Context bibliogràfic del terme algoritme

   

4

  • ca

    Aproximacions metalingüístiques en els mitjans digitals. Avui ens trobem davant d'una realitat en què els sistemes d'autoorganització, la intel·ligència artificial, les xarxes de comunicació, la vida artificial, els algoritmes genètics i les meravelles matemàtiques com la teoria del caos o les matemàtiques fractals estan constantment presents en la nostra vida diària, i tot gràcies a la invenció de l'ordinador. L'ordinador és una metamàquina, una màquina amb la qual es poden construir altres màquines i, alhora, aquestes poden canviar la seva pròpia estructura.

    Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_cat_corregit.doc artnodes_puig_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES L'autoreferencialitat en l'art. El metallenguatge en el mitjà digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/cat/puig.html

  • es

    Aproximaciones metalingüísticas en los medios digitales. Hoy nos encontramos ante una realidad en que los sistemas de autoorganización, la inteligencia artificial, las redes de comunicación, la vida artificial, los algoritmos genéticos y las maravillas matemáticas como la teoría del caos o las matemáticas fractales están constantemente presentes en nuestra vida diaria, y todo gracias a la invención del ordenador. El ordenador es una metamáquina, una máquina en la cual se pueden construir otras máquinas y, a su vez, éstas pueden cambiar su propia estructura.

    Fitxa bibliogràfica: 2006 Puig, Eloi NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_puig_pdf_esp_corregit.rtf artnodes_puig_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Nov. 6 ARTNODES La autoreferencialidad en el arte. El metalenguaje en el medio digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/6/dt/esp/puig.html