cercaterm 
Cerca avançada
 
   

Et podem ajudar?

Servei de Consultes-Cercaterm

Per a la resolució de dubtes terminològics, el TERMCAT ofereix el Cercaterm, un servei de consultes en línia, disponible des del web del Centre www.termcat.cat, d'accés gratuït per a tots els usuaris. Si entreu al Cercaterm podreu consultar lliurement la terminologia catalana de qualsevol àmbit d'especialitat a partir de qualsevol llengua. Si la informació obtinguda no és satisfactòria per a la resolució del vostre dubte, teniu la possibilitat de fer arribar la consulta a un terminòleg del Servei de Consultes per mitjà del Servei d'Atenció Personalitzada, registrant-vos com a usuari del Cercaterm.

El Servei de Consultes atén gratuïtament consultes terminològiques d'especialistes, professionals i empreses o institucions del sector públic i privat. El Servei de Consultes també ofereix informació sobre criteris terminològics, metodològics i lingüístics aplicats en el treball terminològic o en la normalització de neologismes en català.

Podeu consultar les Condicions generals del servei.

Tornar a l'inici

Servei de Documentació

El TERMCAT, per mitjà de la Biblioteca en Línia, ofereix la possibilitat de consultar les referències bibliogràfiques i la descripció de qualsevol producte terminològic que contingui termes en català (Biblioteca terminològica), dels diccionaris i obres especialitzades en què ha intervingut el Centre (Biblioteca TERMCAT) i dels projectes terminològics que actualment estan en curs d'elaboració (Projectes en curs).

El Servei de Documentació del TERMCAT atén institucions, empreses, associacions professionals, assessors lingüístics, traductors i particulars que necessiten obtenir una informació més detallada sobre productes terminològics d'un determinat àmbit d'especialitat. També ofereix l'opció de consultar el fons documental de la biblioteca del Centre, que conté més de 10.000 volums. Per estar al corrent de les incorporacions mensuals al fons documental del TERMCAT (monografies, articles de revista i parts de monografia), podeu consultar les novetats documentals.

El Servei de Documentació també ofereix informació sobre els criteris de citació bibliogràfica que utilitza el TERMCAT en les seves bibliografies.

Si voleu posar-vos en contacte amb el Servei de Documentació o voleu consultar les obres del nostre fons documental, us podeu adreçar a documentacio@termcat.cat o al telèfon 93 452 61 61.

Si teniu interès en l'adquisició dels materials elaborats pel TERMCAT, consulteu l'enllaç Llibreria de la Generalitat de Catalunya.

Tornar a l'inici

Assessorament terminològic per a la redacció o traducció de textos d'especialitat

El TERMCAT ofereix assessorament metodològic, terminològic i documental per a la redacció o traducció d'obres especialitzades, documentació tècnica o normativa i altres textos d'especialitat a les institucions, universitats i centres de recerca, organismes, empreses i persones que ho sol·liciten.

Les actuacions d'assessorament poden incloure, segons les característiques de cada projecte, tasques de revisió terminològica; de recerca, resolució i, si escau, normalització de neologismes; de suport metodològic; de coordinació d'equips de traductors; d'avaluació qualitativa, i de gestió terminològica i informàtica.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del TERMCAT.

Tornar a l'inici

Assessorament terminològic per a l'elaboració de productes

El TERMCAT atén els organismes (universitats, associacions i col·legis professionals, institucions públiques, empreses, etc.) i les persones (professionals, investigadors, etc.) que sol·liciten assessorament per a l'elaboració de productes terminològics (diccionaris, vocabularis, lèxics, glossaris, tesaurus, etc.).

Les actuacions d'assessorament poden incloure, segons les característiques de cada projecte, tasques de revisió terminològica; de recerca, resolució i, si escau, normalització de neologismes; de suport metodològic; de coordinació d'equips de traductors; d'avaluació qualitativa, i de gestió terminològica i informàtica.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del TERMCAT.

Tornar a l'inici

Assessorament terminològic per a la localització de productes informàtics

El TERMCAT atén els organismes (associacions, institucions públiques, empreses, etc.) que sol·liciten assessorament per a la localització de productes informàtics en català.

