Context bibliogràfic del terme diagrama

   

3

 • ca

  Tenim, doncs, aquest model d'espai cartesià on veiem aquests tres vectors de tres colors diferents -vermell, verd i blau-, i les tres últimes lletres de l'alfabet que designen els tres vectors organitzadors de l'espai cartesià. L'espai cartesià, tal com el veiem ara, és una cosa que com a concepte només l'hem experimentat d'una manera limitada, veient diagrames, models o esquemes impresos, o en una pissarra quan apreníem matemàtiques a l'escola. Però mai no hem experimentat l'espai cartesià com a éssers humans.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Parés, Narcís NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_cat_pares.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Una estratègia basada en la interacció per a aplicacions de realitat virtual Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/ilustrat_pares0902/ilustrat_pares0902.html

 • en

  So we have this model of a Cartesian space in which we can see these three vectors in three different colours-RGB-, and with the three last letters of the alphabet determining the three organising vectors of Cartesian space. Cartesian space, as we are seeing now, is something that as a concept we have experienced only in a limited way by seeing printed diagrams, models or schemes, or maybe on a blackboard when we were learning maths at school. But we have never experienced Cartesian space as human beings.

  Fitxa bibliogràfica: 2001 Parés, Narcís NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_eng_pares.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Jul. 1 ARTNODES An interaction-driven strategy for virtual reality applications Article http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/ilustrat_pares0902/ilustrat_pares0902.html

 • es

  Tenemos, pues, este modelo de espacio cartesiano en el que vemos esos tres vectores en tres colores diferentes -rojo, verde y azul-, y las tres últimas letras del alfabeto que designan los tres vectores organizadores del espacio cartesiano. El espacio cartesiano, tal como lo vemos ahora, es algo que como concepto solo hemos experimentado de una forma limitada viendo diagramas, modelos o esquemas impresos, o en una pizarra cuando aprendíamos matemáticas en el colegio. Pero nunca hemos experimentado ese espacio cartesiano como seres humanos.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Parés, Narcís NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_1_esp_pares.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 1 ARTNODES Una estrategia basada en la interacción para aplicaciones de realidad virtual Ponència http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/ilustrat_pares0902/ilustrat_pares0902.html