Context bibliogràfic del terme art digital

   

1

 • ca

  És clar, ho fem molt evident per a atraure'ls, però podria no ser-ho tant. Marie Sester, que té formació en arquitectura, va començar a treballar en art digital amb la motivació de, tal com deia ella, "qüestionar la perspectiva d'Occident i el metaestat d'un nou ordre mundial, fent servir arquetips i referents com a punts de partida". Entrevistada per Pau Waelder (codirector d'Artactiva), a Ars Electronica 2003.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Sester, Marie NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT access_cat-corregit.doc En línia 1695-5951 Jul. 5 ARTNODES """Espant i gaudi, totes dues reaccions surten d'allà mateix""" Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/espai/cat/art/access.html

 • en

  Now, obviously, we are making it so obvious to attract them, but it could be not so obvious. Marie Sester, coming from an architecture background, started working in digital art work with the motivation of, as she said, "questioning the perspective of the West, and the meta-state of a New World Order, employing archetypes and referents as starting points". Interviewed by Pau Waelder (co-director of Artactiva), at Ars Electronica 2003.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Sester, Marie NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT access_eng-corregit.doc En línia 1695-5951 Jul. 5 ARTNODES """Scare and enjoy, both reactions come out of the same thing""" Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/espai/eng/art/access.html

 • es

  Por supuesto, lo hacemos muy evidente para atraer a la gente, pero podría no serlo tanto. Marie Sester, con una formación en arquitectura, empezó trabajando en arte digital con la motivación de, como ella misma dice, "cuestionar la perspectiva de Occidente y el metaestado de un nuevo orden mundial, utilizando arquetipos y referentes como puntos de partida". Entrevistada por Pau Waelder (codirector de Artactiva), en Ars Electronica 2003.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Sester, Marie NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT access_esp-corregit.doc En línia 1695-5951 Jul. 5 ARTNODES """Miedo y disfrute, ambas reacciones provienen del mismo sitio""" Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/espai/esp/art/access.html