Context bibliogràfic del terme art en xarxa

   

2

  • ca

    Partint d'una concepció del net. art (art en xarxa) com un conjunt de pràctiques col·laboratives, que fins i tot es poden donar fora de la Xarxa, es fa servir una activitat realitzada en diversos tallers per a acostar-se a la cooperació i la no -linealitat. Dos aspectes importants en molts treballs de net. art i que són presents en la recerca artística del Taller d' Intangibles. "L'art a la Xarxa no és altra cosa que la documentació d'art que no ha estat creat a la Xarxa, (...) i que, en termes de contingut, no estableix cap relació amb la Xarxa. (...) L'art en xarxa [ net. art ] funciona només a la Xarxa i té la Xarxa o el'netmyth'com a tema (...). Un grup o una persona dissenya un sistema que pot ser expès per altres persones (...) els projectes de net. art sense la participació de persones externes són potser conceptes interessants, però no prenen la posició de creació col·lectiva a la Xarxa".

    ca

    Un net. art analògic. Els dos comentaris citats impliquen dues visions sobre el que és el net. art (art en xarxa). Segons el nostre parer el plantejament aparentment restrictiu de Blank és complementari al de l'aparentment més obert de Cosic.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Art, xarxes i cooperació Article http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html