • fr vaccin antihépatite A, n m
  • fr vaccin contre l'hépatite A, n m
  • fr vaccin HA, n m
  • en hepatitis A vaccine, n
  • en HepA, n sigla

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286125   vaccin antihépatite B <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin antihépatite B
   
     
  • vacuna anti-hepatitis B, n f
  • vacuna contra l'hepatitis B, n f
  • vacuna HB, n f sin. compl.
  • es vacuna antihepatítica B, n f
  • es vacuna antihepatitis B, n f
  • es vacuna contra la hepatitis B, n f
  • es HB, n f sigla
  • fr vaccin anti-hépatite B, n m
  • fr vaccin antihépatite B, n m
  • fr vaccin contre l'hépatite B, n m
  • fr vaccin HB, n m
  • en hepatitis B vaccine, n
  • en HepB, n sigla

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: 1. La vacuna anti-hepatitis B es pot administrar sola o combinada, per exemple, en la vacuna hexavalent (vacuna DTPa-PI-Hib-HB).

  Nota: 2. Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286127   vaccin antiméningococcique A conjugué <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin antiméningococcique A conjugué
   
     
  • vacuna anti-meningococ A conjugada, n f
  • vacuna contra el meningococ A conjugada, n f
  • vacuna MA, n f sin. compl.
  • es vacuna antimeningocócica A conjugada, n f
  • es MenA, n f sigla
  • fr vaccin antiméningococcique A conjugué, n m
  • en meningococcal A conjugate vaccine, n
  • en MenA, n sigla

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286129   vaccin antiméningococcique C conjugué <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin antiméningococcique C conjugué
   
     
  • vacuna anti-meningococ C conjugada, n f
  • vacuna contra el meningococ C conjugada, n f
  • vacuna MC, n f sin. compl.
  • es vacuna antimeningocócica C conjugada, n f
  • es MenC, n f sigla
  • fr vaccin antiméningococcique C conjugué, n m
  • en meningococcal C conjugate vaccine, n
  • en MenC, n sigla

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).

     
 • 3286130   vaccin antiméningococcique tétravalent <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública> vaccin antiméningococcique tétravalent
   
     
  • vacuna antimeningocòccica conjugada tetravalent, n f
  • vacuna contra el meningococ conjugada tetravalent, n f
  • vacuna MACWY, n f sin. compl.
  • es vacuna antimeningocócica tetravalente, n f
  • es MenACWY, n f sigla
  • fr vaccin antiméningococcique tétravalent, n m
  • en tetravalent meningococcal vaccine, n
  • en MCV4, n sigla
  • en MenACWY, n sigla

  <Ciències de la salut > Sanitat. Salut pública>

  Nota: Vegeu el document Criteri sobre la denominació catalana de les vacunes (http://www.termcat.cat/docs/docs/DenominacioVacunes.pdf), aprovat d'acord amb l'acta del Consell Supervisor núm. 587 (12 de març de 2015).