Context bibliogràfic del terme codificar

   

1

  • ca

    L'ARN s'encarrega d'aquesta tasca fent servir com a primeres matèries unes estructures cel·lulars anomenades ribosomes (orgànuls que tenen la funció d'unir els aminoàcids, els quals constitueixen les proteïnes). Els gens tenen dos components importants: l'element estructural (que codifica una proteïna en particular) i l'element regulador (uns "interruptors" que indiquen als gens quan i com han d'actuar). Les creacions transgèniques d'artistes o científics també comprenen elements reguladors que estimulen l'expressió del transgèn.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES L'Art transgènic Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/kak1101/kak1101.html

  • es

    El ADN da instrucciones a otra sustancia (al ácido ribonucleico o ARN) sobre cómo formar las proteínas. El ARN se ocupa de esta tarea utilizando como materia prima unas estructuras celulares llamadas ribosomas (gránulos que tienen la función de unir los aminoácidos, de los cuales están hechas las proteínas). Los genes tienen dos componentes importantes: el elemento estructural (que codifica una proteína en particular) y el elemento regulador (unos "interruptores" que indican a los genes cuándo y cómo deben actuar). Las creaciones transgénicas de artistas o científicos también comprenden elementos reguladores que estimulan la expresión del transgén. El ADN extraño puede ser expresado como ADN satélite extracromosómico o integrado en los cromosomas celulares. Todo organismo vivo tiene un código genético que puede ser manipulado y el ADN recombinante puede pasarse a las siguientes generaciones.

    Fitxa bibliogràfica: 2001 Kac, Eduardo NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_kac.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES El Arte transgénico Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/kak1101/kak1101.html