Context bibliogràfic del terme art electrònic

   

7

 • ca

  Entrevista a Gerfried Stocker " Els projectes en xarxa ajuden a formar una massa social crítica "-En el context del 25è aniversari d'Ars Electronica, Gerfried Stocker ens explica com és d'interessant i útil aquest repàs històric de l'art electrònic per a les persones relacionades amb l'art i els mitjans digitals i multimèdia, atès que els dóna l'oportunitat d'entendre millor en quin punt exacte es troba el Media Art, d'on ha vingut i què s'ha fet fins ara. Ars Electronica, xarxes, Media Art

  ca

  " Els projectes en xarxa ajuden a formar una massa social crítica " En el context del 25è aniversari d'Ars Electronica, Gerfried Stocker ens explica com és d'interessant i útil aquest repàs històric de l'art electrònic per a les persones relacionades amb l'art i els mitjans digitals i multimèdia, atès que els dóna l'oportunitat d'entendre millor en quin punt exacte es troba el Media Art, d'on ha vingut i què s'ha fet fins ara. I en aquesta evolució, Stocker considera que un dels grans canvis de la societat i gran inspiració posterior per a l'artista ha estat l'augment dels mitjans de control i com a conseqüència de la por que experimenten les persones davant del terrorisme i el perill extern.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Stocker, Gerfried NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT stocker_entrevista_fitxa_cat_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES Els projectes en xarxa ajuden a formar una massa social crítica. Entrevista a Gerfried Stocker Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/stocker.html

 • es

  "Los proyectos en red ayudan a formar una masa social crítica". En el contexto del 25º aniversario de Ars Electronica, Gerfried Stocker nos explica lo interesante y útil de este repaso histórico del arte electrónico para las personas relacionadas con el arte y los medios digitales y multimedia, dado que les brinda la oportunidad de entender mejor en qué punto exacto se encuentra el Media Art, de dónde viene y qué se ha hecho hasta el momento. Y en esta evolución, Stocker considera que uno de los grandes cambios de la sociedad y gran inspiración posterior para el artista ha sido el aumento de los medios de control y vigilancia como consecuencia del miedo que experimentan las personas ante del terrorismo y el peligro externo.

  es

  Entrevista a Gerfried Stocker. "Los proyectos en red ayudan a formar una masa social crítica" - En el contexto del 25º aniversario de Ars Electronica, Gerfried Stocker nos explica cómo de interesante y útil es este repaso histórico al arte electrónico para las personas relacionadas con el arte y los medios digitales y multimedia, dado que les brinda la oportunidad de entender mejor en qué punto exacto se encuentra el Media Art, de dónde viene y qué se ha hecho hasta el momento. Ars Electronica, redes, Media Art.

  Fitxa bibliogràfica: 2006 Stocker, Gerfried NO DEFINIT NO DEFINIT Text breu NO DEFINIT stocker_entrevista_fitxa_esp_corregit.doc En línia 1695-5951 Abr. 4 ARTNODES Los proyectos en red ayudan a formar una masa social crítica. Entrevista a Gerfried Stocker Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/stocker.html