Context bibliogràfic del terme disseny interactiu

   

1

 • ca

  David García: Sóc professor al departament de Disseny Interactiu, en un edifici allunyat de l'escola d'art principal i dedicat a art, multimèdia i tecnologia. Sorprenentment, he descobert que algunes de les qüestions clau del disseny interactiu es poden aplicar perfectament als problemes centrals de l'art i l'activisme, concretament als problemes d'acció en relació amb l'observació. Històricament hi ha hagut un distanciament entre l'observació i l'acció, especialment en la ciència del segle XVII, època en què els artistes deixaven el taller de l'artesà i s'aïllaven al seu estudi privat. Però en tots els àmbits de la ciència i la cultura, ha tornat l'interès per un camp que havia estat exclòs, és a dir, l'acció. Això s'observa quan analitzem la disciplina d'art i disseny interactiu, ja que l'acció o el comportament en constitueixen el nucli. La composició de les antigues formes d'art es podia entendre a partir de tres components bàsics:

  ca

  L'èxit en aquestes noves formes d'art interactiu depèn de la capacitat d'integrar una visualització de l'acció o agència del sistema en l'obra mateixa. És en aquest context, tant pel que fa al disseny interactiu com als mitjans tàctics, on aplico la mateixa màxima: "La visibilitat no s'assoleix per mitjà de prediccions, sinó de la integració.". L'estiu del 2001, l'artista George Legrady i l'enginyer informàtic d'Hèlsinki Timo Honkela van presentar al Centre Pompidou de París, juntament amb altres artistes, la instal·lació "Pockets Full of Memories", que consisteix en unes xarxes neuronals que s'utilitzen per a crear una obra d'art que evoluciona amb el temps i redefineix les seves decisions segons les diferents contribucions que els visitants del museu fan al sistema.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_cat_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI dels mitjans estratègics Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html

 • es

  David García: Soy profesor en el departamento de Diseño Interactivo, en un edificio alejado de la escuela de arte principal y dedicado a arte, multimedia y tecnología. Sorprendentemente, he descubierto que algunas de las cuestiones clave del diseño interactivo se pueden aplicar perfectamente a los problemas centrales del arte y el activismo, concretamente a los problemas de acción en relación con la observación. Históricamente ha existido un distanciamiento entre la observación y la acción, especialmente en la ciencia del siglo XVII, época en que los artistas abandonaban el taller del artesano y se aislaban en su estudio privado. Pero en todos los ámbitos de la ciencia y la cultura se ha recuperado el interés por un campo que había estado excluido, es decir, la acción. Esto se observa al analizar la disciplina de arte y diseño interactivo, ya que la acción o el comportamiento constituyen su núcleo. La composición de las antiguas formas de arte se podía entender a partir de tres componentes básicos: aspecto, contenido y estructura.

  es

  El éxito en estas nuevas formas de arte interactivo depende de la capacidad de integrar una visualización de la acción o agencia del sistema en la propia obra. Es en este contexto, tanto en el diseño interactivo como en los medios tácticos, donde aplico la misma máxima: "La visibilidad no se consigue por medio de predicciones, sino de la integración.". En el verano del 2001, el artista George Legrady y el ingeniero informático de Helsinki Timo Honkela presentaron en el Centro Pompidou de París, junto con otros artistas, la instalación "Pockets Full of Memories", que consiste en unas redes neuronales que se utilizan para crear una obra de arte que evoluciona con el tiempo y redefine sus decisiones según las diferentes contribuciones que los visitantes del museo hacen al sistema.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 García, David Lovink. Geert Broeckmann, Andreas Text complet artnodes_2_esp_garcia.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El GHI de los medios estratégicos Conversa http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/broeckmann0902/broeckmann0902.html