Context bibliogràfic del terme acte de parla

   

1

 • ca

  Inke Arns -El codi com a acte de parla performatiu. El codi com a acte de parla performatiu- L'art programari implica una activitat artística que, gràcies al seu mitjà -o, més aviat, al material-, fa possible una reflexió crítica del programari mateix (i del seu impacte cultural). En aquest article Inke Arns argumenta que, per a l'art programari, és molt més interessant la noció de performativitat del codi que no pas la seva naturalesa generativa.

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Arns, Inke NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT arns_fitxa_cat_tancat.rtf En línia 1695-5951 Gen. 4 ARTNODES El codi com a acte de parla performatiu Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/arns0505.html

 • en

  Inke Arns - Code as performative speech act. Code as performative speech act - Software art involves an artistic activity which, in the medium -or rather, the material- of software, allows for critical reflection on software (and its cultural impact). In this article Inke Arns argues that, in the context of software art, a far more interesting notion than the "generative" nature of code is its "performativity".

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Arns, Inke NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT arns_fitxa_eng_tancat.doc En línia 1695-5951 Gen. 4 ARTNODES Code as performative speech act Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/arns0505.html

 • es

  El código como acto de habla performativo - El arte software implica una actividad artística que, gracias a su medio -o, más bien, a su material-, hace posible una reflexión crítica sobre el propio software (y sobre su impacto cultural). En este artículo Inke Arns argumenta que, para el arte software, resulta mucho más interesante la noción de "performatividad" del código que su naturaleza "generativa".

  Fitxa bibliogràfica: 2005 Arns, Inke NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_4_esp_arns.doc arns_fitxa_esp_tancat.rtf En línia 1695-5951 Gen. 4 ARTNODES El código como acto de habla performativo Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/arns0505.html