Context bibliogràfic del terme codificar

   

11

  • ca

    Si faig un programa en C però vull penjar-lo al web i no sé programar en Java, i faig escriure el codi en Java, significa això que he anat més enllà del meu paper d'artista?. Si formulo l'algoritme perquè el codifiqui algú altre, són ells els artistes o sóc jo l'artista?. Daniela Plewe: M'he apuntat el que ha dit més o menys literalment.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El programari artístic és material artístic genuí? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

  • es

    Si programo algo en C pero quiero colgarlo en la web y no sé programar en Java, y encargo que escriban el código en Java, ¿significa esto que he renunciado a mi papel de artista?. Si formulo el algoritmo para que alguien lo codifique, ¿son ellos los artistas o soy yo el artista?. Daniela Plewe: He anotado lo que ha dicho más o menos literalmente.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES ¿El software artístico es material artístico genuino? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html