Context bibliogràfic del terme codificar

   

8

 • ca

  Intueixo que, ara que el llibre està acabat-el vaig escriure fa dos anys- pot ser que hagi reflectit aspectes que ja no són vigents; tanmateix, és interessant veure que la majoria de qüestions de què parlo, la majoria de les convencions, dels elements, no han canviat. Sembla com si el llenguatge dels nous media s'hagués consolidat o codificat molt de pressa. El disseny de pàgines web, per exemple, en cinc anys s'ha convertit en un llenguatge molt ben codificat. D'una banda, sembla com si aquest llenguatge ja estigués molt codificat, però, de l'altra, no crec que ja hagi estat desenvolupada una estètica veritable i única dels nous media. De fet, molt del que hem pogut veure als noranta no ha estat més que una espècie de recreació d'antigues formes, però amb un format digital.

  Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_cat_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Sens dubte encara som al començament Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

 • en

  I talk about-most of the conventions, most of the elements-they're still like that. Even though now we are living in a very different economic climate-it happened with film-it seems like the language of new media consolidated or codified very quickly. The thing for example of web design... Within five years it's a very codified language.

  Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_eng_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES I think that we're definitely at the beginning Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

 • es

  Intuyo que, ahora que el libro está acabado (lo escribí hace dos años), puede que haya reflejado aspectos que ya no son vigentes; sin embargo, resulta interesante ver que la mayoría de cuestiones de las que hablo, la mayoría de las convenciones, de los elementos, no han cambiado. Parece como si el lenguaje de los nuevos media se hubiera consolidado o codificado muy rápido. (El diseño de páginas web, por ejemplo, en cinco años se ha convertido en un lenguaje muy bien codificado.) Por un lado parece que este lenguaje está ya muy codificado, pero por otro no creo que ya haya sido desarrollada una estética verdadera y única de los nuevos media.

  Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_esp_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Definitivamente, creo que estamos en el principio Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html