Context bibliogràfic del terme art telemàtic

   

3

 • ca

  El terme telemàtica va ser aplicat per primera vegada en el context de l'art per Roy Ascott (1984), el qual l'ha descrit com a "àmplies categories de tecnologies i metodologies que evolucionen constantment -ara divergeixen, ara convergeixen i després s'hibriden- a un ritme accelerat". Entre el 1977 i el 1994, artistes com ara Galloway i Rabinowitz (1977), Adrian (1995) i Ascott (1983) recorrien al fax, la televisió d'exploració lenta i les xarxes informàtiques incipients per a assentar les bases de l'art telemàtic (Dietz, 2001). Amb la creació de la World Wide Web el 1989, l'ús de la xarxa de comunicacions mundial va créixer a un ritme exponencial i va començar una nova era d'art telemàtic, en què participen artistes com ara Muntadas (1994), Goldberg (1995), Vesna (web), Kac o Roberson (2000). En un principi, la realitat virtual no es basava en les xarxes informàtiques.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 1 ARTNODES Pooja en línia: Internet com a lloc per a la contemplació d'allò que és diví Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/rianan0302/rianan0302.html

 • en

  Telematic and Virtual Reality Art. The term telematics was first applied in the context of art by Roy Ascott (1984) who has described it as 'broad categories of technologies and methodologies that are constantly evolving-bifurcating, joining, hybridizing-at an accelerated rate'. Between 1977 and 1994 artists like Galloway &Rabinowitz (1977), Adrian (1995) and Ascott (1983) used fax, Slowscan TV, and early computing networks to lay the foundations of telematic art (Dietz, 2001). With the advent of the world wide web in 1989, the use of the global communications network grew at an exponential rate and a new era of telematic art began, involving artists like Mutandas (1994), Goldberg (1995), Vesna (website), Kac, Roberson (2000). Initially, virtual reality was not networked.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Online Pooja: The Internet as a site for the Contemplation of the Divine Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/rianan0302/rianan0302.html

 • es

  Arte telemático y realidad virtual. El término telemática fue aplicado por primera vez en el contexto del arte por Roy Ascott (1984), quien lo ha descrito como "amplias categorías de tecnologías y metodologías que evolucionan constantemente -que divergen, convergen y después se hibridan- a un ritmo acelerado". Entre 1977 y 1994, artistas como Galloway y Rabinowitz (1977), Adrian (1995) y Ascott (1983) recurrían al fax, la televisión de exploración lenta y las redes informáticas incipientes para sentar las bases del arte telemático (Dietz, 2001). Con la creación de la World Wide Web en 1989, el uso de la red de comunicaciones global creció a un ritmo exponencial y empezó una nueva era de arte telemático, en la que participan artistas como Muntadas (1994), Goldberg (1995), Vesna (web), Kac o Roberson (2000). En un principio, la realidad virtual no estaba basada en las redes informáticas.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Rajah, Niranjan NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_rajah.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 1 ARTNODES Pooja en línea: Internet como lugar para la contemplación de lo divino Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/rianan0302/rianan0302.html