Context bibliogràfic del terme cinema digital

   

2

 • ca

  Almenys això vaig pensar en acabar el llibre. El llibre tracta dels nous media per se: llocs web, CD-ROM, multimèdia, imatges digitals, cinema digital ... Però arribat a aquest punt, ara m'interessa molt més l'ampli efecte dels ordinadors en la cultura. Potser algú està fent alguna cosa en música o en arquitectura, i potser aquesta persona no utilitza ordinadors, però aquesta persona viu en un món informatitzat.

  ca

  Francisco, perquè miren de barrejar tasques fetes amb ordinadors, però també reflecteixen la cultura informatitzada, que no empra necessàriament ordinadors. M.: Continuant en aquesta direcció tenim, d'una banda, un gran moviment en el món de la informàtica per a produir la perfecció tècnica en el tractament de la imatge, la perspectiva, la resolució, el moviment de càmera, i a més ha nascut el cinema digital. De l'altra, tenim Dogma, que persegueix un acostament més natural al cinema i rebutja el que considera un ús excessiu de la tècnica en les seves produccions, com els efectes especials, la il·luminació artificial, etc.

  Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_cat_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Sens dubte encara som al començament Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

 • es

  Al menos eso creí al acabar el libro. El libro trata de los nuevos media per se: sitios web, CD-Roms, multimedia, imágenes digitales, cine digital... Pero llegado a este punto, ahora me interesa mucho más el amplio efecto de los ordenadores en la cultura. Tal vez alguien esté haciendo algo en música o en arquitectura, y tal vez esta persona no está usando ordenadores, pero esa persona vive en un mundo informatizado.

  es

  ¿Cómo reacciona esa persona a la cultura de la pantalla y a los nuevos modos de percepción y cognición? Y eso es un poco la exposición [2] de San Francisco, pues están tratando de mezclar trabajos realizados con ordenadores, pero también reflejan la cultura informatizada, que no emplea necesariamente ordenadores. M.: Siguiendo en esta dirección: por un lado hay un gran movimiento en el mundo de la informática para producir la perfección técnica en el tratamiento de la imagen, la perspectiva, la resolución, el movimiento de cámara, y además ha nacido el cine digital. Por otro, tenemos a Dogma, que persigue un acercamiento más natural al cine y rechaza lo que considera un uso excesivo de la técnica en sus producciones como los efectos especiales, la iluminación artificial, etc.

  Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_esp_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Definitivamente, creo que estamos en el principio Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html