Context bibliogràfic del terme art electrònic

   

1

  • ca

    Ens dirigim cap a processos que ja no se centren en la representació d'interfícies. El fet que actualment tinguem molts exemples de programari artístic que parteixen de l'experiència de la interfície, però la subverteixen o la capgiren, marca una mena de llindar, el final d'un discurs, i possiblement el començament d'un altre discurs dins de l'art electrònic. Gerfried Stocker: Continuaré amb la qüestió de l'estètica en el programari artístic perquè es tracta d'una expressió molt problemàtica: està massa vinculada a l'art tradicional, però és molt interessant fixar-nos en què pensem quan parlem de l'estètica en la programació.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El programari artístic és material artístic genuí? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

  • es

    Nos dirigimos hacia procesos que ya no se centran en la representación de interfaces. Que actualmente dispongamos de muchos ejemplos de software artístico que parten de la experiencia de la interfaz, pero la subvierten o la invierten, marca una especie de umbral, el final de un discurso y posiblemente el principio de otro discurso en arte electrónico. Gerfried Stocker: Seguiré con la cuestión de la estética en el software artístico porque se trata de una expresión muy problemática: está demasiado vinculada al arte tradicional, pero es muy interesante fijarnos en qué pensamos cuando hablamos de estética en la programación. Quisiera referirme a la obra de Golan Levin, que admiro muchísimo.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES ¿El software artístico es material artístico genuino? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html