Context bibliogràfic del terme eina funcional

   

1

 • ca

  Aquest concurs reconeix la tasca artística que fan els artistes programadors que no són ni artistes multimèdia ni artistes en xarxa, el material estètic dels quals és el codi i la seva forma d'expressió és programar. Una possible definició de programari artístic és la que inclou projectes en els quals el programari algorítmic escrit pels mateixos artistes (programes autònoms o aplicacions basades en seqüències d'ordres) no és simplement una eina funcional sinó una creació artística en ella mateixa. Té el programari una funció purament instrumental o bé ofereix perspectives culturals i creatives noves?.

  ca

  Aquest concurs reconeix la tasca artística que fan els artistes programadors que no són ni artistes multimèdia ni artistes en xarxa, el material estètic dels quals és el codi i la seva forma d'expressió és programar. Una possible definició de programari artístic és la que inclou projectes en els quals el programari algorítmic escrit pels mateixos artistes (programes autònoms o aplicacions basades en seqüències d'ordres) no és simplement una eina funcional sinó una creació artística en ella mateixa. Té el programari una funció purament instrumental o bé ofereix perspectives culturals i creatives noves?.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_cat_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES El programari artístic és material artístic genuí? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/cat/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

 • en

  This competition acknowledges the artistic work done by artist-programmers who are neither "interactive media artists" nor "net artists", but whose aesthetic material is code and whose form of expression is software programming. One definition suggested for software art is that it encompasses projects in which self-written algorithmic computer software-stand-alone programs or script-based applications-is not merely a functional tool but in itself an artistic creation. Does software serve a merely instrumental function, or does it offer new, creative cultural perspectives?.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_eng_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES Is software art a genuine artistic material? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/eng/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html

 • es

  Este concurso reconoce el trabajo artístico que hacen los artistas programadores que no son ni artistas multimedia ni artistas en red, cuyo material estético es el código y cuya forma de expresión es programar. Una posible definición de software artístico es la que incluye proyectos en los que el software algorítmico escrito por los propios artistas (programas autónomos o aplicaciones basadas en secuencias de órdenes) no es simplemente un instrumento funcional sino una creación artística por sí mismo. ¿Tiene el software una función puramente instrumental o bien ofrece nuevas perspectivas culturales y creativas? ¿El código informático es material artístico genuino como lo son las imágenes digitales o las imágenes pictóricas?.

  Fitxa bibliogràfica: 2002 Broeckmann, Andreas "Cramer, F.; Levin, G.; [et al.]" NO DEFINIT Text complet artnodes_2_esp_broeckmann.doc NO DEFINIT En línia 1695-5951 Des. 2 ARTNODES ¿El software artístico es material artístico genuino? Taula Rodona http://www.uoc.edu/artnodes/esp/art/diskussion_softwareart0902/diskussion_softwareart0902.html