Context bibliogràfic del terme art antic

   

1

 • ca

  Aquí la presència no és definida únicament en oposició a absència. Per a ser present, l'art també ha de semblar present, cosa que vol dir que no es pot assemblar a l'art antic i mort del passat tal com és presentat als museus. Fins i tot podem dir que, sota les condicions del museu modern, la novetat de l'art acabat de produir no s'estableix post factum -com el resultat de la comparació amb l'art antic-, sinó que més aviat la comparació es porta a terme abans de l'aparició de la nova obra d'art -i produeix virtualment aquesta nova obra d'art. Les obres d'art modernes es col·leccionen abans que siguin produïdes. L'art d'avantguarda és l'art d'una minoria elitista, però no perquè expressi un gust burgès específic (com, per exemple, afirma Bourdieu), ja que, en certa manera, l'art d'avantguarda no expressa cap gust- ni el gust del públic, ni el personal, ni tampoc el gust dels mateixos artistes.

  ca

  El museu -un espai d'art o tot el sistema de l'art- també funciona com un lloc en què la diferència més enllà de la diferència, entre l'obra d'art i la cosa simple, pot ser produïda o representada. Com ja he dit, una obra d'art nova no hauria de repetir les formes de l'art antic i tradicional que ja s'ha museografiat. Però, actualment, perquè sigui realment nova, una obra d'art no ha de repetir les velles diferències entre els objectes d'art i les coses ordinàries.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Groys, Boris NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_groys.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Sobre el que és nou Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/groys1002/groys1002.html

 • es

  Aquí la presencia no está definida únicamente en oposición a ausencia. Para ser presente, el arte tiene también que parecer presente, lo que significa que no puede parecerse al arte antiguo y muerto del pasado tal y como está presentado en los museos. Incluso podemos decir que, bajo las condiciones del museo moderno, la novedad del arte recién producido no se establece post factum -como el resultado de la comparación con el arte antiguo-, sino que más bien la comparación se realiza antes del surgimiento de la nueva obra de arte -y produce virtualmente esta nueva obra de arte.

  es

  El museo -un espacio de arte o todo el sistema del arte- también funciona como un lugar en el que la diferencia más allá de la diferencia, entre la obra de arte y la cosa simple, puede ser producida o representada. Como ya he mencionado, una obra de arte nueva no debería repetir las formas del arte antiguo y tradicional que ya está museografiado. Pero, actualmente, para ser realmente nueva, una obra de arte no debe repetir las viejas diferencias entre los objetos de arte y las cosas ordinarias.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Groys, Boris NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_groys.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Sobre lo nuevo Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/groys1002/groys1002.html