Context bibliogràfic del terme codi informàtic

   

1

 • ca

  Té el programari una funció purament instrumental o bé ofereix perspectives culturals i creatives noves?. El codi informàtic és material artístic genuí com les imatges digitals o les imatges pictòriques?. Andreas Broeckmann: En el marc del festival transmediale.01 s'ha organitzat el primer concurs que inclou un premi d'art a la programació informàtica.

  ca

  Té el programari una funció purament instrumental o bé ofereix perspectives culturals i creatives noves?. El codi informàtic és material artístic genuí com les imatges digitals o les imatges pictòriques?. Gerfried Stocker: Per a mi és interessant observar que, fins i tot en aquesta etapa avançada de tractar amb el programari artístic, sempre apareix l'estranya necessitat de justificar aquest tipus d'art fora del context d'art tradicional.

  ca

  I podem dir el contrari, per exemple, en relació amb altres obres que, com les meves, són muntatges amb altres tipus de mitjans o models socials. En aquests casos també treballem sobre un codi, però no és un codi informàtic; pot ser un codi lingüístic, polític, social, econòmic o del tipus que sigui. Crec que l'obra de Golan Levin és extremament social; la manera com el meu cos reacciona davant del seu codi, com a resultat de la tria d'imatges i de sons i de l'efecte buscat, és extremament social.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El programari artístic és material artístic genuí? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

 • en

  Does software serve a merely instrumental function, or does it offer new, creative cultural perspectives?. Is computer code a genuine artistic material like paint or digital images?. Andreas Broeckmann: The transmediale.01 has organised the first competition that includes an art award for software.

  en

  Gerfried Stocker: The interesting thing for me is that even at this very advanced stage of dealing with software art there is always the strange need to justify this kind of art outside the traditional context of art. And I think that is not radical enough... Not as radical as you wanted it...

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Is software art a genuine artistic material? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

 • es

  Una posible definición de software artístico es la que incluye proyectos en los que el software algorítmico escrito por los propios artistas (programas autónomos o aplicaciones basadas en secuencias de órdenes) no es simplemente un instrumento funcional sino una creación artística por sí mismo. ¿Tiene el software una función puramente instrumental o bien ofrece nuevas perspectivas culturales y creativas? ¿El código informático es material artístico genuino como lo son las imágenes digitales o las imágenes pictóricas?. Andreas Broeckmann: En el marco del festival transmediale.01 se ha organizado el primer concurso que incluye un premio de arte a la programación informática.

  es

  Gerfried Stocker: Para mí es interesante observar que, incluso en este estadio avanzado de tratar con el software artístico, siempre aparece la extraña necesidad de justificar ese tipo de arte fuera del contexto de arte tradicional.

  es

  Y podemos decir lo contrario en relación con otras obras, como por ejemplo las mías, que son montajes con otro tipo de medios o modelos sociales. En estos casos también trabajamos con un código, aunque no sea un código informático; puede ser un código lingüístico, político, social, económico o del tipo que sea. Creo que la obra de Golan Levin es extremadamente social; la forma en que reacciona mi cuerpo ante su código, como resultado de la elección de imágenes y sonidos y del efecto buscado, es extremadamente social.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES ¿El software artístico es material artístico genuino? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html