Context bibliogràfic del terme art digital

   

2

 • ca

  Pau Alsina -Sobre art i informàtica: introducció a l'art ... Sobre art i informàtica: introducció a l'art digital- En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions de l'art i la informàtica oferint una panoràmica de l'art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. art digital, informàtica, net art, realitat virtual, software art, vida artificial. UOC, Artnodes.

  ca

  Sobre art i informàtica: introducció a l'art digital. En aquest article es reconstrueix breument la història de les interseccions de l'art i la informàtica oferint una panoràmica de l'art digital a partir de les diferents tecnologies digitals emprades per a la creació. D'aquesta manera s'introdueixen conceptes clau i exemples significatius de pràctiques artístiques que exemplifiquen les interseccions de les arts amb el programari, Internet, la realitat virtual, la intel·ligència artificial o la vida artificial, enteses com algunes de les tecnologies i camps d'estudi més destacats de la informàtica que han generat interessants hibridacions amb l'àmbit de les arts. El que es vol no és tant crear una categorització de l'art digital basada en les tecnologies que s'hi fan servir, sinó més aviat mostrar alguns dels camps d'acció més destacats per a fer possible que es portin a terme futures investigacions més específiques que relacionin la història de l'art digital amb els desenvolupaments actuals, i també amb les temàtiques suscitades en la cultura contemporània. art digital, informàtica, net art, realitat virtual, software art, vida artificial

  Fitxa bibliogràfica: 2004 Alsina, Pau NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet NO DEFINIT Alsina_fitxa_cat_editat.doc En línia 1695-5951 Jul. 4 ARTNODES Sobre Art i Informàtica: introducció a l'Art Digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/alsina0704.html

 • en

  In this way, the key concepts and most important examples of artistic practices are introduced to show the intersections between the arts and software, internet, virtual reality, artificial intelligence or artificial life; these being seen to be some of the most important computing technologies and areas of study to have generated interesting hybrids in the field of the arts. The idea is not to try and create a categorisation for digital art based on the technologies used, but rather to show some of the most important areas of activity so as to allow for the future development of more specific research that looks at the relations between the history of digital art, current developments and the subjects arising in contemporary culture. digital art, computing, net art, virtual reality, software art, artificial life

  en

  Pau Alsina - On art and computing: an introduction to... On art and computing: an introduction to digital art - This article summarises the history of intersections between art and computing, offering an overview of digital art in terms of the different digital technologies used in its creation. digital art, computing, net art, virtual reality, software art, artificial life.

  en

  Títol On art and computing: an introduction to digital art.

  Fitxa bibliogràfica: 2004 Alsina, Pau NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT Alsina_fitxa_eng_editat.doc En línia 1695-5951 Jul. 4 ARTNODES On art and computing: an introduction to digital art Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/alsina0704.html

 • es

  No se busca tanto crear una categorización del arte digital basada en las tecnologías utilizadas, sino más bien mostrar algunos de los campos de acción más destacados para posibilitar la realización de futuras investigaciones más específicas que pongan en relación la historia del arte digital con los actuales desarrollos, así como con las temáticas suscitadas en la cultura contemporánea. arte digital, informática, net art, realidad virtual, software art, vida artificial

  es

  Pau Alsina - Sobre arte e informática: introducción al arte... Sobre arte e informática: introducción al arte digital - En este artículo se reconstruye de forma breve la historia de las intersecciones del arte y la informática ofreciendo una panorámica del arte digital a partir de las diferentes tecnologías digitales utilizadas para la creación. arte digital, informática, net art, realidad virtual, software art, vida artificial.

  es

  Títol Sobre arte e informática: introducción al arte digital.

  Fitxa bibliogràfica: 2004 Alsina, Pau NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_4_cat_alsina.doc Alsina_fitxa_esp_editat.doc En línia 1695-5951 Jul. 4 ARTNODES Sobre Arte e Informática: introducción al Arte Digital Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/alsina0704.html