Context bibliogràfic del terme art tradicional

   

3

 • ca

  El codi informàtic és material artístic genuí com les imatges digitals o les imatges pictòriques?. Gerfried Stocker: Per a mi és interessant observar que, fins i tot en aquesta etapa avançada de tractar amb el programari artístic, sempre apareix l'estranya necessitat de justificar aquest tipus d'art fora del context d'art tradicional. I penso que no és prou radical ... no tan radical com vostè volia que fos ...

  ca

  El fet que actualment tinguem molts exemples de programari artístic que parteixen de l'experiència de la interfície, però la subverteixen o la capgiren, marca una mena de llindar, el final d'un discurs, i possiblement el començament d'un altre discurs dins de l'art electrònic. Gerfried Stocker: Continuaré amb la qüestió de l'estètica en el programari artístic perquè es tracta d'una expressió molt problemàtica: està massa vinculada a l'art tradicional, però és molt interessant fixar-nos en què pensem quan parlem de l'estètica en la programació. Voldria referir-me a l'obra de.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El programari artístic és material artístic genuí? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

 • en

  The fact that we now have many examples of software art which take the interface experience but subvert it or turn it upside down, marks something like the threshold, the end of one discourse and perhaps the beginning of a different discourse in electronic arts. Gerfried Stocker: I'll take up the discussion about aesthetics in software art because it's a very problematic term: it's so strongly related to traditional art but it's a very interesting point really to look at what we're thinking of when we're talking about aesthetics in programming. I'd like to refer to Golan Levin's work, which I admire very much.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Is software art a genuine artistic material? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

 • es

  ¿Tiene el software una función puramente instrumental o bien ofrece nuevas perspectivas culturales y creativas? ¿El código informático es material artístico genuino como lo son las imágenes digitales o las imágenes pictóricas?. Gerfried Stocker: Para mí es interesante observar que, incluso en este estadio avanzado de tratar con el software artístico, siempre aparece la extraña necesidad de justificar ese tipo de arte fuera del contexto de arte tradicional. Y creo que no es suficientemente radical... no tan radical como usted quería...

  es

  Que actualmente dispongamos de muchos ejemplos de software artístico que parten de la experiencia de la interfaz, pero la subvierten o la invierten, marca una especie de umbral, el final de un discurso y posiblemente el principio de otro discurso en arte electrónico. Gerfried Stocker: Seguiré con la cuestión de la estética en el software artístico porque se trata de una expresión muy problemática: está demasiado vinculada al arte tradicional, pero es muy interesante fijarnos en qué pensamos cuando hablamos de estética en la programación. Quisiera referirme a la obra de Golan Levin, que admiro muchísimo. La estética de su código no está en las preciosas imágenes o agradables sonidos que crea.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES ¿El software artístico es material artístico genuino? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html