Context bibliogràfic del terme avantguarda artística

   

3

  • ca

    Generalment, aquests últims no es poden veure en els productes acabats. És el que defenso en el meu article "L'avantguarda com a programari", en el qual suggereixo que potser la veritable avantguarda artística és el programari mateix. Perquè, de fet, és allà (en els navegadors, en els llenguatges) on es poden veure nous principis treballant.

    Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_cat_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Sens dubte encara som al començament Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

  • es

    Generalmente, uno no puede ver estos últimos en los productos acabados. Es lo que defiendo en mi artículo "La vanguardia como software", en el cual sugiero que tal vez la verdadera vanguardia artística sea el propio software. Porque, de hecho, es allí (en los navegadores, en los lenguajes) donde se pueden ver nuevos principios trabajando.

    Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_esp_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Definitivamente, creo que estamos en el principio Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html