Context bibliogràfic del terme ciberespai

   

5

 • ca

  No obstant això, la navegació per aquests territoris de la incertesa és un desafiament per a tots els que decideixen participar en un procés cultural i evolutiu que propicia la transdisciplinarietat. Un terme que evoca un estat intermedi, fluid i ingràvid que té un fèrtil medi de cultiu al ciberespai. Tractar aquest estat com una etiqueta més, seria com aniquilar-ne el potencial.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • en

  Nevertheless, finding one's way through these territories of uncertainly constitutes a challenge for all those who decide to participate in the evolutionary and cultural process facilitated by transdisciplinarity: a term that evokes a fluid, weightless "intermediate state" that finds a fertile medium in cyberspace. To treat this state as just one more label would be to annihilate its potential.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Fluid Dynamics Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

 • es

  No obstante, la navegación por estos territorios de la incertidumbre constituye un desafío para todos los que deciden participar en un proceso cultural y evolutivo que propicia la transdisciplinariedad. Un término que evoca un estado intermedio, fluido e ingrávido que encuentra un fértil caldo de cultivo en el ciberespacio. Tratar este estado como una etiqueta más, sería como aniquilar su potencial.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html