Context bibliogràfic del terme art interactiu

   

4

 • ca

  En aquest model, l'obra d'art comprèn tot el sistema, las màquines i la gent. L'èxit en aquestes noves formes d'art interactiu depèn de la capacitat d'integrar una visualització de l'acció o agència del sistema en l'obra mateixa. És en aquest context, tant pel que fa al disseny interactiu com als mitjans tàctics, on aplico la mateixa màxima: "La visibilitat no s'assoleix per mitjà de prediccions, sinó de la integració.".

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_cat_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI dels mitjans estratègics Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • en

  In this model, the work of art includes the whole system, the machines and the people. Success in these new forms of interactive art depends on being able to integrate a visualisation of the action or agency of the system into the work itself. It is in this context in both interaction design or tactical media that I apply the same maxim, "visibility is not achieved through prediction, but through support.".

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_eng_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES The GHI of Tactical Media Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • es

  En este modelo, la obra de arte comprende todo el sistema, las máquinas y la gente. El éxito en estas nuevas formas de arte interactivo depende de la capacidad de integrar una visualización de la acción o agencia del sistema en la propia obra. Es en este contexto, tanto en el diseño interactivo como en los medios tácticos, donde aplico la misma máxima: "La visibilidad no se consigue por medio de predicciones, sino de la integración.".

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html