Context bibliogràfic del terme art digital

   

3

 • ca

  "El programari artístic està relacionat amb el significat del programari en la nostra societat" -En aquesta interessant conversa amb Andreas Broeckmann, el codi i el programari artístic esdevenen els temes principals. Fem un repàs del passat, el present i el futur de l'art digital, les seves utopies i també la repercussió que té, l'evolució de les utopies i la creació de programari i codi en la nostra cultura i societat. codi, programari artístic, utopia, cultura, societat, futur.

  ca

  Al llarg d'aquesta interessant conversa amb Andreas Broeckmann, el codi i el programari artístic esdevenen els temes principals. Fem un repàs del passat, el present i el futur de l'art digital, i més específicament del programari i el codi artístics. En aquest repàs també parlem de l'evolució de les utopies de l'art digital, les que ja s'han ensorrat i les que estan sorgint, i també parlem de la repercussió de l'evolució de les utopies i de la creació de programari i codi en la nostra cultura i societat. Andreas Broeckmann va estudiar història de l'art, sociologia i estudis dels media i va treballar com a cap de projectes a V2 Organisation a Rotterdam, Institute for the Unstable Media.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Broeckmann, Andreas NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT andreas_broeckman_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Sep. 5 ARTNODES El programari artístic està relacionat amb el significat del programari en la nostra societat. Entrevista a Andreas Broeckmann Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann.html

 • en

  "Software art relates to the meaning of software in our society" - Throughout this interesting conversation with Andreas Broeckmann, code and software art themes come up as the main subjects. We review the past, present and future of digital art, the utopias in relation to it, and also the repercussion of it all, utopia evolution and software and code development, on our culture and society. code, software art, utopia, culture, society, future .

  en

  Throughout this interesting conversation with Andreas Broeckmann, code and software art themes come up as the main subjects. We review the past, the present and future of digital art; and more specifically software and code arts. In connection with this review, we talk about the evolution of digital art utopias, the ones that have already crashed and the emerging ones, and also the repercussion of utopia evolution and software and code development on our culture and society. Andreas Broeckmann studied art history, sociology and media studies and worked as a project manager at V2_Organisation Rotterdam, Institute for the Unstable Media.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Broeckmann, Andreas NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT andreas_broeckman_eng_corregit.doc En línia 1695-5951 Sep. 5 ARTNODES Software art relates to the meaning of software in our society. Interview with Andreas Broeckmann Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/broeckmann.html

 • es

  Hacemos un repaso al pasado, presente y futuro del arte digital, y más específicamente al software y código artísticos. En este repaso también hablamos de la evolución de las utopías del arte digital, las que ya se han desmoronado y las que están surgiendo, y también hablamos de la repercusión de la evolución de las utopías y la creación de software y código en nuestra cultura y sociedad. Andreas Broeckmann estudió historia del arte, sociología y estudios de los media y trabajó como jefe de proyectos en la V2_Organisation en Rotterdam, Institute for the Unstable Media.

  es

  "El software artístico está relacionado con el significado del software en nuestra sociedad" - A lo largo de esta interesante conversación con Andreas Broeckmann, el código y el software artístico se convierten en los temas principales. Hacemos un repaso al pasado, presente y futuro del arte digital, sus utopías y también la repercusión que tiene todo ello, la evolución de las utopías y la creación de software y código en nuestra cultura y sociedad. código, software artístico, utopía, cultura, sociedad, futuro .

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Broeckmann, Andreas NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT andreas_broeckman_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Sep. 5 ARTNODES El software artístico está relacionado con el significado del software en nuestra sociedad. Entrevista a Andreas Broeckmann Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann.html