Context bibliogràfic del terme art biològic

   

1

 • ca

  Ja estem acostumats al paper de la tecnologia en la configuració d'uns valors estètics humans, tal com s'observa en la cirurgia plàstica o en el mitjà televisiu, però l'enginyeria genètica obre les portes al nou concepte d'art transgènic, que opera sota la nostra pell i presenta possibilitats insospitades. Però més que les creacions que ens oferirà l'art biològic mitjançant la implantació de gens artificials en el genoma d'una espècie determinada, el més important serà la relació entre l'artista, l'obra i el destinatari del nou ésser.

  ca

  No hi ha art transgènic sense un compromís ferm i l'acceptació de la responsabilitat per la nova forma de vida així creada. Les preocupacions ètiques són de vital importància en qualsevol obra artística i esdevenen més crucials que mai en el context de l'art biològic. Des de la perspectiva de la comunicació entre les espècies, l'art transgènic reclama una relació dialògica entre l'artista, la criatura / obra d'art i els que hi estan en contacte.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES L'Art transgènic Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/kak1101/kak1101.html

 • es

  Nos hemos acostumbrado al papel de la tecnología en la configuración de valores estéticos humanos, como demuestran la cirugía plástica o el medio televisivo, pero la ingeniería genética abre las puertas al nuevo concepto de arte transgénico, que opera bajo nuestra piel y presenta posibilidades insospechadas. Sin embargo, aparte de las creaciones que nos ofrecerá el arte biológico mediante la implantación de genes artificiales en el genoma de una especia determinada, lo realmente importante será la relación entre el artista, la obra y el destinatario del nuevo ser. GFP K-9 es un buen ejemplo de arte transgénico: un perro totalmente normal, salvo que su pelo es de color verde fluorescente, gracias a la proteína prestada por una medusa.

  es

  El público puede llevarse a casa las obras de arte transgénicas para cultivarlas en el jardín o criarlas como animales de compañía. No hay arte transgénico sin un compromiso firme y la aceptación [2] de la responsabilidad por la nueva forma de vida así creada. Las preocupaciones éticas son de capital importancia en cualquier obra artística y se hacen más cruciales que nunca en el contexto del arte biológico. Desde la perspectiva de la comunicación entre las especies, el arte transgénico reclama una relación dialógica entre el artista, la criatura/obra de arte y aquellos que entran en contacto con ella.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES El Arte transgénico Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/kak1101/kak1101.html