Context bibliogràfic del terme descodificar

   

2

  • ca

    Així doncs, entrem en el temps ", explica Nam June Paik (Edith Decker) en relació amb la imatge electrònica. De fet, la càmera de vídeo codifica la imatge gravada en valors abstractes que es descodifiquen en la projecció. Durant aquest procés d'abstracció, la imatge videogràfica s'independitza de la informació originària i es converteix en una imatge estructurada en el temps.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Dinàmiques fluides Article http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html

  • en

    It is true that the video camera codifies the recorded image in abstract values that are then decodified at the moment of projection. During this process of abstraction, the videographic image becomes independent of the original input and changes into an image structured in time. "While light is the basis of material life, time is the indispensable, immaterial substance within which all existence flows.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ohlenschläge, Karin Rico, Luis NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_ohlenschlager.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Cibervisión 02: Fluid Dynamics Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ohlenschlager_rico0902/ohlenschlager_rico0902.html