Context bibliogràfic del terme boid

   

1

 • ca

  En una segona etapa tenim la intenció d'oferir aquest espai a grups de dansa o d'interpretació per tal de generar coreografies específiques per a aquest entorn interactiu. Un d'aquests experiments serà una coreografia basada en els principis del comportament emergent en què els intèrprets es converteixen en boids (objectes ocell). 1.

  ca

  Aquests patrons no són el resultat d'una programació igualment complexa (en el sentit que els elements que integren el sistema es programin per fer determinades maniobres), sinó de la interacció reiterada, en el temps i en l'espai, de nombrosos objectes. En els sistemes de vida artificial, el comportament dels boids o bird objects (objectes ocell) ve donat per tres instruccions ben simples: No atansar-se ni allunyar-se gaire de la resta d'objectes existents a l'espai virtual, inclosos els altres boids. Mirar d'igualar la velocitat i la direcció de la resta de boids. Mirar de "volar" sempre cap al centre dels boids que es troben al voltant. Aquestes instruccions no es poden aplicar als visitants, però sí que es podrien adaptar i fer servir com a base d'una coreografia.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Landa, Kepa NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_landa.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES "El projecte ""Escrivint en l'aire""" Article http://www.uoc.edu/caiia-star-2001/cat/articles/landa0102/landa0102.html

 • es

  En los sistemas de vida artificial el comportamiento de los boids o birds objects (objetos pájaro) se rige por tres simples instrucciones: No acercarse ni alejarse mucho de los demás objetos existentes en el espacio virtual, incluyendo los demás boids. Tratar de igualar la velocidad y la dirección de los demás boids.

  es

  Tratar de "volar" siempre hacia el centro de los boids que se encuentren en la vecindad inmediata. Estas instrucciones no pueden aplicarse a los visitantes pero sí podrían adaptarse y ser empleadas como base de una coreografía.

  es

  En una segunda etapa tenemos la intención de ofrecer este espacio a grupos de danza o interpretación a fin de generar coreografías específicas para este entorno interactivo. Uno de estos experimentos será una coreografía basada en los principios del comportamiento emergente en la que los intérpretes se convierten en boids (objetos pájaro). Planteamiento.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Landa, Kepa NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_landa.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES "El proyecto ""Escribiendo en el aire""" Article http://www.uoc.edu/caiia-star-2001/esp/articles/landa0102/landa0102.html