Context bibliogràfic del terme ciències socials

   

2

  • ca

    Malgrat tot, en el camp de la biologia, la teoria de sistemes topa amb els primers fracassos i limitacions per manca de tècniques matemàtiques que permetin tractar la complexitat dels sistemes vius. Només el descobriment de la nova matemàtica de la complexitat i l'emergència del concepte d'autoorganització donen un nou impuls a l'aplicació de la teoria de sistemes que, juntament amb el desenvolupament de la microelectrònica, tindrà un profund efecte transformador en les més diverses branques de les ciències socials i naturals. Podem trobar ressons i coincidències entre aquests conceptes i algunes de les manifestacions artístiques més innovadores del segle passat.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

  • es

    No obstante, en el campo de la biología, la teoría de sistemas recoge sus primeros fracasos y limitaciones por falta de técnicas matemáticas para tratar la complejidad de los sistemas vivos. Tan sólo el descubrimiento de la nueva matemática de la complejidad y la emergencia del concepto de la autoorganización logran dar nuevos impulsos a la aplicación de la teoría de sistemas que, junto con el desarrollo de la microelectrónica, tendrá un profundo efecto transformador en las más diversas ramas de las ciencias sociales y naturales. Podemos encontrar ciertas resonancias y coincidencias entre estos conceptos y algunas de las manifestaciones artísticas más innovadoras del siglo pasado.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinámicas Fluidas Article http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html