Context bibliogràfic del terme art digital

   

6

  • ca

    Partint del motto wittgensteinià "d'ensenyar diferències" s'intenta mostrar una sèrie de diferències entre l'art i la política per a analitzar en quins contextos aquesta combinació resta justificada. La tesi central resumida és que el compromís entre l'art digital i la política s'ha d'entendre sobretot com un compromís ètic de l'artista amb les noves formes de comunicació electròniques que fan que alguns discursos i posicions polítiques siguin comprensibles, de fet desitjables, en accions purament artístiques que depenguin fortament d'estructures en xarxa.

    Fitxa bibliogràfica: 2003 Casacuberta, David NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT artnodes_3_cat_casacuberta_resum.doc En línia 1695-5951 Oct. 3 ARTNODES Les relacions entre política i art en xarxa: descobriu-hi les 9 diferències Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/dcasacuberta1003/dcasacuberta1003_resum.html

  • es

    Partiendo del motto wittgensteiniano de "enseñar diferencias" se intenta mostrar una serie de diferencias entre el arte y la política para analizar en qué contextos esta combinación queda justificada. La tesis central resumida es que el compromiso entre el arte digital y la política debe entenderse principalmente como un compromiso ético del artista con las nuevas formas de comunicación electrónicas que hacen que ciertos discursos y posturas políticas sean comprensibles, de hecho deseables, en acciones puramente artísticas que dependan fuertemente de estructuras en red.

    Fitxa bibliogràfica: 2003 Casacuberta, David NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_esp_casacuberta_resum.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Oct. 3 ARTNODES Las relaciones entre política y arte en red: descubra las 9 diferencias Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/dcasacuberta1003/dcasacuberta1003.html