Context bibliogràfic del terme activitat creativa

   

2

  • ca

    Per dir-ho d'alguna manera, Blank deixa fora del net. art els treballs artístics de caràcter digital que només fan servir Internet com a canal de distribució o difusió. Per l'altre costat, Cosic obre la porta del net. art a les activitats creatives que, essent o no de caràcter digital, impliquen un plantejament de xarxa, d'intercanvi, de cooperació. Més enllà dels maldecaps classificadors dels estudiosos i de les lluites per entrar o no dins la nova etiqueta, nosaltres ens sentim còmodes en l'espai que dibuixen aquests dos comentaris.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Art, xarxes i cooperació Article http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html

  • es

    Los dos comentarios citados implican dos visiones sobre lo que es el net.art. A nuestro entender el planteamiento aparentemente restrictivo de Blank es complementario al del aparentemente más abierto de Cosic. Por decirlo de algún modo, Blank deja fuera del net.art aquellos trabajos artísticos de carácter digital que sólo utilizan Internet como canal de distribución o difusión. Por otro lado, Cosic abre la puerta del net.art a aquellas actividades creativas que, siendo o no de carácter digital, implican un planteamiento de red, de intercambio, de cooperación. Más allá de los quebraderos de cabeza clasificatorios de los estudiosos y de las luchas por entrar o no dentro de la nueva etiqueta, nosotros nos sentimos cómodos en el espacio que dibujan estos dos comentarios.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Arte, redes y cooperación Article http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html