Context bibliogràfic del terme efecte especial

   

1

 • ca

  M.: Continuant en aquesta direcció tenim, d'una banda, un gran moviment en el món de la informàtica per a produir la perfecció tècnica en el tractament de la imatge, la perspectiva, la resolució, el moviment de càmera, i a més ha nascut el cinema digital. De l'altra, tenim Dogma, que persegueix un acostament més natural al cinema i rebutja el que considera un ús excessiu de la tècnica en les seves produccions, com els efectes especials, la il·luminació artificial, etc. L. M.: D'una banda hi ha Hollywood, que s'ha centrat cada vegada més en els efectes especials i l'espectacle. De l'altra, trobem la contrapartida de Dogma i la televisió, que centren l'atenció en l'aspecte més realista. Considero que és una reacció als efectes especials i a l'artifici. Històricament parlant, resulta interessant veure que als anys seixanta ja hi va haver una reacció així: el cinema es va interessar cada vegada més pels efectes especials i aleshores va néixer el cinéma verité, que tractava d'establir un nou realisme. Avui en dia, Hollywood reacciona davant d'Internet oferint un superespectacle, aleshores la televisió i Dogma reaccionen reivindicant un nou realisme.

  Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_cat_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Sens dubte encara som al començament Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html

 • es

  M.: Siguiendo en esta dirección: por un lado hay un gran movimiento en el mundo de la informática para producir la perfección técnica en el tratamiento de la imagen, la perspectiva, la resolución, el movimiento de cámara, y además ha nacido el cine digital. Por otro, tenemos a Dogma, que persigue un acercamiento más natural al cine y rechaza lo que considera un uso excesivo de la técnica en sus producciones como los efectos especiales, la iluminación artificial, etc. L. M.: De un lado está Hollywood, que se ha centrado cada vez más en los efectos especiales y el espectáculo.

  es

  De otro, está la contrapartida de Dogma y la televisión, que centran la atención en el aspecto más realista. Creo que es una reacción a los efectos especiales y al artificio. Históricamente hablando, resulta interesante ver que en los años sesenta ya hubo una reacción así: el cine se interesó cada vez más por los efectos especiales y entonces nació el cinéma verité, que trataba de asentar un nuevo realismo.

  Fitxa bibliogràfica: 2003 Manovich, Lev NO DEFINIT NO DEFINIT Text complet artnodes_3_esp_manovich.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Març 3 ARTNODES Definitivamente, creo que estamos en el principio Entrevista http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/manovich_entrevis1102/manovich_entrevis1102.html