Context bibliogràfic del terme art interactiu

   

2

  • ca

    L'artista es converteix literalment en un programador genètic que es capaç de crear formes de vida si escriu o altera aquest codi. Amb la creació i procreació de mamífers bioluminescents i d'altres criatures en el futur, la comunicació dialògica entre les espècies canviarà profundament el que entenem actualment per art interactiu. Aquests animals han de rebre la mateixa estima i cura que qualsevol altre animal.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES L'Art transgènic Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/kak1101/kak1101.html

  • en

    The artist literally becomes a genetic programmer who can create life forms by writing or altering this code. With [14] the creation and procreation of bioluminescent mammals and other creatures in the future, dialogical interspecies communication will change profoundly what we currently understand as interactive art. These animals are to be loved and nurtured just like any other animal. The result of transgenic art processes must be healthy creatures capable of as regular a development as [15] any other creatures from related species.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Transgenic Art Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/kak1101/kak1101.html