Context bibliogràfic del terme atomisme visual

   

1

 • ca

  2.1. Atomisme visual / Ontologia discreta. L'avantguarda dels anys vint va desenvolupar una peculiar aproximació a la comunicació visual a la qual faré referència amb el nom d'atomisme visual.

  ca

  Atomisme visual / Ontologia discreta. L'avantguarda dels anys vint va desenvolupar una peculiar aproximació a la comunicació visual a la qual faré referència amb el nom d'atomisme visual. Aquesta aproximació es fonamenta en la idea que un missatge visual complex es pot construir a partir d'elements simples els efectes psicològics dels quals els coneixem per endavant.

  ca

  En efecte, aquests quadres eren conjunts d'estímuls psicològics, semblants als que empraven els psicòlegs per a estudiar la percepció humana i els efectes emocionals dels elements visuals. L'atomisme visual va adquirir un nou significat als anys vint, quan els artistes investigaven noves maneres de racionalitzar la comunicació de masses. Si es coneix per endavant l'efecte de cada element simple, segons aquest raonament, aleshores és possible predir de manera fiable la resposta de l'espectador a missatges complexos construïts a partir de la unió d'aquests elements.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES L'avantguarda com a programari Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich1002/manovich1002.html

 • en

  These paintings in effect were sets of psychological stimuli, similar to the ones used by psychologists to study human perception and the emotional effects of visual elements. Visual atomism acquired a new significance in the 1920s when the artists were searching for ways to rationalize mass communication. If the effect of every single element is known beforehand, so the logic went, it may be possible to reliably predict a viewer's response to complex messages put together from such elements.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Avant-garde as Software Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/manovich1002/manovich1002.html

 • es

  En efecto, estos cuadros eran conjuntos de estímulos psicológicos, similares a los utilizados por los psicólogos para estudiar la percepción humana y los efectos emocionales de los elementos visuales. El atomismo visual adquirió un nuevo significado en los años veinte, cuando los artistas investigaban nuevas maneras de racionalizar la comunicación de masas. Si se conoce de antemano el efecto de cada elemento simple, según este razonamiento, entonces es posible predecir de modo fiable la respuesta del espectador a mensajes complejos construidos a partir de la unión de estos elementos.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES La vanguardia como software Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich1002/manovich1002.html