Segons les característiques de cada projecte, l'oferta d'assessorament pot incloure informació sobre els recursos documentals de referència en l'àmbit tecnològic, coordinació d'equips de localitzadors, suport metodològic i terminològic durant el procés de desenvolupament o de traducció del programari, normalització dels neologismes que ho requereixin, valoració de la qualitat lingüística i terminològica del producte final i gestió terminològica i informàtica durant tot el projecte.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del TERMCAT.

Tornar a l'inici

Valoració terminològica de productes

El TERMCAT atén els organismes (universitats, associacions i col·legis professionals, institucions públiques, empreses, etc.) i les persones (professionals, investigadors, etc.) que sol·liciten la valoració terminològica d'un producte terminològic o especialitzat que han elaborat o que està en curs d'elaboració.

La valoració se sol concretar en un informe on es detallen les característiques de l'obra, les possibles mancances que s'hi detecten i els passos que caldria fer per resoldre-les.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del TERMCAT.

Tornar a l'inici

Descàrrega i cessió de terminologia

Per mitjà del servei web de Terminologia Oberta, el TERMCAT posa a disposició de la societat repertoris terminològics provinents de les seves bases de dades, en diversos formats i sota llicències Creative Commons.

El TERMCAT també atén les institucions, universitats i centres de recerca, empreses i editorials, col·legis professionals i organismes que sol·liciten una cessió de dades terminològiques per respondre a les necessitats de coneixement i divulgació de terminologia en el si de les seves organitzacions, ja sigui a través dels seus webs corporatius, ja sigui com a suport per a la construcció de plataformes tecnològiques de gestió (cercadors, portals, integració en les eines d'edició, etc.), i també les peticions formulades per professionals de la llengua, per doctorands o per especialistes que necessiten mostres de corpus terminològics representatius en els seus treballs de recerca.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del TERMCAT.

Tornar a l'inici

Eines informàtiques per al treball terminològic

El TERMCAT ofereix actualment dues eines tecnològiques que faciliten el treball terminològic: el GesTerm i el GdTweb.

El GesTerm és un gestor de terminologia creat amb programari lliure i descarregable, que pot ser millorat de manera col·laborativa modificant-ne el codi font.

El GesTerm facilita les principals tasques associades al treball terminològic: creació de fitxes terminològiques i de diccionaris que les continguin, manteniment de la informació associada a les fitxes i als diccionaris, cerques avançades i generació de llistats imprimibles.

Si voleu descarregar-lo, feu clic aquí.

El GdTweb és una eina pensada per a les persones que col·laboren amb el TERMCAT des de localitzacions físiques diverses (tant terminòlegs com especialistes) i que permet treballar via web amb un programa de gestió terminològica connectat amb les bases de dades terminològiques del Centre.

Les prestacions del GdTweb són similars a les del GdT, el gestor de terminologia intern: permet treballar en els diversos fitxers de dades terminològiques del TERMCAT, fent-hi esmenes, fent cerques segons una àmplia gamma de criteris i generant llistats i informes estadístics.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquesta eina per mitjà de la Bústia de contacte del TERMCAT.

Tornar a l'inici

Visites i estades de formació

El TERMCAT, a través de convenis de col·laboració que manté amb diversos centres de recerca i institucions universitàries, actua com a centre de pràctiques per a estudiants de terminologia, lexicografia, traducció, documentació i informàtica.

També s'organitzen sessions d'informació i s'atenen, en el mateix local del Centre, grups d'estudiants interessats en la terminologia per presentar-los de primera mà les principals línies d'actuació.

Es pot sol·licitar informació més detallada sobre aquest servei per mitjà de la Bústia de contacte del TERMCAT.

Tornar a l'inici

Compromisos generals de servei

En la prestació de serveis, el TERMCAT es compromet amb els seus usuaris a:

· Atendre totes les peticions d'informació o d'assessorament formulades pels usuaris per mitjà de professionals qualificats i en els terminis acordats per al servei.

· Garantir la integritat, la confidencialitat i la disponibilitat de les dades que els usuaris li facin arribar en el marc de les relacions professionals establertes, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.

· Mantenir permanentment actualitzades les dades de consulta pública i les dades terminològiques objecte de cessió.

Per a qualsevol suggeriment, queixa o comentari, adreceu-vos a la Bústia de contacte del TERMCAT.

Tornar a l'inici