Context bibliogràfic del terme diagrama

   

2

  • ca

    La tecnologia digital també permet una aproximació no lineal al llenguatge, sense necessitat de fer servir sistemes artificiosament lineals com l'alfabètic. Visual thesaurus és una interessant forma de presentar les relacions semàntiques entre paraules per mitjà de diagrames dinàmics. Alguns projectes, com ara Sinnzeug, proposen sistemes de presentació de directoris de pàgines basats en gràfics que es generen o s'alteren segons la nostra navegació.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Art, xarxes i cooperació Article http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html

  • es

    La tecnología digital también permite una aproximación no lineal al lenguaje, sin necesidad de usar sistemas artificiosamente lineales como el alfabético. Visual thesaurus es una interesante forma de presentar las relaciones semánticas entre palabras mediante diagramas dinámicos. Algunos proyectos, como por ejemplo Sinnzeug, proponen sistemas de presentación de directorios de páginas basados en gráficos que se generan o se alteran en función de nuestra navegación.

    Fitxa bibliogràfica: 2002 Ferrer, Jaume Gómez, David NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_ferrer.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Maig 1 ARTNODES Arte, redes y cooperación Article http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/dgomez_jferrer0402/dgomez_jferrer0402.html